Siirry suoraan sisältöön

Oulu otti vetovastuun digitaalisen terveyden ja hyvinvointiteknologian osaamisverkostossa Suomessa

19.9.2022

Suomessa on meneillään kuusi vetovastuuhanketta, jotka edistävät eri alojen innovaatio- ja liiketoimintaa. Oulu sai vedettäväkseen hankkeen, joka keskittyy seuraavan kahden vuoden ajan digitaalisiin terveys- ja hyvinvointiteknologioihin. Työtä johdetaan Oulun yliopistosta.

Suomen eri kaupungit ottavat vetovastuuta innovaatioekosysteemien vahvistamisesta valtakunnallisesti. Vetovastuuhankkeet edistävät alueiden välisiä kumppanuuksia teollisuuden digivihreän siirtymän ja tulevaisuuden teknologioiden kehittämistyössä.

Teemoja viedään eteenpäin ekosysteemisopimusten lisäksi ryhmähankkeissa, joista otetaan vetovastuita Lappeenrannassa, Kokkolassa, Tampereella, Joensuussa, Oulussa ja Jyväskylässä.

Mukana on kuusi vetovastuuhanketta, jotka edistävät seuraavien teemojen innovaatio- ja liiketoimintaa: vihreä sähköistäminen, akkukemikaalit, liikkuvat työkoneet, fotoniikka sekä liikunta ja digitaaliset terveys- ja hyvinvointiteknologiat.

Tavoitteet korkealla

Oululla on vetovastuu digitaalisen terveyden ja hyvinvointiteknologian osaamisverkostossa.

”Vetovastuuhanke luo edellytyksiä uudelle temaattiselle osaamisverkostorakenteelle ja tarjoaa mahdollisuuden kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseen sekä investointien kasvuun”, selvittää työelämäprofessori, johtaja Maritta Perälä-Heape Oulun yliopistosta.

”Hanke toteuttaa Oulun innovaatioallianssin visiota luoda Oulusta Euroopan paras digitalisaatiosta globaalia lisäarvoa tuottava alue.”

Jokainen vetovastuuhanke yhdistää toimijoita vähintään kolmesta Innokaupungista. Vetovastuuhankkeet ovat kaksivuotisia hankkeita. Niissä kehitettävät teemat perustuvat valtion ja 16 kaupunkiseudun solmimiin sopimuksiin.

Kasvua haetaan eri suunnista

Kaupungit ja yhteisöt ovat mukana luomassa Suomesta maailman toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä vuoteen 2030 mennessä. Kestävä energia, teollisuus, tuotannon ja kuluttamisen mallit ja terveellinen, hyvinvoiva elämä ovat teemoja, jotka yhdistävät Innokaupunkien solmimia ekosysteemisopimuksia.

Vetovastuuhankkeiden ideana on täydentää ja vahvistaa alueiden yhteistä osaamista ja yhteiskehittämistä. Yhteistyö lisää suomalaisen osaamisen kansainvälistä näkyvyyttä, kun kaupungit ja toimijat kilpailevat ulkomaisista osaajista ja investoinneista.

”Hankkeet lisäävät osaamiskeskittymien välistä yhteistyötä ja työnjakoa innovaatiovetoisen kasvun aikaansaamiseksi. Teemoissa korostuvat osaamisen vahvistaminen, ennakointi- ja innovointitoiminta, uusien teknologioiden kehittäminen sekä alueiden välisten ja kansainvälisten kumppanuuksien edistäminen”, kertoo kansallisen ohjausryhmän puheenjohtaja Petri Peltonen.

 

 

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Jokaisessa kaksivuotisessa vetovastuuhankkeessa aloitetaan eri toimijoiden yhdistäminen vähintään kolmesta eri kaupungista. Kuva: BusinessOulu

Lue myös

Lue lisää aiheesta