Siirry suoraan sisältöön

Osaamiskeskuksesssa jokainen asiakas nähdään yksilönä

28.5.2021

Oulun osaamiskeskus, eli Oske, on keskitetty palvelu oululaisille maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille. Oskeessa asiakas saa moniammatillista tukea ja ohjausta oman osaamisen tunnistamiseen, työelämään ja opintoihin.

Oulun osaamiskeskus on Oulun kaupungin hanke, joka toteutetaan yhdessä Osaon kanssa. Vuonna 2020 aloitetun hankkeen päämääränä on maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden työllistäminen. Hanke sai alkunsa siitä, kun Oulussa koettiin olevan tarvetta vastaavalle toiminnalle, mitä pääkaupunkiseudulla oli jo aikaisemmin alettu järjestämään.

Tavoitteena on työllistymisen nopeuttaminen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen asiakkaan ja työnantajan välillä.

”Yritämme myös vaikuttaa työelämän vastaanottavuuteen ja tietysti olla mukana monimuotoistamassa työyhteisöä”, kertoo hankkeen yritysyhteistyöstä vastaava Anna-Mari Mäkelä.

Palveluun voi hakeutua muun muassa kuntakokeilun tai TE-toimiston asiantuntijan ohjaamana.

Kartoitusvaiheessa keskitytään vahvuuksiin

Ilmoittautumisen jälkeen vuorossa on kaksi viikkoa kestävä kartoitusvaihe, jossa selvitetään asiakkaan koulu- ja työtausta, aiempi osaaminen sekä asiakkaan omia toiveita työllistymisen suhteen. Myös matematiikan, digitaalisia sekä suomen kielen taitoja ja työelämän valmiuksia ja voimavaroja kartoitetaan. Kartoitusvaihe suoritetaan Osaolla.

Jokaiselle asiakkaalle räätälöidään yksilöllinen polku koulunkäyntiä tai työelämää varten. Yhdessä työntekijän kanssa asiakas pääsee tekemään itselleen portfolion, johon esittelee osaamisensa tai kiinnostuksen kohteensa. Ohjauksen asiantuntijan Lenita Pihlajan mukaan portfolio pyritään laatimaan niin, että se vahvistaisi asiakkaan näkemystä omista taidoistaan.

”Joskus törmää siihen, että keskitytään asiakkaiden heikkouksiin, mikä voi puolestaan heikentää tämän itseluottamusta. Tässä toiminnassa hienoa on se, että keskitymme heikkouksien sijaan asiakkaan vahvuuksiin ja niiden kehittämiseen”, iloitsee hankkeen projektipäällikkö Priyanka Sood.

Urapolku riippuu asiakkaan aikaisemmasta osaamisesta ja toiveista. Jollekin polku merkitsee työssäoppimiseen osallistumista, kun taas toinen voi löytää itsensä korkeakoulusta. Paljon riippuu asiakkaan lähtökohdista eli tarvitseeko kehittää suomen kielen taitoa tai omaa ammatillista osaamistaan. Koulutuksiin ei ole oikopolkua vaan niihin hakeudutaan normaalisti yhteishakujen kautta.

Asiakkaan ohjaus toiminnan ytimenä

Ohjaus ei lopu kartoitusvaiheen päätyttyä vaan tarvittaessa hanketyöntekijä voi olla asiakkaan mukana työpaikalla seuraamassa, miten asiat työpaikassa lähtevät sujumaan.

Asiakasohjauksesta vastaava Titta Ylimäki muistuttaa työnantajan voivan tarvita yhtä lailla tukea, mikäli ei ole aikaisempaa kokemusta maahanmuuttajataustaisesta työntekijästä.

Asiakkaan on mahdollista saada työpaikallaan kielitukea ja tarvittaessa suomen kielen opettaja jalkautuu asiakkaan mukana työpaikalle. Tällä tavoin pyritään järjestämään perehdytys mahdollisimman hyväksi sekä saamaan asiakas jäämään kyseiseen työpaikkaan.

Hanketyöntekijät toivovat työnantajien ottavan osaamiskeskukseen rohkeasti yhteyttä, mikäli heillä on vähäkään kiinnostusta. Tällä tavoin työnantajat välttävät myös raskaan rekrytointivaiheen.

”Työpaikassakin voi olla räätälöitävissä työtehtäviä, joita tekemällä työntekijä pääsee työntekoon kiinni”, koulutusyhteistyöstä vastaava Sanna Määttä kertoo.

Toiminnalle löytyy Oulussa tarvetta

Huhtikuussa perustettiin työllisyysneuvontapalvelu, jossa tietoa Osken toiminnasta ja työllistymiseen liittyvistä asioista on saatavilla eri kielillä. Neuvonta toteutetaan sekä TE-toimistolla että Business Aseman tiloissa.

”Aina entisessä kotimaassa suoritettu tutkinto ei anna pätevyyttä Suomessa. Silloin on tärkeää selventää asiakkaalle mistä on kyse ja olla mukana selvittämässä, onko tutkintoa mahdollista täydentää, jotta asiakas pääsisi työelämään”, painottaa työllisyysneuvonnassa ohjaava Dlovan Ishaya.

Toiveissa olisi saada keskitettyä kaikki työllisyysohjaus saman katon alle sekä varmistaa, ettei asiakkaan aikaisempaa koulutusta mitätöitäisi, vaan selvittää, voisiko sitä täydentää esimerkiksi lisäopintojen avulla. Tämä lyhentäisi matkaa siihen, että asiakas pääsee töihin.

”Pidemmän ajan tavoitteena on, ettei puhuttaisi maahanmuuttajan työllistämisestä vaan ihmisen työllistämisestä, mutta tällä hetkellä tarvitaan vielä tämä väylä siihen, että se toteutuu”, sanoo uravalmentaja Saija Taivalmäki.

Suurena toiveena on toiminnan jatkuminen tulevaisuudessa. Tällä hetkellä on haettava vuosittain hankerahoitusta eikä toimintaa voi suunnitella pitkäjänteisesti. Hanketyöntekijät korostavat, että toiminnalle löytyy Oulussa tarvetta jo pelkästään sen vuoksi, että Oskessa asiakkaan ohjaus on pitkäjänteisempää kuin monessa muussa paikassa.

 

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Työllisyysneuvonta toteutetaan TE-toimistolla maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin. Tiistaisin ja keskiviikkoisin neuvonta järjestetään Business Aseman tiloissa. Kuvassa hankkeen työntekijöitä vasemmalta oikealle; Saija Taivalmäki, Lenita Pihlaja, Sanna Määttä, Anna-Mari Mäkelä, Dlovan Ishaya ja Priyanka Sood.

Liittyvät sisällöt

Lue myös

Lue lisää aiheesta