Siirry suoraan sisältöön

Osallisuus on yhteisen vastuun kantamista ja toinen toisensa kunnioittamista

19.12.2020

Osallisuus sisältää paljon tunteita, jotka tarttuvat. Olennaisinta on olla läsnä, jos ei kasvotusten niin sitten kirjallisesti tai etäyhteyksien kautta. Hyvä osallisuus tarvitsee aikaa, johon jokainen voi omalta osaltaan tehdä valintoja ja panostuksia, kirjoittaa Mervi Uusimäki näkökulmassaan.

Oulussa kaikilla on mahdollisuus osallistua. Ilman osallisuutta ei synny hyvää elämää. Mutta miten korona-aika vaikuttaa osallisuuteen? Miten kohtaaminen on onnistunut korona-aikana?

Osallisuus perustuu kommunikaatioon. Koronan vaikutuksesta kasvokkaiset kohtaamiset vähenivät, jolloin kommunikaation nonverbaalinen puoli jäi vajaaksi. Sähköiset etäkommunikaatiotavat lisääntyivät ja samalla kehon viestit, eleet ja ilmeet jäivät helposti huomaamatta. Ääneen lausutut sanat ovat vain jäävuoren huippu kaikista intresseistä ja motiiveista, joita jokaisella on. Korona vaikeutti näiden piilossa olevien motiivien ja näkemysten tiedostamista, saati sitten tunnistamista ja tunnustamista. Kommunikointi oli helposti kysymyksiä ja vastauksia peräkkäisinä monologeina, ei yhteistä dialogia.

Samalla korona-aikana osallisuudessa korostuvat kirjallinen ja sähköinen viestintä. Tarvitaan huolellisuutta käytetyissä sanoissa ja kanavissa, jotta ymmärrys lisääntyisi ja jotta ketään ei jätettäisi ulkopuolelle. Sähköiset kanavat mahdollistavat suuren joukon tavoittamisen, mutta samalla on muistettava myös ne, jotka eivät niitä käytä. Viestinnässä tarvitaan monikanavaisuutta, kaksisuuntaisuutta ja reaaliaikaisuutta.

Parhaimmillaan osallisuus on dialogista vuorovaikutusta. Sen ydin on mahdollisuudessa kokea tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi molempiin suuntiin. Sen tavoite on johtaa luottamuksen kautta yhteiseen sitoutumiseen kaupunkimme kehittämisessä.

Osallisuus onkin jokaisen aktiivisuutta ja omaehtoisuutta. Olemme kiinnostuneita lähellä olevista asioista. Kaupungin rooli on mahdollistaa osallisuutta toiminta- ja osallistumismahdollisuuksilla, mistä myös erityisolosuhteissa on haluttu pitää kiinni. Tilaisuuksia ja kyselyjä on järjestetty ohjeistukset huomioon ottaen. Toimintatapoja on muokattu, jotta edelleen jokainen voi kokea olevansa osa yhteistä kaupunkia.

Osallisuus on yhteisen vastuun kantamista ja toinen toisensa kunnioittamista. Se sisältää paljon tunteita, jotka tarttuvat. Olennaisinta on olla läsnä, jos ei kasvotusten niin sitten kirjallisesti tai etäyhteyksien kautta. Hyvä osallisuus tarvitsee aikaa, johon jokainen voi omalta osaltaan tehdä valintoja ja panostuksia.

Ennen kaikkea osallisuudessa on kyse omasta elämästäsi ja siihen vaikuttamisesta! Osallistu ja vaikuta; siihen sinulla on oikeus ja velvollisuus! 

Mervi Uusimäki
Mervi Uusimäki työskentelee vuorovaikutussuunnittelijana.

Lue myös