Siirry suoraan sisältöön

Nuorten tarve keskusteluille on lisääntynyt korona-aikana

11.9.2020

Näkökulman kirjoittajat pureutuvat ajankohtaisiin aiheisiin. Kuluva viikko on nuorisotyön viikko.

Kaasi-tiimi jalkautuu pääsääntöisesti keskustan alueella yhdessä muiden nuorisotyöläisten kanssa, mutta nyt poikkeusaikana jalkaudumme säännöllisesti koko Oulun alueella.

Koronakevään aikana nuorten keskustelun tarve on lisääntynyt. Keskustelun aiheet pyörivät nuorten kuulumisten, etäopiskelun, ajanvieton ja epätietoisuuden ympärillä.

Koulujen sulkeuduttua kohtasimme nuoria, jotka haastavien kotiolosuhteiden vuoksi viettivät paljon aikaansa ulkona. Ajan ikävimpiä ilmiöitä on ollut nuorten ja heidän huoltajiensa lisääntynyt päihteiden käyttö, joka huolestuttaa nuorisotyöläisiä ja muita viranomaisia.

Koen tärkeäksi pitkäjänteisen työn nuorten kanssa, jolloin luottamukselle annetaan aikaa rakentua. Toistuvat ja pitkäkestoiset turvallisuuden, kuulluksi tulemisen ja onnistumisen kokemukset ovat erityisen tärkeitä nuorille, joiden elämästä ovat puuttuneet nämä peruselementit. Moni nuori hakee tutulta nuorisotyöntekijältä tukea kriisiin tai mielenterveysongelmien kanssa selviämiseen. Nuorisotyöntekijällä on riittävä osaaminen kuunnella ja pysähtyä nuoren elämän äärelle, kun hätä on suurin. Oikean palvelupolun löytäminen on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on pysyä nuoren rinnalla ja olla arjessa läsnä muiden tukipalveluiden ohella.

Yksi merkittävä ennaltaehkäisevä tekijä on avoin keskusteluyhteys aikuisen ja nuoren välillä. Nuoren on tärkeä tietää, että vaikka olisi tapahtunut ikäviäkin asioita, hänen ei silti tarvitse pelätä kertoa tilanteestaan. Huoltajat ja nuorisotyöntekijät voivat itse pitää esillä arjen keskusteluissa tärkeitä teemoja, kuten seksuaaliväkivaltaa, päihteiden käyttöä, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta, ihmissuhteita ja kiusaamista. Näin nuori tietää jo valmiiksi, että aikuinen on halukas kuulemaan näistä aiheista, jos ja kun ne liittyvät nuoren elämään.

Kirjoittaja on Hillevi Bruhn, Kaasi-tiimissä työskentelevä, Turvallinen Oulu -hankkeen kohdennetun nuorisotyön ohjaaja ja seksuaaliterapeutti.

Lue myös