Siirry suoraan sisältöön

Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen 2.0 – Nuorten politiikkakoulu otti haasteen vastaan

11.10.2020

Eri alojen kirjoittajat tarttuvat Näkökulma-kolumneissaan ajankohtaisiin aiheisiin.

Mitä vaikuttaminen oikeastaan on, voiko siihen oppia ja onko minulla mahdollisuus vaikuttaa?

Näihin asioihin olemme paneutuneet syksyn aikana yhdessä nuorten kanssa. Nuorten politiikkakoulu otti vastaan haasteen; nuorten osallisuuden sekä vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen. Melkoinen kokonaisuus, mutta hyvällä yhteisymmärryksellä ja yhteistyöllä nuorten, Oulun kaupungin päättäjien sekä koulujen kanssa on saatu aikaan varsin tehokas kokonaisuus.

Jo pelkkänä sanana politiikka nostattaa monella heti alkuunsa karvat pystyyn: ”En lähe ikinä mukkaa, ihan kamalaa”. Politiikka on loppujen lopuksi hyvin yksinkertaista: politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Kyse ei ole aina puoluepolitiikasta vaan asioista, jotka tulee hoitaa tavalla tai toisella. Emme aina ole toistemme kanssa samaa mieltä, eikä meidän tarvitsekaan olla. Tärkeintä on kuitenkin se, että olemme valmiita neuvottelemaan ja tekemään kompromisseja keskustelukumppaniemme kanssa oli aihe mikä tahansa.

Nuorten kanssa keskustellessa on usein noussut epävarmuus politiikkaa kohtaan. Moni miettii, "Onko minusta politiikkaan? En minä siitä mitään ymmärrä”.

Työparini Noora Mäkisen kanssa olemmekin halunneet kannustaa nuoria siihen, että jokainen on oman elämänsä vaikuttaja ja jokaisella on oma tapansa vaikuttaa. Joillekin se tarkoittaa oman mielipiteensä ilmaisua ystävien seurassa, toisille sosiaalisen median käyttöä ja jotkut voivat päätyä päättäjiksikin ihan omasta kiinnostuksestaan riippuen. Ei ole olemassa väärää tapaa vaan monia oikeita tapoja vaikuttaa ja osallistua. Nuorten politiikkakoulun tehtävä ei ole sysätä nuoria tiettyyn muottiin vaan kannustaa nuoria löytämään oma tapansa vaikuttaa yksin tai yhdessä.

Pilottikouluilla järjestetyissä työpajoissa mietimme myös sitä, miltä vaikuttaminen näyttää ja tuntuu. Nuoret pääsevät ilmaisemaan itseään taiteen keinoin ja teokset ovat olleet hyvinkin puhuttelevia. Monissa teoksissa nousee esiin epävarmuus tulevaisuudesta, ilmastonmuutoksesta, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Keskustelujen lomassa on herännyt ajatus siitä: annammeko me aikuiset nuorille riittävästi tilaa ja aikaa ilmaista oma mielipiteensä. Paahdammeko eteenpäin samaa rataa kaiken kiireen keskellä ja jätämme nuoret odottelemaan asemalle seuraavaa junaa.

Työ nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseksi jatkuu ja sen pitääkin jatkua. Valmista tuskin saamme koskaan, mutta eteenpäin on mentävä ja löydettävä uusia tapoja. Tärkeä osa kehitystä on kuitenkin ottaa nuoret mukaan. Kuinka me aikuiset voimme tietää, miten nuoret osaavat vaikuttaa ja mihin he haluavat vaikuttaa elleivät he koskaan pääse mukaan. Aikuisen tehtävä on tukea ja kannustaa, antaa oikeita tietoja sekä ohjata tarvittaessa eteenpäin. Nuorten politiikkakoulussa nuoret ovat mukana kehittämässä kotiseutuaan ideoimalla erilaisia asioita. Meidän tehtävämme on auttaa nuoria viemään omat ideansa eteenpäin ja opastaa heitä, miten ja mihin heidän ideansa tulisi toimittaa.

Nuorten politiikkakoulu on vuoden mittainen hanke. Se on potku eteenpäin kohti uusia tapoja edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia Oulussa. Hankkeen toimintatavat jäävät elämään ja opittuja tapoja sekä toimintamalleja tullaan hyödyntämään kaupungin toiminnassa myös tulevaisuudessa.

Marjut Lehtonen
Kirjoittaja on Marjut Lehtonen Nuorten politiikkakoulu -hankkeen projektityöntekijä

Lue myös