Siirry suoraan sisältöön

Nopo varmistaa uuden oppivelvollisuuslain toteutumista

19.8.2021

Nopo eli nivelvaiheen opinto-ohjaus on Oulun kaupungin ja OSAOn yhteistyössä toteuttamaa ohjausta. Nopo-palvelu tarjoaa lisää opinto-ohjausta oppilaalle, jonka perusopetuksen jälkeinen ammatinvalinta on epäselvä ja tulevaisuuden suunta perusopetuksen jälkeen on mietinnässä.

Nopo eli nivelvaiheen opinto-ohjaaja toimii oppilaiden kanssa kahdeksannelta luokalta alkaen. Ohjaus jatkuu toisella asteella opiskelijan ohjaustarpeen mukaisesti. Merkittävällä osalla nuoria opinto-ohjauksen tarve on keskeinen osa toiselle asteelle siirtymistä, siellä opiskelua ja toisen asteen tutkinnon suorittamista. Nopo ylittää koulutusjärjestelmän nivelet ja rajat nuoren ehdoilla ja nuorta tukien.

Mallintamisella ja kehittämisellä tarjotaan mukana oleville nuorille tehokasta ja vaikuttavaa henkilökohtaista ohjausta, koulutusasteet ylittävää työtä nuoren erityistarpeet huomioiden ja konsultaatiota ja koulutusta yhteistyökouluille ja -kumppaneille. Nuorelle tarjotaan hänen tarpeisiinsa kohdennettuja ammatteihin ja opiskeluvaihtoehtoihin tutustumisia. Opinto-ohjauksella vahvistetaan urasuunnittelua, oman elämän hallintaa ja aikuisuuteen kasvamista, joka on keskeinen osa oppivelvollisuuslain sisältöjä ja toteuttamista.

Nopo-kokeilua rahoittavat Oulun kaupunki, OSAO ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisäksi kehittämistyössä ovat mukana Luovi, HAMK, Opetushallitus, AMKE, OAJ ja Suomen opinto-ohjaajat. Nivelvaiheen opinto-ohjauksen mallintamisella ja kehittämisellä on tärkeä rooli yhtenä osana oppivelvollisuuslain uudistamista ja sen tavoitteiden saavuttamista.

Opinto-ohjauksesta on eniten hyötyä oppilaalle, jonka koulutuspolku on vielä epäselvä. Kuva: Anne Peltola

Liittyvät sisällöt

Lue myös

Lue lisää aiheesta