Siirry suoraan sisältöön

Miten saada oppilaat sitoutumaan koulutyöhön? Sitouttava kouluyhteisötyö etsii vastauksia

3.3.2022

Oulun kaupunki lähti viime vuoden loppupuolella mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön Sitouttava kouluyhteisötyö -hankkeeseen.

Sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää koulupoissaoloja sekä tukea oppilaiden kiinnittymistä kouluun. Samalla kehitetään myös kansallinen poissaoloihin puuttumisen malli sekä käytänteitä, jotka yhdenmukaistavat poissaolojen seurantaa ja tilastointia.

Neljä pilottikoulua

Kehittämistyötä tehdään pilottikokeiluiden sekä kehittävän arviointitutkimuksen tuella. Kehittämistyön kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 5–9. oppilaat ja heidän kanssaan työskentelevä koulun henkilökunta. Oulun pilottikoulut ovat Ritaharjun, Metsokankaan ja Myllytullin yhtenäiskoulut sekä Laanilan koulu.

Kansallisten tavoitteiden lisäksi Oulussa kehitetään hyvinvointia lisäävää koulun toimintakulttuuria ja toisaalta toimintamalleja, joilla voidaan tukea oppilaita, joilla on haasteita sitoutua säännölliseen koulunkäyntiin. Tärkeää on kehittää myös oppilashuoltotyötä yhdessä muun henkilöstön kanssa. Kehittämistyötä tehdään yhdessä oppilaiden, huoltajien sekä koulun henkilöstön kanssa.

Tärkeintä on nähdyksi ja kuulluksi tuleminen

Hankkeessa työskentelee tällä hetkellä kokoaikaisesti kaksi työntekijää, pedagoginen asiantuntija Riitta Malinen sekä oppilashuollon asiantuntija Sirpa Poussu.

Oulun osahanketta koordinoi alueellisen tuen palveluvastaava Ulla Netsäinen. Helmikuun alkupuolella joukkoon liittyi kouluvalmentaja Ulla-Maija Kinnunen, joka työskentelee koulun arjessa oppilaiden tukena sekä tekee tiivistä yhteistyötä oppilaan ympärillä olevan verkoston kanssa.

”Pidämme tärkeänä, että kehittämistyössä kiinnitetään huomiota oppilaiden kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemuksiin sekä niiden myötä osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääntymiseen. Nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemus on yksi perustarpeistamme", kuvailevat hankkeen työntekijät sen lähtökohtia.

"Osallisuuden kokemuksen on puolestaan todettu olevan vahvasti yhteydessä hyvinvointiin. Nämä kokemukset lisäävät sitoutumista ja motivaatiota koulutyöhön. Tämän teeman ympärille pysähdyimme tammikuussa pilottikoulujen ensimmäisessä kehittämispäivässä.”

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Kouluvalmentaja Ulla-Maija Kinnunen, alueellisen tuen palveluvastaava Ulla Netsäinen, oppilashuollon asiantuntija Sirpa Poussu ja pedagoginen asiantuntija Riitta Malinen Oulujoen rannalla.
Ulla-Maija Kinnunen, Ulla Netsäinen, Sirpa Poussu ja Riitta Malinen työskentelevät Sitouttava kouluyhteisötyö -hankkeessa.

Lue myös

Lue lisää aiheesta