Siirry suoraan sisältöön

Millä viedään Oulu menestyksen tielle ja mitä lupaa uusi brändi?

30.11.2020

Oulun uusi brändi haluaa Oulun näkyvän tulevaisuudessa pohjoisena, inhimillisenä ja älykkäänä kaupunkina. Tähän perustuen kysymme juttusarjamme tässä osassa hallitusryhmien puheenjohtajilta tulevaisuuden Oulun menestyskeinoja.

Näitä kysyimme:

Oulun uusi brändi julkaistaan ensi vuoden lopulla. Nyt suunnitteilla olevan brändin mukaan Oulu näyttäytyisi tulevaisuudessa pohjoisena, inhimillisenä ja älykkäänä kaupunkina. Mikä on sinun mielestäsi tulevaisuuden Oulun menestysresepti?

Näin vastattiin:


Juha Huikari, keskusta. Kuva: Juha Sarkkinen

Oulun brändi nojautuu teknologiaan ja tutkimukseen. Teknologiaosaaminen näkyi hienosti koronaan reagoimisessa keväällä 2020: kaupungin kouluissa ja Oulun yliopistossa siirtyminen etäopetukseen onnistui todella hyvin.

Teknologiaosaaminen säilyy brändimme kirkkaimpana kärkenä - haluamme olla pohjoisen edelläkävijä.

Oulun brändiin kuuluu toimiva ja osaava kouluverkko ja sen vuoksi koulutusstrategia on aina tärkeää. Brändinä haluamme olla muuttaville lapsiperheille hyvä vaihtoehto. Laadukas oma lukioverkko ja ammattiopisto luovat opiskelijapohjan osaaville korkeakouluillemme (yliopisto ja ammattikorkeakoulu).  Sami Pikkuaho, kokoomus. Kuva: Matias Koivukangas

Oulun tulee satsata voimakkaasti koulutuksen kehittämiseen. Meidän tulee säilyttää kilpailukyky houkuttelevana ja monipuolisena opiskelupaikkakeskittymänä.

Tarvitsemme yhteistä tahtotilaa ja rohkeutta viedä isoja hankkeita eteenpäin jotta pärjäämme suurten kaupunkien kilpailussa vetovoimassa. Kun Oulussa on tekemisen meininki, lisää se elinkeinoelämän kiinnostusta, joka taas lisää työpaikkoja ja ostovoimaa.

Oulun tulee hyödyntää mahdollisuutta monipuoliseen ja viihtyisään asumiseen. On hienoa, että voimme tarjota asumista sekä kaupungissa että maaseudulla. Oulussa on hyvä asua ja elää. Tämä pitää pystyä viestimään houkuttelevasti.Mikko Raudaskoski, vasemmistoliitto. Kuva: Arto Havana

Oulun menestys perustuu siihen, että kuntalaisten peruspalvelut toimivat laadukkaasti ja ovat riittävästi resursoituja. Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin välittyy positiivisena brändinä koko maanlaajuisesti ja vahvistaa pitovoimaa ja lisää vetovoimaa.

On myös tärkeää huolehtia laadukkaasta koulupolusta aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluopintoihin saakka, jotta osaavia henkilöitä riittää jatkossakin turvaamaan Oulua älykkäänä kaupunkina.


Latekoe Lawson Hellu, vihreät. Kuva: Studio Ollila

Oulun esittäytyminen pohjoisena, inhimillisenä ja älykkäänä kaupunkina on hyvä. Oulu on perinteikäs koulukaupunki ja Oulun mainetta korkean koulutuksen ja osaamisen kaupunkina kannattaa kehittää edelleen.

Korkeakoulujen avulla voidaan houkutella nuoria muuttamaan Ouluun ja myös jäämään tänne valmistumisen jälkeen. Vastavoimana teknologialle voitaisiin kehittää myös nuorekasta käsityöläiskaupunkihenkeä, jossa pienyrittäjillä, pienimuotoisilla ravintoloilla sekä taiteen tekijöillä olisi suurempi näkyvyys.

 Tuija Pohjola, SDP. Kuva: Sanna Krook

Elinvoimaisuus voidaan tiivistää kysymykseksi, miten houkuttelemme asukkaita, vierailijoita, yrityksiä ja yhteisöjä sijoittumaan, viihtymään ja yrittämään Ouluun

Luomme viihtyisämmän Oulun, kun parannamme asumisen mahdollisuuksia keskustassa, luomme ihmisten kohtaamispaikkoja, edesautamme yritysten toimintaedellytyksiä ja poistamme kasvun esteitä ennakkoluulottomalla kaupunkisuunnittelulla.

Inhimillinen lämpö: rakennamme yhdessä välittämisen kulttuurin, jossa jokainen oululainen kokee osallisuuden ja merkityksellisyyden tunteen, kunnioitamme ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia ja edistämme inhimillisyyttä ja eri ikäisten ihmisten arvostavaa kohtelua. Kehitämme ennaltaehkäiseviä palveluja ja vähennämme eriarvoistumista.

Älykäs kaupunki: Tietoturvalliset digitaaliset palvelut, tekoäly. Tehokas, ympäristöystävällinen ja turvallinen liikennejärjestelmä. Asumisen digitaaliset palvelut ovat helppokäyttöisiä ja arjessa hyvin toimivia, joiden kehittämisessä ovat mukana eri-ikäiset oululaiset.

Pohjoinen kaupunki on meren, kolmen joen, lähiluonnon, kaupunkipuistojen, elävän kaupunkikeskuksen ja lähiöiden eri vuodenajat huomioiva monipuolisten osallistavien kulttuuri- ja liikuntatapahtumien kaupunki.

Elinvoima: Tarvitsemme lisää työpaikkoja ja veroeuroja , jotta saamme turvattua oululaisten palvelut. Ouluilmiön uusi konsepti voisi olla yritysten, oppilaitosten , kaupungin yhteistyön tiivistäminen myynti- ja markkinointipanostusten lisäämisessä.

Tuotteiden ja palveluiden uudistamisessa Oulu on toiseksi tärkein alue Uudenmaan jälkeen. Tämä ei riitä, vaan tutkimus-ja kehityspanosten lisäksi on vahvistettava yritysten myynti- ja markkinointiosaamista. Liian usein tutkimus- ja tuotekehityksen tulokset valuvat kansainvälisille yrityksille.

Vahvistamme monipuolista yritystoimintaa. Hyödynnämme monitieteellistä osaamista hyvinvointi, -terveys - ja ympäristöteknologiassa (vesi, energia, kiertotalous, kaivosteollisuus). Pitkäaikaistyöttömyyttä nujerretaan työllisyyden kuntakokeilussa yhdistysten, yritysten ja oppilaitosten yhteistyöllä.

Seuraamme hiljaisia signaaleja. Nuorten ikäluokkien vähentyessä kilpailemme nuoresta osaavasta väestöstä. Korkeatasoinen opetus varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle on turvattava ja jokainen lapsi ja nuori on pidettävä mukana. Varmistamme, että yliopiston, ammattikorkeakoulun ja toisen asteen oppilaitoksen vetovoima opiskelupaikkana vahvistuu.

 Juha Vuorio, perussuomalaiset. Kuva: Vuorion kotiarkisto

Näkisin tämän kaksijakoisena: tulee pysyä etäällä maailman myrskyistä, mutta pysyä maailmaan ja maailman ihmisiin yhteyksissä rakentavissa asioissa.

 

Lue myös:

Oulun rakentaminen kurkottaa korkealle

Nyt poristaan pormestarimallista - juttusarja politiikan puheenaiheista jatkuu

 

 

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Oulu hohtaa joululoistossaan. Kaupungin uusi brändi näkee päivänvalon ensi vuoden lopulla. Kuva: Sanna Krook

Lue myös

Lue lisää aiheesta