Siirry suoraan sisältöön

Metsokankaan koulun oppilaiden ideoima peli lisää ryhmähenkeä

24.3.2021

Metsokankaan alakoululaisten kehittämä Woodgrouse-peli on yhteisöllinen kisailu, jossa tarkoituksena on löytää ja hyödyntää yhdessä omia ja toisten vahvuuksia. Peli lisää lasten osallisuutta ja viihtyvyyttä koulussa.

Pelin kehittivät lukuvuoden 2019–2020 aikana 5AB-luokkien oppilaat. He pelasivat peliä aktiivisesti läpi vuoden lisäten näin ryhmähenkeä ja yhteistä iloa. Nyt kuudennella luokalla olevat oppilaat pelaavat peliä edelleen. Peliä on pelattu koulussa myös muilla luokka-asteilla.

”Lähdimme miettimään silloisen kollegani Timo Fordellin kanssa ryhmäytymisharjoituksia oppilaille. Koska ryhmäytyminen ei tapahdu yhden oppitunnin aikana, esittelimme oppilaille idean koko lukuvuoden ajan pelattavasta pelistä. Oppilaat innostuivat ajatuksesta ja ideoivat peliin tehtävät ja säännöt”, Metsokankaan koulun luokanopettaja Jaana Hekkanen muistelee.

Pelissä kehittyvät monenlaiset taidot

Peliä pelataan kuuden hengen ryhmissä. Oppilaat ovat muodostaneet itse ryhmät omien taitojensa perusteella.

”Neuvoimme oppilaita muodostamaan ryhmät niin, että niistä löytyisi yksi vikkelä, nokkela, hyvät muistitaidot omaava, tiedonetsijä sekä pelinrakentaja. Ryhmistä tuli hyvin tasaväkisiä, jolloin jokaisella on mahdollisuus pärjätä kisoissa”, opettaja jatkaa.

Peliä pelataan liikuntatunneilla ja koko koulun yhteisillä hyvinvointitaitotunneilla. Pelissä on myös sellaisia tehtäviä, joita voidaan helposti ratkoa vaikkapa matematiikan tunneilla.

”Kuuntelemme paljon oppilaiden omia toiveita. Meille on tärkeää, että oppilaat pääsevät myös itse osallistumaan koulun arjen suunnitteluun ja toteuttamiseen”, Hekkanen kertoo.

Yhdessä tekeminen edistää hyvää ilmapiiriä

Oppilaiden koulupäiviin peli on tuonut lisää iloa, liikettä, toiminnallisuutta, onnistumisen kokemuksia ja osallistumista koulutyön suunnitteluun. Pelin tehtävissä kehittyvät myös tiedonhankinta- ja yhteistyötaidot.

”Pelin kautta oppilaat ovat oppineet tuntemaan paremmin sekä itsensä että luokkakaverinsa. He ovat oppineet kehumaan ja kannustamaan toisiaan sekä arvostamaan ja kunnioittamaan erilaisuutta. Toisen ihmisen kohtelias, inhimillinen ja ystävällinen kohtaaminen on tärkeää myös tulevaisuuden taitoja ajatellen”, Hekkanen kertoo pelin hyödyistä.

Yhdessä tekeminen ja yhteen hiileen puhaltaminen näkyy kouluarjessa myös parempana ilmapiirinä ja oppilaiden innokkuutena lähteä kokeilemaan jotain uutta.

”Yhteiset onnistumiset ovat yhtä tärkeitä kuin yhteisistä pettymyksistä ylipääseminen. Mitä paremmin luokka on ryhmäytynyt ja toimii yhdessä, sitä vähemmän tulee vastaan myös ristiriita- tai kiusaamistilanteita”, opettaja toteaa.

Oppilaiden suosikkipeli

Metsokankaalla peli on tarjonnut hyvän mahdollisuuden yhteistyöhön niin opettajien kuin oppilaiden kesken. Ennen korona-aikaa pelin kehittäneet oppilaat pitivät Woodgrouse-tunteja myös koulun pienemmille oppilaille.

”On ollut hienoa nähdä, kuinka eri tyyppisen tehtävien avulla peliä on pystytty yhdistämään myös eri oppiaineiden opetukseen ja kuinka innoissaan oppilaat ovat olleet pelistä”, opettaja iloitsee.

Kuudesluokkalaisten keskuudessa peli on edelleen hyvin muistissa. Parasta pelissä ovat itse tehtävät, liikkuminen ja ryhmässä tekeminen.

Oppilaiden kommenteissa esiin nousevat erityisesti yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen.

”Tärkeintä ovat ryhmätyötaidot, pelaaminen, itsensä haastaminen ja että osaa tehdä kompromisseja.”

”Meidän ryhmässämme on parasta se, että me ei vaan istuta, vaan tehdään yhdessä, liikutaan, koetaan ja opitaan.”

”Pelissä tarvitaan halua toimia yhdessä, taitoa pelata ja leikkiä sekä auttaa ja tukea toisia. Kaikki tehtävät ovat erilaisia.”

Ohjeet kouluille pelin toteuttamiseen löytyvät Liikkuvan koulun verkkosivuilta.

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Kuudesluokkalaisille peli on jäänyt hyvin mieleen. "Parasta pelissä ovat itse tehtävät, liikkuminen ja ryhmässä tekeminen", oppilaat kommentoivat. Kuvat: Jaana Hekkanen

Lue myös

Lue lisää aiheesta