Siirry suoraan sisältöön

Maksuttomia ja avoimia opintoja Oulun Jatkuvan oppimisen yliopistossa keväällä 2021

4.1.2021

Oulun yliopisto kannustaa kaikkia innostumaan, uudistumaan ja opiskelemaan, iästä ja taustasta riippumatta. Maksuttomia opintoja on tarjolla yli 20 eri alalta kuten lääketieteistä, tietojenkäsittelytieteistä ja kauppatieteistä.

Opinnot sopivat kaikille; uusille poluille suuntaajille, uralla etenijöille, alanvaihtajille, mikroyrittäjille ja lukiolaisille. Opinnot ovat 2-5 opintopisteen laajuisia, ja osaan opinnoista ehtii vielä hyvin ilmoittautumaan.

Esimerkiksi Boosti yrittäjyyteen -kurssi sopii kaikille yrittäjyydestä ja yrittäjyysopinnoista kiinnostuneille, myös lukiolaisille. Verkkokurssilla otetaan haltuun yrittäjyyden perusteet ja tunnistetaan ympäristössä yrittämisen ja liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Digitaalisten kulttuurien opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita digitaalisista ympäristöistä niin historia- ja kulttuurintutkimuksen, media- ja viestintätutkimuksen kuin kieliteknologioiden ja humanistisen teknologiatutkimuksen näkökulmista.

Lukiolaiset ja muut lääkärin tai hammaslääkärin työstä kiinnostuneet saavat Johdatus lääketieteen alalle -kurssilla elvytyksen perusteiden lisäksi tietää mitä on lääkäriys ja lääketieteen etiikka.

Osaan ehtii vielä ilmoittautua

Maksuttomien opintojen lisäksi JOY-tarjontaan kuluu eri laajuisia koulutuskokonaisuuksia kaikilta koulutussaloilta. JOY-palvelu on osa kansallista jatkuvan oppimisen uudistusta. Osaamista kasvatetaan vahvistamalla muuta kuin tutkinto-opiskelua erilaisilla täsmäkursseilla ja tutkintojen osasuorituksilla. JOY muodostuu perinteisistä, kaikille tutuista Oulun avoimesta yliopistosta ja täydennyskoulutuskeskuksesta.

JOY-verkkopalvelu kokoaa kaiken Oulun yliopiston avoimen, täydennys- ja räätälöitävän koulutuksen helposti löydettäviksi www.oulu.fi/joy

Esimerkkejä maksuttomista opinnoista:

Musiikin historia, 2 op, ilmoittautuminen 11.1. - 7.2.2021

Boosti yrittäjyyteen, 2 op, ilmoittautuminen 7.1. - 15.3.2021

Kestävyys ja muuttuva ympäristö, 2 op, ilmoittautuminen päättyi 31.12.2020

Johdatus lääketieteen alalle, 2 op, ilmoittautuminen päättyy 31.5.2021

Tietoturva, 5 op, ilmoittautuminen päättyy 4.1.2021

Digitaaliset kulttuurit: Digitaalinen kulttuuriperintö, 2 op, ilmoittautuminen päättyy 15.7.2021

Näkökulmia suomen kieleen, 2 op, ilmoittautuminen päättyy 18.7.2021

Työelämän suomea - töihin Suomeen -kielikoulutus, 15 op, ilmoittautuminen päättyi 22.12.2020

 

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Jatkuvan oppimisen yliopistossa on monta opintokokonaisuutta tarjolla. Kuva: Sanna Krook

Lue myös

Lue lisää aiheesta