Siirry suoraan sisältöön

Making-City-hanke tähtää energiapositiivisuuteen hukkalämpöä hyödyntämällä

23.11.2022

Hukkalämpö käyttöön ja kohti järkevämpää energiankulutusta. Kaukovainiolla on käynnissä kansainvälinen Making-City-hanke, jolla pyritään vähähiilisiin ja energiapositiivisiin asuinalueisiin koko Euroopassa. Tämä tapahtuu kokeilemalla uudenlaisia energiatekniikoita ja niiden toimivuutta, kuten sitä, että lämpöä saadaan myös jätevedestä.

Tarkoituksena on, että asuinalue hyödyntää alueen hukkalämpövirrat mahdollisimman tarkoin. Samalla kehitetään koko Oulun kaupungin pitkän tähtäimen energiasuunnittelua. Mukana hankkeessa on useita eri yhteistyötahoja, kuten Oulun Energia ja Osuuskauppa Arina. 

Millaisessa vaiheessa Making-City-hanke tällä hetkellä on ja mitä siinä nyt tehdään, projektipäällikkö Samuli Rinne? 

”Hankkeeseen kuuluvat laitteet on asennettu Kaukovainiolle. Useamman rakennuksen katolla ja seinissä on aurinkopaneeleja, ja Kaukovainion S-marketista syötetään kaukolämpöverkkoon kylmäkoneiden ylijäämälämpöä. Lisäksi muutamassa asuinrakennuksessa sekä Kaukovainion koululla on lämpöpumppuratkaisu, joka ottaa kaukolämmön paluuvedestä lämpönsä ja jäähdyttää sitä. Siitä on hyötyä voimalaitokselle, eli toiminta tehostuu." 

"Nyt seurataan ja mitataan, miten laitteet toimivat. Tässä halutaan katsoa kokonaisuutta, että koko järjestelmä on mahdollisimman edullinen ja vähäpäästöinen. Se on se tavoite. Samalla pohditaan näiden asioiden kautta Oulun energiavisiota vuoteen 2050.” 

Millä tavoin hanke näkyy Kaukovainion asukkaiden elämässä? 

”Hankkeen varsinaiset energiatekniset asiat ovat hyvin näkymättömiä. Asukkaille tarjotaan tietoa heidän omasta energian- ja vedenkulutuksestaan, mikä voi johtaa säästöihin." 

"Kaukovainion S-marketin energiankäyttöä voi seurata kaikille avoimelta nettisivuilta, ja yksittäiset asukkaat ovat halutessaan saaneet Sivakan taloissa itselleen tabletin, josta oman kulutuksensa näkee tarkemmin. Se on otettu nyt hetki sitten käyttöön. Jatkossa joidenkin asuinrakennuksien energiankulutusta on myös mahdollisuus seurata kokonaisuutena osoitteesta makingcity.vtt.fi.” 

Millä tavoin hanke on otettu vastaan? 

”Olen kuullut paljon positiivista. On pidetty hyvänä asiana, että tällaista tehdään. Kaukovainion asukkaita kuultiin ennen hankkeen aloittamista siitä, millaisia energiaratkaisuja he tahtoisivat Kaukovainion keskustaan. Toki hinnasta on tullut jonkin verran kyselyä, että pitääkö asukkaiden maksaa tästä. Vastaus siihen on, että ei. Akuuteista asioista sähkön ajoittain kallis hinta vaikuttaa lämpöpumppujen tuottaman lämmön hintaan, mutta korkean hyötysuhteen ja lämmönlähteen ’lennossa’ vaihtamismahdollisuuden ansiosta tämä ei näy asukkaille. Asukkaiden kotitaloussähkö taas on eri asia. EU kattaa kokeilukustannukset." 

"Lämmönjakokeskuksissa tehtävät muutokset on tehty siten, että niissä on aina ohitusmahdollisuus, eli voidaan käyttää tarvittaessa myös suoraan tavallista kaukolämpöä. Hankkeessa on pyritty ottamaan huomioon ensisijaisesti asukkaiden mukavuus, eli ei aiheuteta häiriöitä heille. Samoin asennuksissa oli tällainen ajatus, että ne tehdään mahdollisimman vähäistä häiriötä aiheuttaen. Mikäli hankkeesta herää kysymyksiä, voi olla yhteydessä minuun tai muihin toimijoihin.” 

Making-City-hankkeessa on Oulun kaupungin lisäksi useita eri tahoja. Miten tällainen yhteistyö on sujunut?  

”Yhteistyö on sujunut hyvin. Eri toimijat ovat kaikki aktiivisesti mukana omalla työpanoksellaan, ja kukin tekee vähän eri asioita yhteiseksi hyväksi. Ylijäämälämmön hyödyntäminen laajentuu myös Arinan muihin kauppoihin, eli kun he rakentavat uusia tiloja, niissä hyödynnetään samantyyppistä järjestelmää kuin Kaukovainiolla.” 

Making-City-hanketta rahoitetaan EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta. Lisää hankkeesta voi lukea Oulun kaupungin nettisivuilta: ouka.fi/oulu/kaukovainio/tulevaisuus. 

 

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Making-City-hankkeen toimilla pyritään järkevämpään energiankulutukseen. Muun muassa Kaukovainion S-marketin kylmäkoneiden ylijäämälämpö pääsee hyötykäyttöön, kun sitä syötetään kaukolämpöverkkoon. Kuva: Samuli Rinne/Oulun kaupunki.

Lue myös

Lue lisää aiheesta