Siirry suoraan sisältöön

Lisää ulkoilua ja retkeilyä lapsille päiväkodeissa

8.9.2020

Puoli päivää pihalla -hanke käynnistyi Oulun kaupungin päiväkodeissa. Myös vanhemmat haluavat paljon ulkoilua ja liikuntaa lastensa hoitopäiviin.

Lasten päiväkotipäiviin halutaan lisää ulkoilua, retkeilyä ja liikkumista. Tavoitteen tukemiseksi Oulun kaupungin varhaiskasvatuksessa aloitti tänä syksynä Puoli päivää pihalla -hanke.

Kolmivuotisessa hankkeessa ovat vaiheittain mukana kaikki 90 Oulun kaupungin kunnallista päiväkotia.

”15 päiväkotia on kerrallaan mukana tehostetussa ohjauksessa”, kertoo hankekoordinaattori Tarja Kuusisto.

Yksityisille päiväkodeille ja perhepäivähoitajille tarjotaan mahdollisuutta osallistua hankkeeseen koulutuksissa ja tapahtumissa. Yksityisiä päiväkoteja on Oulussa noin 60 ja perhepäivähoitajia noin 165.

Hanketta rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä Liikunnallisen elämäntavan paikalliset avustukset -hankerahoituksesta.

Tarja Kuusisto päiväkodin pihalla.
Hankekoordinaattori Tarja Kuusisto kertoo Puoli päivää pihalla -ajatuksen olleen vasta eläköityneen Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissasen lempiaiheita.


Päiväkotien lähiympäristöt kartoitetaan

Hankkeen yhtenä tavoitteena on innostaa päiväkoteja hyödyntämään lähiympäristöään aktiivisesti. Ahvenojan päiväkodissa tämä on jo otettu viikoittaiseksi rutiiniksi.

”Joka keskiviikko olemme koko ryhmä metsäretkellä”, kertoo varhaiskasvatuksen opettaja ja päiväkodin varajohtaja Sinikka Kallunki esikoululaisten viikko-ohjelmasta.

”Meillä on lähimetsässä sellainen paikka, jossa me leikitään liikuntaleikkejä ja rakennetaan majoja. Siellä on myös vapaita leikkejä ja eväitä”, kertoo Kallunki.

Hankkeen myötä kaikkien kunnallisten päiväkotien lähiympäristö kartoitetaan liikuntapaikkojen, kulttuuri-, luonto- ja retkikohteiden sekä mäkien, nyppylöiden ja puistojen näkökulmasta. Kohteista laaditaan kartta, johon paikat nimetään. Jos jollakin kohteella ei ole virallista nimeä, lapset voivat nimetä sen. Karttaa voidaan hyödyntää paitsi päiväkotien, myös perheiden arjessa liikkumista ja ulkoilua lisäävänä asiana.

Opitaan luonnossa ja luonnosta

Puoli päivää pihalla -hankkeen toivotaan paitsi lisäävän liikuntaa, myös opetuksellisten tilanteiden siirtymistä yhä enemmän ulos.

”Esimerkiksi matikkaa voi opetella metsässä, samoin musiikkia ja kuvista. --- Lasketaan esimerkiksi käpyjä tai tehdään kepeistä kirjaimia tai numeroita”, Kuusisto luettelee.

Ahvenojan päiväkodin esikoululaiset hyödyntävät jo lähiympäristöään myös oppimispaikkana.

”Meillä oli kirjat mukana eilen retkellä. Sieltä piti tunnistaa koivun lehti, kuusen havu, kuusen käpy, männyn käpy, korvasieni… ”, luettelee Kallunki.

Vaikka hankkeen nimi on ”Puoli päivää pihalla”, ei se Kuusiston mukaan tarkoita sitä, että hoitopäivästä konkreettisesti puolet tulisi olla ulkona.

”Enemmänkin nimi kertoo sen, että mihin tavoitellaan: ollaan paljon ulkona ja lisätään ulkoilua”, Kuusisto valottaa.

Norja edelläkävijämaana

Ulos siirtyminen on yhä enenevässä määrin valtakunnallinen trendi, ja koronan myötä ulkoilua on vain lisätty.

”Norjaa pidetään edelläkävijämaana näissä asioissa. Meillä pyritään samaan ajattelumalliin ehkä muutaman vuoden tähtäimellä. Siellä se on jo arkipäivää. He hyödyntävät luontoa ja ovat tosi paljon ulkona”, kertoo Kuusisto

Myös äidit ja isät toivovat lastensa ulkoilevan paljon hoitopäivien aikana.

”Vanhemmat toivoo tosi paljon retkeilyä ja ulkoilua, säällä kuin säällä”, kertoo Kallunki. Vanhemmat ovat luvanneet toimittaa asianmukaiset varusteet erilaisiin sääolosuhteisiin.

”Kyllä se on kaiken hyvinvoinnin a ja o. Ulkoilu ja liikunta”, tiivistää pian 30 vuotta Ahvenojan päiväkodissa työskennellyt Kallunki.

Lapsia ja aikuinen päiväkodin pihalla.
Varhaiskasvatuksen opettaja Sinikka Kallunki ohjaa leikki- ja lorutuokioita Ahvenojan päiväkodin esikoululaisille juuri uusitulla päiväkodin pihalla.
Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Ahvenojan päiväkodin esikoululaiset harjoittelivat turvavälien pitämistä ja vauhditonta pituushyppyä. Tekonurmikenttä mahdollistaa monet liikuntaleikit. Kuvaaja: Hanna Sankala-Sivula

Liittyvät sisällöt

Lue myös

Lue lisää aiheesta