Siirry suoraan sisältöön

Lisää retkeilymahdollisuuksia Isokankaalle luonnonsuojelun ehdoilla

4.6.2020

Isokankaan luonnonsuojelualue on kuntien omistuksessa olevista luonnonsuojelualueista suurin. Oulun kaupungilla on käynnistynyt alueen jatkokehittämisen suunnittelu: luonnon monimuotoisuus säilyy, mutta retkeilijänkin toiveet huomioidaan.

Isokankaan luonnonsuojelualueella on pinta-alaa 1 127 hehtaaria.

Oulun kaupungin maanhankintapäällikkö Juha Peuraniemi määrittelee Isokankaan merkittävyyden sen mukaan mikä siellä kutakin kulkijaa kiinnostaa.

”Retkeilykohteena ja patikointiin Isokangas on merkittävä, erämainen kohde pois kaupungin vilinästä. Sitten aluetta voi tarkastella myös hyvinkin rikkaan linnuston kautta, sinipyrstö on tuorein havainto sieltä. Pöllötarkkailijat tuntevat Isokankaan myös. Metsästyskin siellä on sallittu, mutta joillekin alue on tärkeä marjastukseen tai luontotutkimuskohteena.”

Oulun keskustasta Isokankaalle on matkaa linnuntietä noin 10-15 kilometriä. Pisimmillään suojelualuetta riittää kahdeksan kilometriä.

Sanginjoki vai Isokangas eli nimen logiikasta

Kansan suissa Isokangasta on kutsuttu Sanginjoen luonnonsuojelualueeksi. Sanginjoki on kuitenkin maantieteellisesti laajempi käsite. Sanginjoki on paikannimi ja joen nimi Isokankaalla.

”Kaupungilla on omistuksessa noin 2500 hehtaarin alue, Sanginjoen ulkometsäpalsta. Tätä koko palstaa koskevaa luonnonsuojelujärjestöjen tekemää luonnonsuojelualoitetta lähdettiin vuonna 2004 käsittelemään”, selvittää Peuraniemi.

”Nyt tehdyillä päätöksillä perustetiin luonnonsuojelualueen laajennus tähän itäiseen osaan palstaa, jolla sijaitsi entuudestaan Isokankaan luonnonsuojelualue.”

Nimenanto-oikeus on ELY-keskuksella. Se nimesi alueen loogisesti Isokankaan luonnonsuojelualueeksi.  

Huomio opasteisiin ja nuotiopaikkoihin

Päätös Isokankaan luonnonsuojelualueesta on lainvoimainen kesäkuun lopulla. Isokankaan käyttö ja kehittäminen edistyy ympäristö- ja yhdyskuntapalveluihin perustetussa työryhmässä.

Hoito- ja käyttösuunnitelmasta päätetään yhdyskuntalautakunnassa.

”Suunnitelman laadintaa pohtineessa työpajassa on mietitty retkeilyn mahdollisuuksia ja miten niitä voidaan lisätä: onko opastus kunnossa, entä nuotiopaikat, pitkospuut, maastopyöräreitit, patikointi”, kertoo Peuraniemi.

Suolammet kaunistavat Isokangasta. Ojitettua suoaluetta löytyy sieltä 400 hehtaaria.  

Mahdolliset uudet rakenteet tai toiminnot tehdään luonnonsuojelumääräyksien mukaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen luvalla.

”Uusia teitä tai rakennuksia ei tietenkään sinne tehdä”, Peuraniemi huomauttaa.

Alueen jatkosuunnittelussa otetaan huomioon myös luonnonsuojelun, luonnon monimuotoisuuden ja ennallistamisen lisääminen.

Ennallistamisella tarkoitetaan esimerkiksi ojitettujen soiden palauttamista luonnontilaisiksi soiksi.

Isokankaan uudessa luonnonsuojelualueessa onkin huomattava määrä eli noin 400 hehtaaria ojitettua suoaluetta, esimerkiksi Korpilammen suo ja Kummunkorven alue.

 

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Poika ja tyttö istuvat metsässä laavulla selin kameraan.
Isokankaalla Korpilammen laavulle istahtivat Paul Kumpula ja Elena Koivukangas. Kuvat: Sanna Krook

Liittyvät sisällöt

Lue myös

Lue lisää aiheesta