Siirry suoraan sisältöön

Laanilan yläkoulussa pureuduttiin Agenda 2030 -tavoitteisiin

1.3.2021

Laanilan yläkoulun yhdeksäsluokkalaiset tutkivat monialaisten oppimiskokonaisuuksien viikolla YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa. Lopputuloksena syntyi oivalluksia niin oppilaille kuin opettajille.

Monialainen oppimiskokonaisuus eli MOK on eri oppiaineiden yhteistyöhön perustuva opintojakso, joka edistää laaja-alaista osaamista. Koulut päättävät itse oman opetussuunnitelmansa puitteissa, millä tavalla monialaisia oppimiskokonaisuuksia toteutetaan. Laanilan koulussa yhdeksäsluokkalaisten MOK koostui kolmesta peräkkäisestä päivästä, jolloin oppilaat tutustuivat Agenda 2030:n tavoitteisiin.

”Koulullamme on jokaisella vuosiluokalla oma teema. Yhdeksäsluokkalaisilla se on minä ja yhteiskunta. Näin aiheeksemme valikoitui Agenda 2030. Oppilaiden työskentelyssä pystyimme yhdistämään sekä matematiikkaa että yhteiskuntaoppia. Heidän työnsä arvioitiin osana molempia aineita”, kertovat matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja Anne Koivikko sekä yhteiskuntaopin ja historian opettaja Heli Keskitalo.

Tilastoja ja tulkintaa

Oppilaat lähtivät tutkimaan Agenda 2030 -tavoitteita pareittain. Ensimmäiseksi valittiin kiinnostava aihepiiri. Jokainen pari teki MOK-päivien aikana PowerPoint-esityksen, jonka he esittivät muulle luokalle.

”Tutkimusta tehtiin sekä maailmanlaajuisella että Suomen tasolla. Oppilaat kävivät läpi tilastoja ja hakivat dataa. He pääsivät itse harjoittelemaan tilastojen tekemistä, analysoimaan niitä ja tutkimaan, mitä Suomessa on tapahtunut heidän valitsemissaan aiheissa”, opettajat kertovat.

Oppilaiden tutkimuksista selvisi monta mielenkiintoista asiaa.

”Emme me opettajatkaan tiedä kaikkea, vaan etsimme yhdessä vastauksia. On mahdotonta ennakoida, mitä tutkimusten tuloksena syntyy”, he jatkavat.

Punainen lanka löytyy tekemällä

Laanilan yläkoulun MOK-viikoilla on käsitelty yhteiskunnallisia aiheita aiemminkin. Tulevaisuuden kannalta vastuullisuuden ymmärtäminen on tärkeää.

”Oppilaat ovat ymmärtäneet, että kestävä kehitys ei ole pelkästään kierrättämistä, vaan se on laaja ilmiö, johon liittyy eri näkökulmia. Moni oppilas tuntui ihan innostuvan tästä aiheesta ”, Keskitalo kertoo.

”MOK-viikoilla kertyy paljon tulevaisuuden kannalta tärkeitä taitoja: toisten huomioon ottaminen, yhteistyökyky, aikatauluttaminen ja omien vahvuuksien hyödyntäminen. Osa oppilaista on taitavia taustatietojen etsimisessä, toisille taulukkolaskentaohjelman käyttö on luontevampaa”, Anne Koivikko jatkaa.

Lopputuloksena oivaltavia töitä

Molemmat opettajat ovat tyytyväisiä oppilaiden aikaansaamista töistä.

”Pienoinen alkupaniikki muuttui lopussa hyväksi kokemukseksi. On hienoa nähdä, miten iloisia ja tyytyväisiä oppilaat ovat, kun ovat saanet tehtyä yhdessä jotain”, Koivikko kertoo.

Opettajille itselleenkin MOK-viikko on palkitsevaa.

”Tykkäämme tehdä yhdessä töitä. MOK-projekteissa pääsemme myös tekemään enemmän henkilökohtaista ohjausta kuin tavallisessa luokkatilanteessa”, Heli Keskitalo jatkaa.

Yhdeksännen luokan oppilaat Kerttu Seppänen ja Anna Mäntyvaara ovat myös tyytyväisiä MOK-viikon antiin.

”Tavallisiin koulupäiviin verrattuna MOK-viikko on mukavaa vaihtelua”, toteaa Kerttu.

”Olen uusi oppilas Laanilan koulussa. Entisessä koulussani ei ollut eri aineita yhdistäviä MOK-viikkoja, joten minulle tämä oli kokonaan uusi kokemus”, sanoo Anna.

Aihe syvälliseen käsittelyyn

MOK-viikon tutkimustyössään tytöt tarkastelivat ilmastotekoja.

”Aihe oli mielenkiintoinen ja tärkeä. Etsimme tietoa, teimme niistä diagrammeja ja tulkitsimme niitä. Käsittelimme työssämme muun muassa kasvihuonepäästöjä, lämpötilan vaihteluita ja ilmastonmuutoksesta aiheutuvia ongelmia”, tytöt kertovat.

MOK-viikon myötä tytöille konkretisoitui entistä selkeämmin, kuinka vakavasta asiasta on kyse. Työtä tehdessään he oppivat myös tärkeitä taitoja tiedon etsimiseen, sen tulkitsemiseen, perustelemiseen ja lähdekritiikkiin liittyen.

”Pääsimme tutkimaan aihetta syvällisesti. Etsimme tietoja useista lähteistä ja yhdistelimme niitä. Lukujen ja lopputuloksen näkeminen herätti meitä ajattelemaan ilmastonmuutosta entistä enemmän”, tytöt toteavat.

Laanilan yläkoulun opettajat ja oppilaat olivat tyytyväisiä viikon lopputuloksiin, kuvassa Anne Koivikko, Kerttu Seppänen, Anna Mäntyvaara ja Heli Keskitalo. Kuva: Anne Peltola

Lue myös