Siirry suoraan sisältöön

Kuntaliitto ja kuuden suurimman kaupungin johtajat: Työllisyyden kuntakokeilusta saatava pysyvä malli

10.12.2020

Maaliskuun alussa käynnistyvät kuntakokeilut ovat ensimmäinen toimenpide, jolla kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Kokeilujen aloitusta on kuitenkin siirretty useasti ja niiden toimeenpanoon varattu aika on jäämässä varsin lyhyeksi.

”Työllisyyden palvelurakenteiden uudistamista on jatkettava määrätietoisesti. Käynnistyvien pilottimallien tulisi jatkua pysyvinä”, toteavat Kuntaliitto sekä Espoon, Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunkien johtajat.

He odottavat hallituksen linjaavan työllisyyden hoidon järjestämisvastuun pysyvästä siirrosta kunnille kokeilujen käynnistymiseen mennessä.

”Kuntien roolin vahvistaminen työllisyyspalveluiden järjestäjänä on sekä hallituksen että kaupunkien yhteinen ja selkeä tavoite. Työllisyyden kuntakokeilun siirtyminen vaikeuttaa tavoitteen saavuttamista ja siksi on oleellista, että hallitukselta saadaan pikaisesti poliittinen tuki pysyvälle ratkaisulle”, toteaa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

”Koronaepidemia on korostanut entisestään kuntien roolia työllisyyden hoidossa ja tulevaisuudessakin paras malli on koota palvelut yhden kokonaisvastuullisen toimijan eli kaupunkien vastuulle. Näin voidaan luoda toimivampia ratkaisuja sekä työntekijöiden että työnantajien tarpeisiin”, hän jatkaa.

Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa

Työllisyyden palvelurakenteiden uudistaminen on pääministeri Marinin hallituksen merkittävimpiä uudistuksia. Työvoiman ja osaamisen kokonaisuus on kriittinen erityisesti siksi, että työttömyyden voimakas lisääntyminen vaikuttaa oleellisesti kaupunkien ja kuntien kestävän kasvun edellytyksiin tulevina vuosina. Kokeilujen lykkääntyminen puolestaan hidastaa koronakriisistä toipumista.

”Pitkäaikaistyöttömyyden ennustetaan kasvavan voimakkaasti, sillä työttömyysjaksojen kestot ovat pidentyneet pandemian aikana. Koronakeväänä työttömäksi jääneet siirtyvät osin pitkäaikaistyöttömyyteen jo ensi keväänä”, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

”Työllisyyteen panostaminen on panostusta myös pitkällä aikavälillä kuntien elinvoimaan, kuntalaisten hyvinvointiin ja työttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin sekä vastaamista yritysten ja muiden työnantajien osaavan työvoiman tarpeeseen,”

Työllisyyskokeilujen siirtyminen pettymys kaupungeille

Kuntaliitto ja kaupungit ovat pettyneitä työ- ja elinkeinoministeriön viime viikkoiseen päätökseen siirtää työllisyyden kuntakokeilujen alkamisajankohtaa.

”On monesta syystä harmillista, että kokeilun aloitus siirtyy. Kuntien henkilöstö ja muut resurssit olisivat olleet valmiina. Nyt viivästymisestä aiheutuu kunnille aiheettomia kuluja ja työttömille kokeilun antamat palvelut siirtyvät”, sanoo Tampereen pormestari Lauri Lyly.

”Kaupungit ovat tuoneet työ- ja elinkeinoministeriölle kokeilun siirtoon liittyviä ongelmia esille jo varhaisessa vaiheessa. Onkin selvää, että valtion ja kaupunkien yhteistyötä kokeilujen toimeenpanossa on merkittävästi tiivistettävä, jotta kokeilu luo parhaat edellytykset tehtävien pysyvälle siirrolle kuntiin”, hän lisää.

Kokeilu vie palvelut paikallistasolle

Vuonna 2021 alkavissa kokeiluissa on mukana 125 kuntaa, jotka muodostavat 26 kokeilualuetta. Kunnissa kokeiluja on valmisteltu pitkään sekä tehty suuria investointeja henkilöstöön ja tiloihin. Kaikki kokeiluissa mukana olevat kunnat ovat sitoutuneet tiettyihin rahoitusosuuksiin, eikä niille ole varattu erillistä valtion rahoitusta.

Käynnistyvän työllisyyskokeilun avulla viedään työllisyyspalveluita paikallistasolle ja siirrytään lähemmäs pohjoismaista työllisyydenhoidon mallia. Kokeiluissa kunta vastaa työnhakijoiden palveluprosessista ja työllisyyttä edistävien palvelujen tarjoamisesta. Tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeilujen on tarkoitus jatkua 30.6.2023 asti.

”Kokeilujen laajuus sekä tuleva työvoimapalveluiden rakenneuudistus huomioon ottaen on tärkeää, että kokeilua pidetään varsinaisen kokeilemisen sijasta jo palvelurakenneuudistuksen pilotointina”, sanoo Kuntaliiton kehittämispäällikkö Erja Lindberg.

 

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Työllisyyden kuntakokeilu siirtää ison osan TE-palveluista valtiolta kunnille. Toteutuessaan työttömän työnhakijan on määrä saada henkilökohtaisempaa palvelua. Kuva: BusinessOulu

Lue myös

Lue lisää aiheesta