Siirry suoraan sisältöön

Kuntalaiset aiempaa tyytyväisempiä sosiaali- ja terveyspalveluihin

28.1.2021

Sosiaali- ja terveyspalveluja pidetään kuntalaisten keskuudessa pääosin hyvin hoidettuina. Samalla sote-palveluja pidetään myös hyvin saavutettavina. Nämä asiat selviävät Kuntaliiton tuoreessa tutkimuksessa.

Tyytyväisyys on suurinta sairaan- ja terveydenhoitajan vastaanottoon sekä äitiys- ja lastenneuvolaan. Tyytyväisyys on korkeaa myös sairaalahoitoon, hammashoitoon, terveysaseman lääkärivastaanottoon ja kouluterveydenhuoltoon.

”Myös sosiaalipalvelujen kohdalla ilmenee, että palveluja käyttäneet ovat pääsääntöisesti paljon tyytyväisempiä palvelujen hoitoon kuin ne tahot, jotka palveluja eivät ole käyttäneet. Käyttäjätyytyväisyys on suurinta perheneuvolapalveluihin”, toteaa tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Tyytyväisyys erityisesti terveyspalvelujen hoitoon on hyvin suurta ja arviot saatavuudesta ja saavutettavuudesta ovat vähintään kohtuullisella tasolla kaiken kokoisissa kunnissa.

Parhaat tyytyväisyys- ja saavutettavuusarviot annettiin 5 000–20 000 asukkaan kunnissa, heikoimmat arviot sen sijaan yli 100 000 asukkaan kaupungeissa.

Ruotsinkieliset ovat suomenkielisiä merkittävästi tyytyväisempiä sekä sote-palvelujen hoitoon että saatavuuteen ja saavutettavuuteen.

Tyytyväisyys kasvanut selvästi

Tyytyväisyys terveyspalveluihin oli mittausvuonna 2020 korkeammalla tasolla kuin kertaakaan aiemmin tarkastelujaksolla vuosina 1996–2020.

Palvelutyytyväisyys on kasvanut myös yksittäisissä terveyspalveluissa, kuten esimerkiksi terveysaseman lääkärin ja sairaanhoitajan sekä terveydenhoitajan vastaanottopalveluissa ja hammashoidossa. Käyttäjätyytyväisyys on kaikissa terveyspalveluissa suurempaa kuin niillä, joilla ei ole ollut omakohtaista palvelukokemusta.

Myös monien sosiaalipalveluiden kohdalla palvelutyytyväisyys on kasvanut viime vuosina ja on saavuttamassa samaa tasoa kuin tarkastelujakson 1996–2020 alussa. Tyytyväisyys sosiaalipalveluihin, kuten esimerkiksi vanhuspalveluihin, on alhaisempaa sen vuoksi, että niitä käytetään vähemmän.

”Kuntalaisten positiiviset arviot osoittavat, että nykyisellään sosiaali- ja terveyspalveluihin ollaan varsin tyytyväisiä. Tämä on hyvä muistaa myös sote-uudistusta tehtäessä ja palveluja suunniteltaessa”, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

Kuntalaisten tyytyväisyys terveyspalvelujen hoitoon on kaikissa tutkimuskunnissa hyvin suurta riippumatta sote-palvelujen järjestämistavasta. Myös arviot saatavuudesta ja saavutettavuudesta ovat kohtuullisella tasolla. Sekä sosiaali- että terveyspalveluissa tyytyväisyys arvioitiin parhaaksi palvelut vastuukuntamallilla järjestävissä kunnissa.

Eniten kokemuksia lääkäreistä

Kuntalaiset käyttävät terveyspalveluja lähes kautta linjan enemmän kuin sosiaalipalveluja: sosiaalipalvelujen käyttäneiden kuntalaisten osuus on pääosin vähäinen. Kaikissa tarkastelluissa sosiaalipalveluissa omakohtaista käyttökokemusta on korkeintaan viidellä prosentilla kyselyyn vastanneista.

Kuntalaisilla on eniten omakohtaista käyttökokemusta terveysaseman lääkärivastaanottopalveluista, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanottopalveluista sekä hammashoidosta.

Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton Kuntalaistutkimus 2020 -kyselystä, johon vastasi viime keväänä yli 10 000 suomalaista. Kyselytutkimus on toteutettu osana Kuntaliiton Erilaistuva KuntaSuomi 2025 -tutkimusohjelmaa, jossa on mukana 43 kuntaa eri puolilta Suomea.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Suomen Kuntaliitto teetti kyselyn, jossa selvitettiin tällä kertaa tyytyväisyyttä sotealan palveluihin. Kuva: Oulun kaupungin kuva-arkisto

Lue myös

Lue lisää aiheesta