Siirry suoraan sisältöön

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma osaksi Oulun kaupungin palveluja

8.6.2021

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi eilen tiistaina kulttuurin hyvinvointivaikutussuunnitelman vuosille 2021-2026. Tavoitteena on tuoda taide- ja kulttuuritoiminta osaksi hyvinvointia.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma on ennaltaehkäisevää toimintaa ja linjassa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus uudistuksen painopisteiden kanssa.

Suunnitelma luo pohjaa poikkihallinnollisen yhteistyön jatkumiselle myös tulevaisuudessa. Jatkossa toimintaa kehitettäessä tulee pohdittavaksi kunnan ja maakunnan tehtävänjako ja yhdyspinnat.

Oulussa kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijana toimii vastaava tuottaja Jaana Potkonen ja strategisella tasolla asiaa on vienyt eteenpäin etenkin kulttuuritalo Valveen johtaja ja kulttuuripalvelupäällikkö Arja Huotari. Loppuvuodesta 2019 Oulun kaupunginhallitus hyväksyi taidetta ja kulttuuria edistävät keinot asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen painopisteeksi

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma täydentää monia kaupungin asiakirjoja, kuten sivistysohjelmaa ja kulttuuristrategiaa. Sen taustalla on myös kunnan toimintaa ohjaavia lakeja kuten vanhuspalvelulaki ja laki kuntien kulttuuritoiminnasta. Vuonna 2019 voimaan tulleessa uudessa kulttuuritoimintalaissa painotetaan asioita, joita kulttuurihyvinvointisuunnitelmassa esitetään käyttöön otettavaksi.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelman tavoitteena on ohjata kaupungin kulttuuripalvelujen ja hyvinvointipalvelujen toimintaa. Se on voimassa vuoteen 2026 saakka, ja kehittyy toiminnan edetessä. Oulussa suunnitelma haluttiin kohdentaa kattavasti koskemaan eri väestöryhmiä. Työikäisten lisäksi suunnitelmassa nähdään omina kohderyhminään lapset, nuoret ja perheet, ikäihmiset sekä erityistä tukea tarvitsevat.

Suunnitelman vastuuhenkilöt eri palvelualueilta:

Jaana Potkonen, vastaava tuottaja, Kulttuuripalvelut, toimikunnan puheenjohtaja

Arja Huotari, kulttuuripalvelupäällikkö, Kulttuuripalvelut

Merja Halonen, palvelupäällikkö, Erityisryhmien asumis- ja päiväpalvelut

Maria Vahtola, palvelupäällikkö, Ikäihmisten hyvinvointi Hiirosenkodin ympärivuorokautiset palvelut

Susanna Lähde, palvelupäällikkö, Kaakkurin hyvinvointikeskus Kulttuurihyvinvoinnin kehittämisryhmä eli Kulta-tiimi

-

Taide ja kulttuuri ovat jo pitkään olleet osana hyvinvoinnin toimintakuvaa. Kuva: arkisto/Sanna Krook

Lue myös