Siirry suoraan sisältöön

Kuka täyttäisi soten tarpeet?

3.12.2020

Näkökulman kirjoittaja pohtii, kuinka ketterä on sote, jolta ratkaisuja odotamme ja kuinka sote lopulta täyttää toiveemme ja odotuksemme?

Sosiaali- ja terveyspalvelujemme tila ja tulevaisuus ovat vaatineet huomiotamme. Tiedämme, että sote kohtaa tänään ja tulevaisuudessa jatkuvaa painetta muun muassa taloudellisten, poliittisten ja teknologisten olosuhteiden vauhdikkaasti muuttuessa. Alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti tunnistetut muutospaineet ovat synnyttäneet jo vuosien ajan tarmoa olemassa olevien soten rakenteiden tarkasteluun. Huoli resurssien riittävyydestä vaatii meitä kyseenalaistamaan myös totuttua - siis samalla tuttuuden vuoksi turvallista.

Odotamme parhaillaan mittavaa uudistusta. Rakennamme sille perustaa, täynnä intoa, hiukan huoltakin. Uusi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja työympäristö syntyy, eikä syntymää voi jarruttaa tai estää. Uuden vastaanottaminen vaatii kykyä sopeutua, oppia uutta ja kehittyä. Kuinka ketterä on sote, jolta ratkaisuja odotamme? Kuinka sote lopulta täyttää toiveemme ja odotuksemme?

Sote on valtava ja monella tapaa kompleksinen kokonaisuus. Sote ei ole kone tai laite, jota voimme huoltaa paremman toiminnan takaamiseksi. Sote kokoaa yhteen lukuisia toimijoita ja tahoja, ryhmiä ja vaikuttajia. Kaikki nuo osapuolet ilmaisevat toiveita, tarpeita ja odotuksia. Mikä ryhmä ottaa näistä kopin? Kuka on syntyvän soten ratkaisija, joka kuulee ja täyttää kaikki ilmaistut tarpeet?

Jospa etsimme ratkaisijaa sotemme ulkopuolelta? Vai päättäisimmekö vain suoraviivaisesti edetä tavalla, joka loisi meistä taidokkaan kuvan ulospäin? Mukailisimmeko kuitenkin jo totuttua, jotta välttyisimme uuden opettelulta? Luottaisimmeko, että sotemme syntymä- ja kasvukivut hoidettaisiin pienin pyrähdyksin, muuntuvin ratkaisijoin ja rahoittajin?

Tarvetta vastaavien ratkaisujen kehittämiseen vaaditaan kehitettävän aiheen syvällistä asiantuntemusta. Kuka oletkin: sotemme kehittämiseen tarvittava asiantuntemus on juuri sinulla. Meistä jokainen tarvitaan mukaan syntyvän, kehittyvän soten ohjaamiseen - ilman kokemuksemme ääntä sen jatkuva oppiminen ja sopeutuminen eivät ole mahdollisia. Olenpa sitten kuntalainen, asiakas tai ammattilainen, tutkija tai yrityksen edustaja, haluan mahdollisuuden vaikuttaa siihen, minkälainen sotestamme muodostuu. Toivon tietoa ja tukea, aikaa ja arvostusta, väylän ja välineet. Haluan oppia ja onnistua, vaikuttaa ja vakiinnuttaa. Mahdollisuudet tähän meidän on taattava onnistuaksemme.

Osana Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista rakennamme hyvinvointialueemme yhteisiä kehittämiskäytäntöjä. Kuvaamme ja viestimme, kuinka jokainen meistä voi osallistua soten kehittämiseen ja varmistaa sen jatkuvaa oppimista myös jatkossa, osana pysyviä käytäntöjä. Rakennamme vuorovaikutteisuutta, yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja yhteistyötä kehittämistyössä. Varmistamme yhdessä jatkuvuutta, pysyvyyttä ja parempaa perustaa sotelle kehittyä ja kasvaa.

Olen ollut vaikuttunut siitä osaamisesta ja sitoutumisesta, joita alueemme soten henkilöstö, hallinto ja kehittäjät ovat osoittaneet uudistushankkeen käynnistyessä. Miten sinä kehittäisit yhteistä soteamme? Tuothan arvokkaan asiantuntemuksesi esiin!

Pauliina
Kirjoittaja on POPsote innovaatio- ja testaustoiminnan projektipäällikkö ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin innovaatiokoordinaattori.

Lue myös