Siirry suoraan sisältöön

Koulutus yhdelle alustalle – myös Oulu mukana DigiOne-palvelussa

11.11.2020

Oulun, Espoon, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit ovat aloittaneet laajan DigiOne-yhteistyön, jossa luodaan uusi, kattava koulutuksen palvelualusta.

Vantaan kaupungin käynnistämässä ja Business Finlandin rahoittamassa DigiOne-yhteistyössä rakennetaan käyttäjäystävällinen ja yhteen toimiva koulutuksen digitaalinen palvelualusta. DigiOnen tavoitteena on rakentaa koulutusalan ekosysteemi, johon kaikki koulutuksen alan toimijat voivat liittyä. Siihen olisi koottuna kansallisesti kaikki opettajan, oppijan, rehtorin, huoltajien ja hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut. 

Oulun, Espoon, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit sekä Kuntien Tiera ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jonka mukaan osapuolet yhdessä kehittävät ja rakentavat uuden yhteisen palvelualustan ja ekosysteemin yhteisvastuullisesti tasavertaisina allianssimallin kaltaisesti.

Hajautettu tieto yhteen

Tarkoituksena on luoda kokonaisuus, joka laajentuu valtakunnalliseksi ratkaisuksi. Myöhemmin kaikki halukkaat koulutuksen järjestäjät voivat liittyä DigiOne-palvelualustaan ja ekosysteemiin vaiheistetusti.

”DigiOne on merkittävä ja ainutlaatuinen esimerkki kaupunkien välisestä yhteistyöstä. Oulu on tunnettu koulukaupunki, ja meillä on vahvaa koulutusalan osaamista, joten haluamme olla mukana edelläkävijöinä kehittämässä oppimisen ja koulutuksen palvelujen digitaalista palvelualustaa, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala sanoo.

”Tieto on tällä hetkellä hajautettuna eri järjestelmiin. Kansallisia tietomalleja ei ole, joten tiedolla johtaminen tapahtuu siiloissa eikä oppijakeskeisesti. Haluamme itse olla ohjaamassa pedagogista muutosta ja varmistamassa, että palvelut vastaavat arjen tarpeisiin ja ovat aidosti helppoja käyttää, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä lisää.

Alustalle koko oppimispolku

Palvelualustaan halutaan mukaan mahdollisimman monia palvelu- ja järjestelmätoimittajia, kuntia ja kaupunkeja sekä muita alaan liittyviä toimijoita.

Toiveena on luoda digitalisen palvelualustan ympärille koulutukseen keskittynyt ekosysteemi, joka kattaa palvelut oppijan koko elinkaaren ajaksi. Hankkeen aikana tuotetaan palvelut perusopetukseen ja lukioon. Tavoitteena on myöhemmin rakentaa palvelut varhaiskasvatukseen ja ammatilliseen koulutukseen eheän opinpolun varmistamiseksi.

Tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää, että tieto kulkee palveluiden välillä ja tietoa on tarjolla johtamisen, päätöksenteon ja tutkimuksen tueksi.

Tavoitellaan myös säästöjä

DigiOne hyödyttää kaikkia ekosysteemin osapuolia, koska palvelualustan rakentamisvaiheessa huomioidaan kuntakäyttäjien tarpeet ja palveluntuottajien toiveet sekä tarjotaan kolmansille osapuolille, kuten palveluiden tuottajille, yhtenäinen ja laajalti kuntakentän käytössä oleva palvelualusta.

”DigiOne on merkittävä hanke, jolla edistetään opetuksen ja oppimisen digitalisaatiota ja tietojen yhteen toimivuutta. Hanke rikastuttaa myös kansallisen tason keskustelua. On hienoa, että DigiOnea rakennetaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen kertoo.

Yhteistyö kuntakentässä mahdollistaa digitalisaatiota hyödyntävät uudenlaiset palvelut, jotka edistävät koulutuspalveluiden laatua. Uusien palveluiden ja yhteistyön avulla voidaan saavuttaa myös merkittävät kokonaissäästöt. Digitalisaation hyödyt saadaan otettua paremmin käyttöön, kun omien alustojen ja palveluiden rakentamisen sijaan kunnat tekevät kehittämistä Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
DigiOnen tarkoitus saada koko ihmiselämän opinpolun tiedot yhdelle ja samalle verkkoalustalle. Valmista pitäisi olla 2023-2024. Kuva: DigiOne

Lue myös

Lue lisää aiheesta