Siirry suoraan sisältöön

Koulussa annetaan tilaa omien vahvuuksien löytämiselle

25.2.2021

Peruskoulun valinnaisaineet antavat oppilaille mahdollisuuden painottaa opintojaan omien kiinnostusten kohteiden mukaan. Metsokankaalla oppilaat voivat valita 8.–9. luokille lyhyeksi tai pitkäksi valinnaisaineeksi koululla kehitetyn Kompassi – oma suunta -kurssin.

Kompassi – oma suunta on terveystiedon ja äidinkielen soveltava kurssi. Ainetta opiskellaan kaksi tuntia viikossa.

”Olemme kehittäneet kurssin yhteistyössä nuoriso-ohjaajien kanssa. Tunneilla keskitymme nuorten vahvuuksien löytämiseen, voimavaroihin ja kiinnostuksen kohteisiin keskustelujen, harjoitusten, opintokäyntien ja kutsuvieraiden avulla. Oman itsensä tunteminen vaatii myös harjoittelua”, kertoo kurssia kehittämässä ollut opinto-ohjaaja Katri Saarela Metsokankaan koululta.

Tunteja on pidetty koululla 3,5 vuoden ajan. Tällä hetkellä on menossa toinen kaksivuotinen ryhmä.

”Katri ja minä lähdimme suunnittelemaan kurssia lähes tyhjältä pöydältä. Tutustuimme ensin Kaikki käy koulua -hankkeen materiaaleihin. Mietimme ja ideoimme yhdessä tyttöjen ryhmän teemat ja käsiteltävät asiat”, kertoo nuoriso-ohjaaja Milla Partanen.

Jaakko Immonen ja Niilo Väärni sekä Milla Partanen ja Katri Saarela suunnittelevat työpareina kurssien sisällöt.

Tunnit ovat osallistujiensa näköisiä

Tuntien aikana oppilaat opettelevat tunnistamaan omia tunteita, vahvuuksia ja voimavaroja sekä ilmaisemaan omia mielipiteitä ja tahtoa.

”Teemme erilaisia harjoituksia arvoihin, motivaatioon, itsetuntemukseen ja tunnetaitoihin liittyen. Ne auttavat oppilaita löytämään omia kiinnostuksen kohteita esimerkiksi tulevia jatko-opintoja ajatellen”, Katri Saarela kertoo.

Tuntien sisältö rakentuu yhteistyössä ohjaajien ja oppilaiden kanssa eli kaikilla oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa.

”Haluamme antaa äänen myös oppilaille. He voivat kertoa kiinnostuksen kohteistaan, tarpeistaan, näkemyksistään ja ajatuksistaan”, ohjaajat kertovat.

Omat ryhmät tytöille ja pojille

Kompassi-tunneilla on omat ryhmät tytöille ja pojille. Luottamus ja turvallisuuden tunne oppilaiden välillä on tärkeää. Tyttöjen ja poikien omissa ryhmissä on myös helpompi puhua aroistakin asioista.

”Poikienkin on helpompi avata sanaista arkkuaan poikien kesken pienessä ryhmässä”, kertovat poikien ryhmää vetävät luokanopettaja Jaakko Immonen ja nuoriso-ohjaaja Niilo Väärni.

Talven teemana poikien ryhmässä on ollut osallisuus. Helmikuussa pidetyllä tunnilla pojat käsittelivät nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Tyttöjen ryhmässä vieraina olivat Tyttöjen Talolla työskentelevät Mervi Koskela ja Sohvi Koivu-Remes. He kertoivat Tyttöjen Talon toiminnasta ja siitä, miten ja minkälaisissa asioissa Tyttöjen Talolle voi ottaa yhteyttä.

”Tyttöjen Talolla ei tarvitse tuntea negatiivisia tunteita eikä miettiä, olenko minä riittävä tai oikeanlainen. Jokainen ihminen on arvokas ja erityinen omana itsenään”, Sohvi Koivu-Remes muistuttaa tyttöjä.

Sohvi Koivu-Remes ja Mervi Koskela kertoivat, minkälaisissa asioissa Tyttöjen Talolle voi ottaa yhteyttä.

Kompassi on turvallinen paikka

Yhdeksäsluokkalaiset Oona, Sara, Ella, Olivia ja Silva ovat kaikki tyytyväisiä Kompassi-tuntien antiin.

”Olen kiinnostunut psykologiasta, eri ajattelutavoista ja näkökulmista. Tällä kurssilla ei vain puhuta, vaan olemme päässeet tekemään paljon erityyppisiä tehtäviä”, Oona kertoo.

”Kompassi-tunneilla olo tuntuu turvalliselta. Pienessä ryhmässä uskaltaa sanoa oman mielipiteensä vapaammin ja olla oma itsensä”, jatkavat Sara, Ella ja Olivia.

”Näillä tunneilla myös me oppilaat pääsemme sanomaan paremmin, mistä olemme kiinnostuneet ja mitä haluaisimme tehdä. Täällä olen päässyt tekemään paljon erilaisia harjoituksia ja oppinut samalla uusia asioita”, toteaa puolestaan Silva.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Korttien avulla harjoiteltiin sanoittamaan, minkälainen minä olen ja mitä erityistä on tytöissä ja naisissa. Kuvat: Anne Peltola

Lue myös

Lue lisää aiheesta