Siirry suoraan sisältöön

Kouluissa opitaan tärkeitä turvataitoja

19.3.2021

Osana koulujen hyvinvointitaitotunteja lapsille ja nuorille opetetaan myös ikäryhmille sopivalla tavalla turvataitoja. Turvataidot opettavat ehkäisemään ja toimimaan oikein uhkaavissa tilanteissa.

Kaakkurin koululla pidetään yhteensä kuusi hyvinvointitaitoihin liittyvää tuntia lukuvuoden aikana. Tunteja on ensimmäisestä luokasta yhdeksännelle luokalle saakka. Tunneilla käsitellään ja opetellaan ikätason mukaisesti arkielämän taitoja, kuten rentoutumista, stressin hallintaa, kaveritaitoja ja omien vahvuuksien tunnistamista.

Osana koulun hyvinvointitaitotunteja Kaakkurissa opetellaan myös tärkeitä turvataitoja. 

”Turvallinen Oulu -hankkeen myötä olemme alkaneet opettaa koulussamme myös turvataitoja. Haluamme tuoda ne osaksi koulun arkea ja toimintakulttuuria”, kertoo biologian ja maantiedon lehtori Minna Kujala.

Turvataidoilla opitaan tunnistamaan uhkaavat tilanteet

Turvataitokasvatus vahvistaa lasten ja nuorten itseluottamusta ja itsearvostusta, edistää tunne- ja vuorovaikutustaitoja, lisää tietoisuutta itsemääräämisoikeudesta ja selviytymistaitoja turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa.

”Turvataitokasvatuksella pyritään ennaltaehkäisemään kaikenlaista kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa lasten ja nuorten elämässä”, kertoo Turvallinen Oulu -hankkeen projektikoordinaattori Hanna Poijula.

Turvataitoja opiskellaan koulussa ikäryhmään soveltuvalla tavalla. Kaakkurin koulun kahdeksasluokkalaisten helmikuisen turvataitotunnin aiheena oli seksuaalinen häirintä. Asiaa käsiteltiin nuorten maailmaan liittyvän sarjakuvan avulla turvallisessa ja rauhallisessa ilmapiirissä asioista selkeästi puhuen.

”On tärkeää oppia tunnistamaan, mikä on seksuaalista häirintää. Kenenkään ei esimerkiksi tarvitse sietää huonoa kielenkäyttöä. Toisten huono käytös ei johdu sinusta itsestä”, Minna Kujala opastaa oppilaita.

Turvataitojen avulla oppilaat osaavat toimia oikein uhkaavissa tilanteissa. Yksi turvataitotuntien tarkoitus on myös pienentää kynnystä tulla kertomaan, jos on kohdannut seksuaalista häirintää.

”Kynnys puhua herkistä ja haavoittavista asioista voi olla tosi iso. Turvataitotuntien avulla pyrimme madaltamaan tätä kynnystä”, Kujala sanoo.

Opettaja Minna Kujala käsittelee turvataitoja oppilaiden kanssa sarjakuvan avulla.

Aikuisen läsnäolo on tärkeää

Hyvinvointitaitotunteja on Kaakkurin koululla pidetty jo useamman vuoden ajan. Hyvinvointi- ja nyt myös turvataitoja opettavat luokanopettajat ja aineenopettajat. Tuntien aiheet saattavat välillä tuntua haastavilta, sillä ne ovat kaukana omasta opetettavasta aineesta. Opettajat ovat kuitenkin huomanneet, että lapset arvostavat aikuisen kokemusta ja neuvoja.

”Jos tunnin aiheena on esimerkiksi itsetunto, saattaa se tuntua vaikeasti lähestyttävältä asialta. Monet opettajistamme ovat kuitenkin huomanneet, että ei tarvitse olla asian ammattilainen tai saanut aiheeseen erikseen koulutusta. Hyvinvointitaitoja voi opettaa lapsille ja nuorille oman elämänkokemuksen tuomalla viisaudella”, Kujala muistuttaa.

Turvataitotunnin jälkeen opettaja kysyi oppilaiden ajatuksia tunnin annista.

”On hyvä tietää, miten pitää toimia. Se voi ehkäistä uhkaavien tilanteiden syntymistä”, luokasta kuuluu.

”Kun tietää, mikä on ok ja mikä ei, se voi rohkaista jotain kertomaan epämiellyttävistä tilanteista”, toinen oppilas kommentoi.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Sarjakuvan tapahtumia käsitellään opettajan esittämien kysymysten avulla yhteisesti luokassa. Kuvat: Anne Peltola

Lue myös

Lue lisää aiheesta