Siirry suoraan sisältöön

Kotona voi äänestää tulevissakin kuntavaaleissa – ilmoittautuminen käynnistyy ennakkoäänestyksen tahtiin

25.5.2021

Kotiäänestys tarjoaa mahdollisuuden ennakkoäänestää vaikka omalta kotisohvaltaan. Varsinainen kuntavaalipäivä on 13. kesäkuuta. Kotiäänestykseen tarvitaan etukäteisilmoittautuminen.

Kuntavaalit lähestyvät, ja on taas aika suunnata kohti vaaliuurnia. Suurin osa äänioikeutetuista äänestää virallisilla äänestyspaikoilla tai ennakkoäänestyspaikoilla, mutta äänestäminen myös omalta kotisohvalta on mahdollista tietyin ehdoin. 

”Henkilö, jolle tuottaa kohtuuttomia vaikeuksia päästä äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle, voi vaalilain mukaan äänestää kotonaan”, kertoo lähes 1500 kotiäänestystä hoitanut Kirsti Lehtinen

Kotiäänestäjät ovat pääsääntöisesti henkilöitä, jotka ovat koko ajan neljän seinän sisällä. Jos pystyy hoitamaan kauppareissun, myös äänestysreissun ajatellaan onnistuvan. 

Miten kotiäänestys toimii? 

Kotiäänestys on ennakkoäänestys, jota pitää pyytää ennen yleisen ennakkoäänestyksen alkamista eli viimeistään 1. kesäkuuta kello 16 mennessä. Kotiäänestystä kannattaa pyytää hyvissä ajoin joko postitse, sähköpostitse tai puhelimitse, ja pyyntö tehdään Oulun keskusvaalilautakunnalle. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuvasta ilmoituskortista. 

Kotiäänestys hoidetaan jonakin ennakkoäänestyspäivänä 26. toukokuuta ja 8. kesäkuuta välisenä aikana. Vaalitoimitsija soittaa äänestäjälle ja sopii äänestysajan. Kotiäänestyksessä toimitaan kuten ennakkoäänestyksessä – vain allekirjoitettava lomake on erilainen. 

”Äänestäjä kirjoittaa numeron vaalilippuun, joka leimataan ja suljetaan ruskeaan vaalikuoreen. Äänestäjä, todistaja ja vaalitoimitsija allekirjoittavat lähetekirjeen, joka yhdessä vaalikuoren kanssa suljetaan keltaiseen lähetekuoreen. Äänestysasiakirjat toimitetaan keskusvaalilautakunnalle, jossa ne tarkastetaan ja lähetekirje ja vaalikuori erotetaan toisistaan.” 

Myös kotiäänestäjän omaishoitaja voi äänestää samalla kerralla, jos asiasta on ilmoitettu 1. kesäkuuta 2021 mennessä. 

Kotiäänestyksessä tarvitaan todistaja 

Jotta ääni on pätevä, kotiäänestyksessä pitää olla äänestäjän lisäksi yli 18-vuotias todistaja. Oulussa kotiäänestyksen hoitaa kaksi henkilöä, joista toinen toimii vaalitoimitsijana ja toinen todistajana.  

”Tällä tavalla yksin asuvien ei tarvitse hankkia todistajaa paikalle. Jos äänestäjällä on oma todistaja, riittää, kun paikalle tulee vain vaalitoimitsija.” 

Lehtinen on ollut mukana kotiäänestyksissä siitä saakka, kun kotiäänestysmahdollisuus tuli vaalilakiin. Siitä on noin 30 vuotta. 

”20 vuotta kotiäänestyksen vaalitoimitsijana toimi poliittisesti valittu vaalitoimikunnan jäsen, jonka keskusvaalilautakunta määräsi tehtävään. Olin keskusvaalilautakunnan sihteeri Haukiputaalla ja kiersin usein todistajana vaalitoimikunnan jäsenen kanssa.” 

Äänestäminen on Kirsti Lehtisen mukaan tärkein keino vaikuttaa siihen, ketkä ovat päättämässä kaupunkilaisten yhteisistä asioista. 

Kymmenen viimeistä vuotta tehtävä on kuulunut keskusvaalilautakunnan määräämille vaalitoimitsijoille, jotka eivät ole poliittisessa asemassa.  

”Koin tehtävän mielekkääksi vaihteluksi jatkuvan toimistossa istumisen sijaan. Nyt kun olen eläkkeellä, olen lupautunut kiertämään vielä tämän kerran.” 

Yksikin ääni voi ratkaista 

Kotiäänestys on kuntien lakisääteinen tehtävä, johon keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat. Vaalitoimitsijat saattavat päivän aikana kiertää jopa 40–60 kodissa.  

”Pysymme sovituissa aikatauluissa yleensä hyvin. Jos aikataulut venyvät, ei kannata huolestua – me tulemme kyllä”, Lehtinen lupaa. 

”Kun ehdokas on etukäteen mietittynä, kotiäänestys käy sujuvasti. Jos et pysty itse kirjoittamaan, voit käyttää avustajaa. Myös vaalitoimitsija voi toimia avustajana. Tärkeintä on, että äänioikeutettuna pystyt ilmaisemaan oman tahtosi.” 

Kuntavaalit siirrettiin keväältä kesäkuulle vallitsevan korona-epidemian myötä. Seuraa virallista tiedotusta.  

Lisätietoja kotiäänestyksestä: vaalit.fi/aanestaminen-kotona 

Kirsti Lehtisellä on pitkä kokemus kotiäänestysavustajana, hän on yhden vaalin aikaan saattanut kiertää jopa 40–60 kodissa. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Lue myös

Lue lisää aiheesta