Siirry suoraan sisältöön

Koronapasseja vaaditaan kaikilta 16 vuotta täyttäneiltä liikuntapaikoissa

13.12.2021

Koronapassin käyttö laajentui Oulussa itsenäisyyspäivän jälkeen. Oulun kaupunki on edellyttänyt siitä alkaen, että Ouluhallilla, Oulun uimahallissa Raksilassa, Raatin uimahallilla sekä Jatulin liikuntakeskuksessa ja Vesi-Jatulissa vierailevilla on koronapassit ja henkilöllisyystodistukset. Tarve saada koronapassi on lisännyt nuorten verkkopankkitunnusten kysyntää.

Oulun kaupungin liikuntapaikkojen käyttäjiltä on vaadittu koronapassien ja kuvallisten henkilötodistusten näyttämistä 7. joulukuuta alkaen. Niiden tarkastukset alkoivat tuolloin Ouluhallilla, Oulun uimahallissa Raksilassa, Raatin uimahallilla sekä Jatulin liikuntakeskuksessa ja Vesi-Jatulissa. Koronapassia edellytetään myös ryhmäliikuntaan.

Koronapassia kysytä ei kysytä alle 16-vuotiailta, mutta se vaaditaan 16 vuotta täyttäneiltä ja sitä vanhemmilta. Nuoret, jotka ovat vielä alle 18-vuotiaita, voivat todistaa henkilöllisyytensä koronapassin käytön yhteydessä esimerkiksi Kela-kortilla tai vanhempien antamalla luotettavalla vakuutuksella iästä.

Nuorten verkkopankkitunnusten kysyntä lisääntynyt

Koronapassin saa Omakannasta verkkopankkitunnusten avulla. OP Oulun viestintäpäällikön Katja Karjalaisen mukaan nuorille haetaan nyt selkeästi enemmän verkkopalvelutunnuksia aiempaan verrattuna.

”Monet asiakkaat kertovatkin, että tarve tunnuksille on mahdollisuus tunnistautua verkossa esimerkiksi koronapassia varten”, hän kertoo.

Karjalainen muistuttaa, että alaikäisen verkkopalvelutunnuksiin tarvitaan aina huoltajan suostumus, vaikka tunnukset luovutetaankin alaikäisen omaan käyttöön. Huoltajat voivat antaa suostumuksensa avaamisen yhteydessä tai antamalla valtakirjan ennakkoon verkkopalvelunsa kautta.

Alle 15-vuotiaiden tunnuksia luovutettaessa vähintään toisen huoltajan tulee olla mukana. Yli 15-vuotiailla on mahdollisuus hakea tunnukset itse, jos suostumukset huoltajilta on saatu ennakkoon. Alaikäisiltä vaaditaan sama henkilöllisyystodistus kuin täysi-ikäisiltä verkkopalvelutunnuksia varten. Ne ovat joko passi tai henkilökortti.

Verkkopankkitunnuksia avataan 7-vuotiaasta ylöspäin. Yli 12-vuotiaan on mahdollista saada tunnukset, joihin kuuluu laaja sähköinen tunnistamisväline eli mahdollisuus todentaa henkilöllisyys verkossa.

Alaikäisten verkkopalvelutunnusten myöntämisessä kestää sama aika kuin täysi-ikäisillä asiakkailla. Ne saa mukaan asioimalla pankissa. Verkkopalvelutunnuksia ei toimiteta pankin asiakkaalle esimerkiksi postitse, vaan ne tulee aina noutaa suoraan pankista. Katja Karjalaisen mukaan tunnusten avaamista varten kannattaa varata aika.

”Osassa toimipaikoistamme verkkopalvelutunnuksia avataan myös pikapalvelussa vuoronumerolla ilman ajanvarausta”, hän kertoo.

Monta keinoa saada koronapassi

Omakannasta voi saada EU:n todistukset koronavirustestistä, sairastetusta koronavirustaudista ja koronarokotuksista. Alle 18-vuotiaalla on myös mahdollisuus valtuuttaa esimerkiksi vanhempansa lataamaan todistuksen Omakannasta. Tätä valtuutusta varten nuorelta tarvitaan suullinen tai kirjallinen lupa, joka merkitään asiakastietojärjestelmään. Vasta sitten vanhempi pääsee lataamaan todistuksen.

Koronapassi on mahdollista ladata kännykkään ja sen voi myös tulostaa paperisena versiona. Kuva: Mun Oulu

Jos alaikäinen henkilö tai hänen huoltajansa eivät pääse Omakantaan katsomaan tietoja ja tulostamaan koronatodistusta, sen voi saada tulosteena terveydenhuollosta. Todistus täytyy pyytää siitä terveydenhuollon yksiköstä, jossa rokotus on annettu tai jossa koronatesti on tehty.

Nuori voi myös valtuuttaa esimerkiksi oman vanhempansa hakemaan paperisen todistuksen hyvinvointikeskuksesta antamalla suullisen tai kirjallisen luvan. Lupalappu, jossa on nuoren allekirjoitus, täytyy olla vanhemman mukana. Nuorelta voidaan tarvittaessa kysyä lupaa myös soittamalla.

Koronatodistuksena käy myös negatiivinen testitulos.

”Koronatodistuksena käy negatiivinen testitulos, joka on voimassa 72 tuntia näytteenottohetkestä. Oululainen 16–17-vuotias nuori voi käydä kaupungin näytteenotossa koronatestitulosta varten. Nuori voi varata ajan myös Pihlajalinnan näytteenottoon Oulun kaupungin koronatestausajalle, josta vastaus tulee vuorokauden kuluessa”, apulaisylilääkäri Jarkko Huusko kertoo.

Koronapassi laajasti käytössä

Koronapassi on otettu laajasti käyttöön Oulussa kaupungin omissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Kaupunginhallitus teki 22. marraskuuta periaatepäätöksen koronapassin käytöstä. Koronapassia on näytettävä tilaisuuksissa, jossa on paikalla yli 50 henkilöä.

Paikkoja, joissa vierailevilta vaaditaan koronapassia Oulussa, ovat Taidemuseo, Pohjois-Pohjanmaan museo, Tietomaa, Aleksinkulma, Valve ja muut yleisötilaisuuksiin soveltuvat tilat, Madetojan salin konsertit, liikuntasalit, uimahallit, kuntosalit ja nuorisotilat.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto oli kieltänyt koronatilanteesta johtuen yli viidenkymmenen henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa. Uusi päätös 3. joulukuuta alkaen on laskenut rajan 20 henkilöön. Määräys on voimassa Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueella 3. joulukuuta alkaen aina 31. joulukuuta saakka.

Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille

Koronapassia koskeva laki tuli voimaan Suomessa 16. lokakuuta. Tämä koronapassi on otettu käyttöön vaihtoehtona toiminnan rajoituksille. Koronapassina toimivan EU:n koronatodistuksen voi ladata tai tulostaa Omakannasta, mutta siitä voi saada myös paperisen version terveydenhuollosta.

EU:n koronatodistus sisältää kolme eri todistusta. Ne ovat todistus koronarokotuksista, todistus koronatestituloksesta ja todistus sairastetusta koronasta. Koronarokotustodistus näkyy Omakannassa sitten, kun henkilö on saanut kaksi rokoteannosta. Koronatodistuksena käy tieto kahdesta koronarokoteannoksesta, sairastettu koronatauti kuuden kuukauden sisällä ja negatiivinen koronatestitulos.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Koronapassia kysytään kaikilta 16 vuotta täyttäneiltä Ouluhallilla, Jatulin liikuntakeskuksessa ja Oulun uimahalleissa. Kuva: Lumo 2021/Pirkko Vääräniemi

Lue myös

Lue lisää aiheesta