Siirry suoraan sisältöön

Koitelikeskukselle halutaan löytää tekijä, joka vihdoin toteuttaa hankkeen

27.3.2023

Koitelin alueelle on vuosikymmeniä haaveiltu matkailu- ja virkistyskeskusta. Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut suunnittelee asettavansa toukokuussa jälleen haettavaksi Koitelikeskuksen toteuttajan.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan kokouksessa tiistaina 28. maaliskuuta käsitellään Koitelin matkailualueen suunnitelmia. Päätösesityksenä on, että lautakunta hyväksyy niin sanotun Koitelikeskuksen toteuttajan ja kehittäjän laittamisen uudelleen hakuun.

Koitelin matkailu- ja virkistyskeskus on ollut tavalla tai toisella suunnitelmissa jo vuosikymmeniä, kauan ennen kuin Kiiminki liittyi Ouluun reilut 10 vuotta sitten, mutta hanke ei ole koskaan toteutunut.

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut alkoi hakea toteuttajaa Koiteliin viisi vuotta sitten, huhtikuussa 2018. Tarkoituksena oli parantaa alueen palvelutasoa kävijämäärien kasvettua. Noin neljä kilometriä Kiimingin keskustasta etelään sijaitseva Koiteli on vuoden 2017 matkailututkimuksen perusteella Oulun alueen suosituin luonto- ja retkikohde.

Vuoden 2018 haussa löydettiinkin kriteerit täyttänyt hakija, mutta kolmen jatkovarauksenkaan jälkeen hakijan suunnitelmat alueella eivät ole konkretisoituneet. Nyt varausaikaa ei enää jatketa, vaan Koitelin toteuttaja suunnitellaan laitettavaksi uudelleen hakuun touko–elokuussa 2023.

Suunnittelualueen laajuus on noin 3875 neliömetriä. Rakennusoikeutta suunnittelualueella on noin 636 kerrosneliömetriä. Suunnittelualueesta noin 946 neliötä on säilytettävää puustoa. Hakijan on mahdollista hakea toteuttajaksi myös vain osalle aluetta.

Kaupunki aikoo vuokraa haettavana olevan tontin 40 vuoden vuokra-ajalla. Vuokrasopimukseen kirjataan kahden vuoden rakentamisvelvoiteaika ensimmäiselle vaiheelle. Hanke on mahdollista vaiheistaa. Hakemusten arviointi tehdään yhdessä kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden sekä BusinessOulun asiantuntijoiden kanssa.

Sadan tuhannen kävijän kohde

Koitelissa vierailee nykyisin vuosittain jopa yli 100 000 kävijää. Se on suosittu retkeily- ja kalastuskohde, ja kosket tarjoavat melojille haastetta. Kaupunki kunnostaa tänä vuonna Sahasaaren reitin esteettömäksi, ja alueelle tulee uusia nuotiopaikkoja.

Tähän asti kävijöitä on palvellut jäätelökioski ja Sahasaaressa kahvila Koitelin Tunnelmatupa sekä Koitelin Residenssi, joka toimii kokous- ja juhlapaikkana. Alueella toimivat myös kulttuuriyhdistys Koiteli elää ry, joka järjestää Koiteli elää -tapahtumaa, sekä ohjelmapalveluyritykset Go Artic Oy ja Backwood Action. Jokivarren kuntien ja yritysten yhteisö Kiiminkijoki ry kehittää myös osaltaan alueen tapahtumia ja matkailutoimintaa.

Koiteli elää -tapahtuman valoja vuonna 2019. Kuva: Sanna Krook / arkisto

Koitelikeskuksen olisi tarkoitus palvella niin alueen päiväkävijöitä, retkeilijöitä ja luonnontarkkailijoita kuin erilaisia ryhmiä, yritysasiakkaita ja tapahtumiakin. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on luoda Koitelista matkailukeskus, jota etelärannalla toimivan Koitelikeskuksen lisäksi täydentävät pohjoisrannan Ruusulaakson alueen majoituspalvelut.

Koitelikeskuksen tilat voivat sisältää esimerkiksi opastus- ja ravintolatiloja, koulutus- ja saunatiloja, liiketiloja tai majoitustiloja. Kahvila- ja ravintolatilat palvelisivat yksittäisten vieraiden lisäksi erilaisia juhlien, kokousten ja muiden tapahtumien järjestäjiä.

Tavoitteena on myös kehittää Koitelin ohjelmapalveluista ympärivuotisia elämyksiä, joihin alueen luonto tarjoaa mahdollisuuksia myös syksyllä ruska-aikaan, marras-tammikuussa kaamoksen ja revontulien aikaan sekä kevättalven parhaimpina talvipäivinä.

Suuri historiallinen arvo

Kaupungilla on halu kehittää Koitelia Oulun kaupunkistrategian 2030 mukaisesti. Siinä pyritään panostamaan Oulun lähiluonto- ja retkeilykohteisiin ja tavoitteena on kehittää luontokohteiden ja reitistöjen houkuttelevuutta ja saavutettavuutta.

Koitelia pidetään kiinnostavana myös arktisten teemojen kannalta: matkailun kansainvälistä kasvunvaraa on erityisesti talvikaudella, ja vaikka Koitelin suurin kävijäsesonki on kesäkuukausina, se on pitkälti ympärivuotinen kohde, ja erityisesti kevättalvi ja jäidenlähdön aika ovat vilkkaita. Oulu haluaakin ylläpitää tasokasta retkeilyinfraa Koitelissa ja edistää alueen matkailupalveluja sekä yksityisiä matkailuinvestointeja.

Myös Koitelinkosken alueen historiallinen arvo on merkittävä. Alue on Pohjois-Pohjanmaan liiton vuosina 2013–2015 laatiman maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventoinnin mukaan maakunnallisesti arvokas alue sekä maisemallisesti että matkailullisesti, ja sillä on monipuolista kulttuuri- ja elinkeinohistoriaa.

Vanhin kerrostuma alueella on Kiiminkijoen itärannalla sijaitseva kivikautinen asuinpaikka. Alueelle vakiintui pysyvää asutusta historiallisella ajalla 1500-luvun puolivälin jälkeen, jolloin Mylly- ja Tulisaarta käytettiin hautausmaana.

Koitelin alueella on ollut tervanpolttoa, saha- ja uittotoimintaa, ja alueelle on kokoonnuttu säännöllisesti juhannuksen viettoon 1700-luvulta lähtien. Retkeilyalueena sekä lavatanssien pitopaikkana alue vahvistui 1950-luvulla, jolloin Pikkusaareen ja Sahasaareen rakennettiin riippusillat. Tuohon aikaan Koiteli oli muun muassa Oulu Oy:n henkilökunnan virkistyspaikkana. Alueelle suunniteltiin jo silloin useamman kymmenen majoitusmökin lomakylää sekä lento-, jalkapallo- ja leikkikenttiä, mutta suunnitelmat jäivät toteuttamatta.

Koitelikeskuksen suunnittelualueella ei sijaitse säilytettäviä rakennuksia, rakennelmia tai suojeltavia muinaismuistoja. Asemakaavan suunnittelun yhteydessä on arvioitu, että rakentamisella voitaisiin parantaa ja suojella kulutusherkkiä alueita esimerkiksi estämällä kulkua aitauksin. Myös rantapuusto säilytetään mahdollisimman luonnontilaisena.

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Koiteli on suosittu Oulun alueen päiväretkikohde, mutta siinä nähdään myös kansainvälistä vetovoimaa.

Lue myös

Lue lisää aiheesta