Siirry suoraan sisältöön

Kirkkokadun peruskorjaus välillä Sepänkatu – Saaristonkatu alkaa toukokuussa

3.5.2020

Kirkkokadun peruskorjaus aloitetaan maanantaina 11. toukokuuta. Korjaus koskee Sepänkatu – Saaristonkadun väliä.

Valmistelevat työt aloitetaan viikolla 19. Rakentamistyö käsittää vesihuoltoverkoston peruskorjauksen sekä kadun rakennekerrosten ja pintarakenteiden uusimisen koko kadun poikkileikkausleveydeltä.

Katu- ja vesihuolto töiden yhteydessä tehdään myös kaukolämpö-, valaistus-, sähköverkko- ja tietoliikennetöitä.

Peruskorjauksen myötä Kirkkokatu välillä Saaristonkatu-Albertinkatu muuttuu sulana pidettäväksi kävelykatualueeksi. Saaristonkadun ylittävä suojatie muuttuu myös sulana pidettäväksi. Työt valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.

Luvassa liikennehidastuksia

Saaristonkadun ajoneuvoliikenne Kirkkokadun risteyksessä kavennetaan yhdelle kaistalle viikolla 19. Risteysalueella tulee olemaan käytössä vain yksi ajokaista arviolta elokuun alkuun saakka.

Risteysalueen liikennevalot eivät ole käytössä työaikana. Työnaikaiset liikennejärjestelyt tulevat hidastamaan liikennettä Saaristonkadulla välillä Isokatu-Torikatu. Autoilijoita suositellaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä.

Tietyöt eivät vaikuta kauppojen toimintaan

Rakennustyömaa aidataan suoja-aidoilla ja aluetta muutetaan työn etenemisen mukaisesti vaiheittain. Autoliikenne suljetaan peruskorjattavalta väliltä rakennustöiden ajaksi.

Jalankulku, pyöräily ja kiinteistöjen huoltoliikenne järjestetään työmaa-alueella koko työmaan ajan. Työmaa ei tule vaikuttamaan liikkeiden toimintaan ja pääsy niihin varmistetaan koko työmaan ajan.

Rakennustyön seurauksena alueella ja sen läheisyydessä liikkuu raskaita ajoneuvoja, jotka aiheuttavat liikennehäiriöitä. Töitä tehdään pääsääntöisesti kahdessa vuorossa klo 6.00- 22.00 välisenä aikana.

Työt toteutetaan yhteistyössä Oulun Energian ja teleoperaattoreiden kanssa. Työmaan pääurakoitsija on Oulun kaupungin Infra liikelaitos.

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Kirkkokadun korjausalue on kuvassa merkitty punaisella katkoviivalla ja kävelykadun osuus harmaalla.

Lue myös

Lue lisää aiheesta