Siirry suoraan sisältöön

Kirjastoissakin pohditaan hiilijalanjälkiä ja ympäristöystävällisyyttä

9.4.2021

Oulun pääkirjasto oli mukana syksyllä 2020 toteutetussa ensimmäisessä yleisten kirjastojen hiilijalanjälkimittauksessa, johon osallistui 13 erikokoista kirjastoa ympäri Suomen. Tavoitteena oli selvittää muun muassa, kuinka suuri on kirjaston hiilijalanjälki, mistä tekijöistä se koostuu ja mitä eroja erikokoisilla kirjastoilla on.

Projektin avulla pyrittiin kohottamaan ymmärrystä kirjastojen toiminnan positiivisista ja negatiivisista ilmastovaikutuksista sekä kirkastamaan kirjastojen roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa ja tiedon levittämisessä.

Tiloista suurimmat päästöt

Oulun pääkirjaston vuoden 2019 hiilijalanjälki oli noin 549 tonnia CO2e. Se on tämän kokoluokan kirjastolle tyypillinen tulos. Suurin osa päästöistä syntyi energiankulutuksesta, eli tilojen lämmityksestä ja sähkönkäytöstä. Aineiston säilytys vaatiikin paljon hyllytilaa, mutta kirjastoja käytetään paljon muuhunkin kuin lainaustoimintaan.

Myös kirjastolaki edellyttää, että kirjastot tarjoavat monipuolisesti tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistävät yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Mitä tehokkaampaa tilankäyttö on ja mitä vähemmän tilat seisovat tyhjillään, sitä pienempi on yhdelle lainauskerralle tai tapahtumalle kohdistuva hiilijalanjälki. Yhden kirjastovierailun päästö on keskimäärin 0,6 kiloa. Saman verran päästöjä tulee vaikkapa yhden karkkipussin tai sipsipussin ostamisesta.

Paljon käyttöä – päästöä vähemmän

Aineistohankinnat ja yleiset hankinnat muodostavat yli neljänneksen koko Oulun kaupunginkirjaston hiilijalanjäljestä. Yksittäisen kirjan päästöt alkavat jo kirjoitus vaiheessa ja ennen kuin se pääsee lainattavaksi, on päästöjä ehtinyt kertyä melkoisesti muun muassa varastoinnista ja kuljetuksesta johtuen. Sen vuoksi onkin ympäristön kannalta parempi, mitä useammin kirja valmistamisen jälkeen luetaan.

Tällä hetkellä suosiotaan nostavat myös E-kirjat. Sähköisiä kirjoja ei tarvitse kuljettaa kirjastojen välillä tai noutaa paikan päältä, eikä niiden säilytys vaadi hyllytilaa. Merkittävimmät päästölähteet jäävät niiden osalta kokonaan pois. E-kirjojen osalta suurimmat päästöt aiheutuvatkin lukulaitteiden valmistuksesta.

Päästöihin voidaan vaikuttaa vielä silloinkin, kun aineisto poistuu käytöstä.

”Oulussa kirjaston poistokirjat, joita ei laiteta poistomyyntiin huonon kuntonsa vuoksi, toimitetaan jatkokäsiteltäviksi Kestävän kehityksen keskuksen kautta. Keskus työllistää nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä omille työpajoillensa sekä yrityksiin. Kirjat päätyvät lopulta talojen lämpöeristeeksi”, kertoo alueellinen kirjastopalvelupäällikkö Minna Männikkö.

Kuljetuksen päästöihin voi jokainen vaikuttaa

Yksi kirjastoissa päästöjä tuottavista asioista on aineistokuljetukset. Tähän sisältyy varattujen teosten kuljetus noutokirjastoihin, sekä kirjastoautot, joita Oulun kaupungin kirjastolla on kaksi. Kun kirjaan tehdään varaus, saattaa se matkustaa varaajalle toiselta puolen maakuntaa. Vaikka kuljetuksesta aiheutuu päästöjä, on se vähäpäästöisempää kuin, että kirjastoihin hankittaisiin omat kappaleet jokaista teosta.

”Oulun kaupunginkirjastossa päästöihin vaikutetaan esimerkiksi aineistoa kelluttamalla. Se tarkoittaa, että palautunut aineisto jää siihen kirjastoon, johon se palautetaan. Ainoastaan varattu aineisto liikkuu kirjastojen välillä”, kertoo Männikkö.

”Näiden lisäksi aineiston elinkaarella, kierrolla ja muovituksella on vaikutuksensa kirjaston hiilijalanjälkeen. Osa näistä on sellaisia, joihin kirjasto voi itse toiminnallaan ja valinnoillaan vaikuttaa, ja näihin tulevaisuudessa tulemmekin kiinnittämään huomiota.”

Kuljetuksessa tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, millä polttoaineella aineistoa kuljetetaan.

”Oulussa vuonna 2022 käyttöön tuleva uusi kirjastoauto tulee kulkemaan uusiutuvalla dieselillä, jossa raaka-aineina käytetään kasviöljyjä sekä erilaisia jätteitä ja tähteitä”, Männikkö valottaa.

Kuljetuksen päästöihin on jokaisen lainaajankin helppo vaikuttaa. Kun vierailee kirjastossa kävellen tai pyörällä tai yhdistää kirjastoreissun muuhun asiointiin, pysyvät päästöt pieninä. Tärkeää on myös noutaa varaamansa aineisto, jottei sen kuljetus ole ollut turhaa.

Sisältöjä ilman kulutusta

Kirjastot ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten kaikkea ei tarvitse itse omistaa. Kirjastokortilla voi lainata monenlaisia tarpeellisia asioita. Perinteisten kirjojen, lehtien ja musiikin lisäksi Oulun kaupunginkirjastosta voi lainata muun muassa soittimia, pelikonsoleja sekä lautapelejä. Urheiluvälineitä on moneen menoon, halutessaan voi lainata esimerkiksi lumikenkiä tai frisbeekiekkosettejä. Jos tarvitsee ompelukonetta tai printteriä vain muutaman kerran vuodessa on ympäristöystävällisempää käyttää niitä kirjastossa kuin hankkia omaksi.

Kirjastot toimivat positiivisena esimerkkinä jakamistaloudesta ja ovat kestävän kehityksen suunnannäyttäjiä. Kirjastojen tavoitteena on tarjota materiaalin sijaan elämyksiä. Kirjastoissa voit lueskella, oleskella ja osallistua tapahtumiin, nauttia taiteesta tai järjestää tapahtuman. Yhteiskäyttötilojen määrän ja käytön lisääminen kasvattaa kirjastojen positiivisia vaikutuksia merkittävästi. Tärkeä osa kirjastojen toimintaa on tietoisuuden lisääminen ilmastoasioista, siinä missä muistakin kestävän kehityksen asioista.

Oulun kaupunginkirjasto ja kestävä kehitys:

- Oulun kirjastopalvelut on sitoutunut vuonna 2020 laadittuun Kestävä kirjasto 2030 -tiekarttaan ja siinä määriteltyihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Tiekarttaan on kirjattu erilaisia toimenpiteitä liittyen muun muassa kokoelmiin, tiloihin, kierrätykseen, energiankäyttöön, logistiikkaan ja tapahtumiin.
- tiekartan pohjana toimivat YK:n Agenda2030 -toimintaohjelman tavoitteet sekä kaupunginkirjaston v. 2015 laatimat ekolupaukset
- tulevaisuuden kirjastossa huomio kiinnittyy erityisesti sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä edistäviin toimenpiteisiin
- toimintasuunnitelma on myös linjassa Oulun kaupungin ympäristöohjelman, Kohti hiilineutraalia Oulua 2026, tavoitteiden kanssa
- kirjastot matkalla hiilineutraaliin jakamistalouteen -raporttiin voit tutustua täällä.

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Mitä tehokkaampaa on kirjastojen tilankäyttö ja mitä vähemmän tilat seisovat tyhjillään, sitä pienempi on yhdelle lainauskerralle tai tapahtumalle kohdistuva hiilijalanjälki.

Lue myös

Lue lisää aiheesta