Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalouden käsikirja Oulun kouluille valmistunut

16.10.2020

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut on tuottanut Oppaan koulujen kiertotalouteen. Opas kokoaa yhteen kiertotalouden ongelmakenttää ymmärrettävällä tavalla opetuksen tueksi ja antaa työkaluja opettajille kiertotalouden esille ottamiseen jokaisessa oppiaineessa.

Opas tarjoaa lisäksi keinoja, miten koulun henkilökunta voi osallistua kiertotalouden edistämiseen ja miten koulun sisällä tapahtuva toiminta saadaan muokattua ympäristöystävällisempään suuntaan.

Koululaisille annetaan myös vinkkejä yhteistyöhön eri organisaatioiden kanssa ja esimerkkejä paikallisista vierailukohteista kiertotalousteemalla. Oppilaat ja opettajat tutustuvat oppaaseen tulevan loppuvuoden ja talven aikana.

Kouluilla iso merkitys

Tulevaisuudessa jokainen ihminen on kiertotalouden asiantuntija ja osaa kuluttaa ja tuottaa tarvitsemansa hyödykkeet sen mukaisesti.

Kouluilla on iso rooli kasvattajina ja ymmärryksen herättäjinä, joten on tärkeää ottaa koulut ja opetus mukaan muutoksessa kohti kiertotalousyhteiskuntaa. Kiertotalous luo hyvinvointia ja mahdollisuuksia kaikilla yhteiskunnan ja yksittäisen organisaation tasolla. Se on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden taidoista, joten sen tulisi näkyä kouluissa jo nyt.

Huomioimalla opetus ja nuori sukupolvi, muutoksista saadaan helpommin pysyviä ja laaja-alaisia. Tavoitteena on, että jokainen osaa soveltaa oppimaansa omaan elämäänsä ja ympäristöönsä. On tärkeää antaa oppilaiden pohtia ratkaisuja ongelmiin, testata eri vaihtoehtoja ja oppia sitä kautta myös yhteistyötaitoja.

Kohti hiilineutraalisuutta

Oulun kaupungin ympäristöohjelman yhtenä tavoitteena on toimiva kiertotalous, ja tätä toteutetaan muun muassa laatimalla parhaillaan kiertotalouden tiekarttaa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Koulukiinteistöt ja kouluissa tapahtuva opetustoiminta ovat myös sidoksissa tähän työhön.

Tiekartan tavoitteena on kiertotalouden avulla edistää kaupungin linjaamaa päämäärää hiilineutraalista Oulusta vuonna 2040.

Teoksen on toimittanut Terhi Romakkaniemi ja kustantaja on Kiertokaari Oy.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Oulun koululaiset saavat tulevana talvena tutustua tarkemmin kiertotalouteen ja ympäristöasioihin.

Lue myös

Lue lisää aiheesta