Siirry suoraan sisältöön

Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma etenee

12.1.2021

Yksi Oulun kaupungin ympäristöohjelmaan kirjatuista uusista suunnitelmista on Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma eli Sustainable Urban Mobility Plan, tuttavallisemmin SUMP. Valmistuttuaan suunnitelma ohjaa niin liikkumiseen liittyvää suunnittelua, toteutusta kuin päätöksentekoa.

Kestävien liikkumismuotojen edellytyksiä parantamalla lisätään kaupungin viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä kaupunkilaisten hyvinvointia. Suunnitelma tukee myös Oulun kaupungin tavoitetta hiilineutraaliudesta.

Kestävä liikkuminen tarkoittaa liikkumista kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteellä. Oulun kaupunginvaltuusto on asettanut tavoitteeksi, että vuonna 2030 kestävien kulkumuotojen osuus oululaisten tekemistä matkoista on 50 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että jokaisen oululaisen tulisi vaihtaa noin kaksi automatkaa viikossa joko pyöräilyyn, kävelyyn tai joukkoliikenteeseen.

Valmista tämän vuoden lopussa

Työn visioksi on tällä hetkellä muodostunut: Oulu neljän vuodenajan kestävän liikkumisen mallikaupunki. 

Ensimmäiset työpajat pidettiin marraskuun puolivälissä. Virkamiestyöpajaan osallistui 13 ja lautakuntatyöpajaan 17 henkilöä. Työpajoissa keskusteltiin muun muassa kestävän liikkumisen mahdollistamisesta pinta-alaltaan laajassa kaupungissa, keskustan liikennejärjestelyistä sekä maankäytöstä. 

Hanke on saanut Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustuksen vuodelle 2020. Hankkeen toteuttaja on Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Konsulttina toimii WSP Finland Oy. Työtä tehdään yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Suunnitelma valmistuu vuoden 2021 puoliväliin mennessä.

 

SUMPissa käsiteltäviä osa-alueita ovat:

-  kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuuden sekä turvallisuuden edistäminen

 -  julkisen liikenteen palvelujen laadun, turvallisuuden ja käytettävyyden parantaminen

 -  matkaketjujen eli eri liikennemuotojen yhdistämisen kehittäminen

-  kaupunkilogistiikan tehostaminen ja ulkoisten vaikutusten (esim. melu ja päästöt) vähentäminen

-   liikkumisen ohjaus eri kohderyhmät (esim. koulut ja työpaikat) huomioiden

-   älykkäät liikennejärjestelmät

-

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Liikennemääriä laskee automaattisesti jatkossa myös koronan myötä kasvanut etätyön tekeminen. Se auttaa kaupunkiliikkumisen kestävää kehitystä. Kuva: Sanna Krook

Lue myös

Lue lisää aiheesta