Siirry suoraan sisältöön

Kehittäjäopettaja Satu Kurvinen: “Nuoret mukaan päätöksentekoon!”

3.4.2021

Opettaja Satu Kurvinen on käynyt koulunsa siellä missä opettaakin: Laanilassa. Hän työskentelee myös Oulun kaupungin osallisuuden kehittäjäopettajana.

Laanilan koulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Satu Kurvinen tuntee työpaikkansa erinomaisesti. Kurvinen ei nimittäin ole ollut koulussa pelkästään opettajana, vaan hän on käynyt siellä itse yläasteen ja lukion. Kun hän aloitti työt, oli opettajakunnassa vielä heitä, jotka olivat olleet myös hänen opettajiaan. 

”Minä olin silloin opettajakunnan nuorin. Nyt meidän opettajissamme on 1990-luvulla syntyneitä. On se hurjaa”, Kurvinen nauraa. 

Kurvinen toimii myös Oulun kaupungin osallisuuden kehittäjäopettajana. Työssä edistetään lasten ja nuoret osallistumista heitä koskeviin asioihin. Näitä voivat olla koulun ruokalistat tai välituntikäytännöt.  

”Kouluissa on myös oppilaskunnan hallitukset, joihin osallistuu edustaja jokaiselta luokalta. He tuovat käsittelyyn oman luokkansa ideat”, Kurvinen kertoo. 

Oppilaskunnan hallituksessa jäsenet oppivat, miten kokouksissa toimitaan ja miten saadaan viesti toimitettua. Oppilaat toimivat esimerkiksi pareissa tai pienryhmissä. Oppilaat on otettu myös mukaan työryhmiin, kuten vanhempaintoimikuntaan. He toimivat oppilaiden ääninä heitä koskevissa asioissa.  

Kurvinen on tehnyt Laanilassa pitkään töitä oppilaskunnan ohjaavana opettajana. Innostus tähän syntyi kehittäjäopettajakollegoiden työtä seuratessa ja oppilaskuntakouluttajana toimiessa. 

”Olen tehnyt töitä sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat innostaneet työskentelemään lasten ja nuorten kanssa.” 

Iso merkitys kouluyhteisölle 

Osallistuminen päätöksentekoon lisää viihtymistä koulussa. Kun oppilaat ovat itse päässeet vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin, on kouluun mukavampi tulla. 

”Oppilaat ovat myös tukioppilaita ja liikunta-agentteja. Lasten ja nuorten osallisuutta halutaan lisätä jo alakoulussa ja varhaiskasvatuksessa. Näin he oppivat vuorovaikutustaitoja.” 

Jokaisessa koulussa on myös oma oppilaskunnan hallituksen ohjaava opettaja. Kurvinen toimii heidän kanssaan yhteistyössä. Työssään hän on päässyt vierailemaan eri kouluissa ja tutustumaan erilaisiin käytäntöihin. Tämä tuo ideoita ja näkökulmia omaan työhön. 

Kehittäjäopettajien keskuudessa Kurvinen on huomannut, ettei yksin tehdä mitään. Asioiden eteenpäin vieminen vaatii yhteistyötä. 

”Esimerkiksi nuorisotyön työntekijät ovat jalkautuneet kouluihin ja juttelevat oppilaiden kanssa. Tämä on tärkeää, sillä samalla he kohtaavat oppilaita ja tulevat heille tutuiksi.” 

Aikataulutuksen mestari  

Entinen kilpaurheilija on tuttu monelle oululaiselle myös liikunnan saralta. Kurvinen on vetänyt vuosia jumppia ympäri kaupunkia. Neljän lapsen äitinä hän on löytänyt omaa aikaa liikkumiseen läpi uransa ja pikkulapsivaiheen tiukalla aikatauluttamisella.  

Samalla kun hän on kuljettanut lapsia harrastuksiin, on hän harrastuksen aikana ehtinyt käydä esimerkiksi hiihtämässä. Valmistuminenkin tapahtui vauhdilla, ja työt Kurvinen aloitti jo vähän päälle kaksikymppisenä. 

Nuorisovaaleista innostus äänestämiseen  

Oulun kaupungissa toimii nuorisovaltuusto, jonne valitaan 24 edustajaa nuorisovaaleilla. Yksi kausi kestää kaksi vuotta. Nuorisovaltuuston edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupungin lautakuntien kokouksissa.  

Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuudet eivät siis rajoitu pelkästään omaan kouluun. Nuoret näkevät, että heillä on mahdollisuus saada mielipiteensä kuuluviin myös päätöksenteon huipulla. Samalla tuodaan äänestyskulttuuria tutuksi.  

Lähestyvät kunnallisvaalit ovat yksi tapa saada nuoret näkemään vaikuttamisen mahdollisuuksia. 

”Nuoret ovat itse sanoneet, että he ovat tulevaisuuden tekijöitä. Minulla on ollut oppilaita, jotka seuraavat eduskunnan kyselytunteja.”  

Kulunut vuosi on myös tuonut nuorille poliittisen päätöksenteon näkyvämmäksi koronaepidemian ja sen aiheuttamien toimenpiteiden vuoksi. Aiemmasta poiketen myös lapsille ja nuorille on tullut tutuksi näky, jossa vallitsevasta tilanteesta ja rajoituksista kerrotaan tiedotustilaisuudessa. 

”He näkevät, miten ja millaisia päätöksiä virkamiehet tekevät.” 

Työ pitää skarppina  

Parasta kehittäjäopettajan työssä on sen tuomat mahdollisuudet nähdä Oulun kouluverkkoa muiden kehittäjäopettajien kautta. Oulussa on monenlaisia kouluja ja tapoja saada lapset ja nuoret osalliseksi toiminallisempaan opetukseen. 

Pitkä työkokemus on tuonut Kurviselle perspektiiviä lasten ja nuorten maailmaan. Vaikka aika muuttuu, nuoret pysyvät nuorina. 

”Nykyään nuoret uskaltavat olla rohkeita ja ottaa kantaa. He ovat myös tiedonhaluisia, kielitaitoisempia ja kansainvälisempiä kuin ennen.” 

Työtään Kurvinen pitää mukavana. Nuorten parissa pitää pysyä skarppina ja samalla itse pysyy ajan hermolla. 

”Toki välillä on väsyttävää ja kaikessa on omat haasteensa, mutta pääsääntöisesti nuoret ovat koulussa hyväkäytöksisiä.”  

Satu Kurvinen aloitti ilma-akrobatian neljä vuotta sitten, yli nelikymppisenä. "Oikeasti pelkään korkeita paikkoja, mutta olen lajin kanssa niin innoissani. Aina voi oppia uutta.” 

Kurvisen viiden suora 

1. Mitä lukija ei sinusta ikinä arvaa? 

”Harrastan ilma-akrobatiaa. Aina voi oppia uutta.” 

2. Kun tulet kotiin, mitä teet ensimmäiseksi? 

”Rupean laittamaan ruokaa lapsille.” 

3. Paras muistosi lapsuudesta? 

”Pihapelit. Paihalla pelattiin pihapelejä, kuten nelimaalia. Kaikki otettiin aina mukaan.” 

4. Mihin veisit turistin Oulussa ja miksi? 

”Nallikariin jos olisi kesä. Siellä voi tehdä monenlaisia asioita. Talvella veisin hiihtämään. Meillä on aivan upea latuverkosto, joka on hyvin ylläpidetty.” 

5. Sano jotain Oulusta lämpimällä sydämellä. 

”Oulussa on huikeat liikuntamahdollisuudet. Meillä on hyvä pyöräverkosto, luonto lähellä ja ihana Oulujoki."

-

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Satu Kurvinen pitää nuorten parissa työskentelystä. Oulussa nuorilla on useita kanavia vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin. Kurvinen on huomannut, että nuoret näkevät itsensä tulevaisuudentekijöinä. Kuvat: Maiju Pohjanheimo

Lue myös

Lue lisää aiheesta