Siirry suoraan sisältöön

Kaupunki otti käyttöönsä kanavan, jonne voi ilmoittaa väärinkäytöksestä

20.12.2021

Oulun kaupunki on ottanut käyttöön ilmoituskanavan, jonka kautta voi tehdä ilmoituksen epäillystä väärinkäytöksestä joko omalla nimellään tai täysin anonyymisti. Väärinkäytösepäilyksien ilmoituskanava edistää kaupungin toiminnan avoimuutta ja luotettavuutta. Ilmoitukset väärinkäytösepäilyistä auttavat kehittämään kaupungin toimintaa ja estävät mahdollisia vahinkoja.

Oulun kaupungin toimintaa ja palveluita tuotetaan julkisin verovaroin ja kaupunki suhtautuu vakavasti kaikkiin väärinkäytösepäilyihin. Luottamuksellisen ilmoituskanavan käyttöönoton taustalla on EU-direktiivi oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta.

Väärinkäytös ja muu moitittava tai epäeettinen toiminta voi olla huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kaupungin palveluiden tuottamiseen, työyhteisön toimintaan, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Ilmoitukset käsittelee Oulun kaupungin asiantuntijaryhmä, jossa on mukana henkilöstöhallinnon, lakipalveluiden, sisäisen tarkastuksen sekä tietoturvan ja tietosuojan asiantuntijoita. Työryhmä ottaa vastaa ilmoituskanavan kautta tulevat ilmoitukset ja ryhtyy ilmoituksen johdosta tarvittaviin jatkotoimiin. Väärinkäytösepäilyjä voidaan tutkia viranomaisten yhteistyönä tai ne voidaan siirtää poliisin tutkittavaksi.

Ilmoituskanava löytyy tästä linkistä.

Työryhmä voi jättää ilmoituksen käsittelemättä, mikäli

• ilmoitus ei kuulu kyseisessä kanavassa tarkoitettuihin käsiteltäviin asioihin

• ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa

• ilmoituksessa ei ole riittävästi tietoa, jotta asian käsittely olisi mahdollista

• asia on jo ratkaistu

•  ilmoitus koskee luonteeltaan henkilökohtaisia tietoja tai ominaisuuksia

- Ilmoittajalle ilmoitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, miten asia on ratkaistu ja mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.

- Asiakaspalautteet eivät kuulu uuteen kanavaan. Asiakaspalautteen voi edelleen jättää Oulun kaupungin palautelomakkeella www.ouka.fi/palaute

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Väärinkäytöskanava on jo käytössä. Sitä ei pidä sekoittaa normaaliin palautekanavaan. Kuva: Mostphotos

Lue myös