Siirry suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala: Kaupunki ottaa uutta velkaa noin 100 miljoonaa euroa

29.9.2020

Korona on tehnyt suuren vaikutuksen kuntatalouteen.  Valtion kuntatalouden tukipaketit tulevat tarpeeseen.

Oulun kaupungin talousarvio 2021 on noin 1,4 miljardia euroa, vuosikate noin 32 miljoonaa euroa ja alijäämä noin -52 miljoonaa euroa. Investointitaso on noin 135 miljoonaa euroa. Kaupunki ottaa ensi vuonna uutta lainaa noin 100 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 veroprosentiksi esitetään 21%. Lainamäärä vuoden 2021 lopussa ennustetaan olevan 826 miljoonaa euroa.

Korona vaikuttaa talouteen myös tulevina vuosina

Koronakriisillä on kaupungin talouteen mittavat vaikutukset, joita hallituksen keväällä ja syksyllä 2020 kunnille osoittamat taloustukipaketit helpottavat. Korona vaikuttaa kaupungin talouteen ja toimintaan myös tulevina vuosina. Koronasta aiheutuvat testaus-, rokote- ja varautumiskustannukset tultaneen vielä korvaamaan kunnille.

Lähivuosien verotulojen heikko kehitys heijastuu kuntatalouteen, vaikka valtion vuoden 2021 talousarvioesityksessä esitetäänkin edelleen tukea kuntataloudelle. Yhteisöveron kuntaosuuden korotuksen muodossa kanavoituva tuki kattaa kuitenkin vain vähäiseltä osin koronasta Oululle arvioituja veromenetyksiä.

Säästötoimenpiteet etenevät vaiheittain

Kaupunginhallitus reagoi jo keväällä koronan aiheuttamaan talouskriisiin ja päätti taloutta tasapainottavista toimenpiteistä ja mittavista rakenteellisista uudistuksista vuoden 2022 loppuun mennessä. Ulkoisen arvioinnin noin 50 miljoonan euron säästötavoitteista toteutukseen etenevät lähivuosina ilman erillisiä päätöksiä noin 20 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 talousarvio tulee sisältämään 6 miljoonan euron säästöt ulkoiseen arviontiin perustuen. Tulevina vuosina päätettäväksi jää vielä noin 20 miljoonan euron osuus.

Talousarviota valmisteltiin hyväksytyn suunnitteluohjeen mukaisesti sisältäen kertaluonteisen henkilöstömenoihin kohdistuvan 17,5 miljoonan euron säästön, joka olisi johtanut laajamittaisiin lomautuksiin. Näiden sijaan kaupunginhallitus päätti kuitenkin noin viiden miljoonan euron henkilöstösäästöistä vuodelle 2021 ja 2022. Nämä säästöt toteutuvat muun muassa henkilöstöetuja poistamalla ja kannustamalla työntekijöitä vaihtamaan lomarahoja vapaiksi.

Oulu on onnistunut koronaepidemian hallinnassa

Oulun kaupunki on onnistunut epidemian hallinnassa. Korona vaatii resursseja erityisesti perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja samalla syntyy hoitovelkaa, jota maksetaan tulevina vuosina. Samanaikaisesti tullenee voimaan myös merkittävä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja sotemaakuntien perustaminen käynnistynee.

Oulun kaupungilla on mahdollisuus elvyttää kaupungin tilannetta sekä kansallisella että EU:n rahoituksella. Elvytysrahoitusta haetaan vuosina 2021-2023 erityisesti digitalisaatiota edistäviin ja ilmastonmuutosta hidastaviin hankkeisiin.

Aktiivisella kehittämisellä tehdään parempaa kaupunkia

Kaupungilla on paljon isoja investointihankkeita. Asema-alueen ensimmäisen vaiheen kaava valmistuu Senaatin Asema-alueet Oy:n ja kaupungin välillä laaditun aiesopimuksen mukaisesti. Hartaanselällä vuonna 2025 pidettävien asuntomessujen sekä Peltolan, asema-alueen ja Raksilan kaavoituksen myötä Oulun kaavavaranto paranee. Kaupunkikeskustan ja lähialueen työpaikkatonttitarjontaa lisätään vuoden 2021 aikana käynnistämällä sekä Myllytullissa että Alppilassa toimitilarakentamisen asemakaavoitukset. Tontinluovutuksin ja sopimuksin varmistetaan maankäytön toteuttamisohjelman mukaisen 1800 uuden asunnon valmistuminen, joista noin 910 asuntoa sijoittuu kaupungin luovuttamille tonteille. Asumiskustannukset ovat pysyneet Oulussa maltillisina, kun verrataan hintakehitystä muihin isoihin kaupunkeihin.

Oulu on talvipyöräilykaupunki ja baanaverkosto vahvistuu myös ensi vuonna. Valtion infrahankkeista Oulujoen ylittävä silta valmistuu kesällä 2021 ja erityisesti tavaraliikennettä edistävän Oritkarin kolmioraiteen rakentaminen etenee.

Oulun hakemus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026 eteni kesällä toiselle kierrokselle. Kansainvälinen raati nimeää kulttuuripääkaupungin kesäkuussa 2021.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2021 ja esitys taloussuunnitelmaksi 2022-2023 julkistettiin 28.9. Esitykset esitellään henkilöstötoimikunnalle 1.10. ja kaupunginvaltuusto käy 5.10. lähetekeskustelun.

Kaupunginhallituksen talousarvioseminaari on 9.-10.10. ja kaupunginvaltuusto käsittelee esitykset 7.12. pidettävässä kokouksessa.

Materiaalit on nähtävilla kaupungin verkkosivuilla www.ouka.fi/talous

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.

Lue myös

Lue lisää aiheesta