Siirry suoraan sisältöön

Kaupunginjohtaja Laajala: Hiilineutraali valtiosopimus jouduttaa raideliikenteen kehittämistä

8.10.2020

Oulun kaupunkiseutu ja Suomen valtio ovat allekirjoittaneet kestävään yhdyskuntarakenteeseen ja vähähiiliseen liikkumiseen tähtäävät sopimukset. Sovittujen toimien toteutus Oulun kaupunkiseuduilla on osin jo käynnistynyt kesäkuussa saavutetun neuvottelutuloksen pohjalta.

Valtioneuvosto teki tänään 8. lokakuuta periaatepäätöksen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista. Sillä tavoitellaan myös Oulun kaupunkiseudulla hiilineutraalia ympäristöä, lisätään asuntotuotantoa ja nostetaan kestävien liikkumismuotojen, kuten joukkoliikenteen osuutta.

”Oulun seudulle ja Pohjois-Suomelle on erittäin tärkeää, että MAL-sopimukseen kirjattu Tampere-Oulu-välityskykytarkastelu tehdään nopeasti”, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala toteaa.

”Toivomme erityisesti, että tarkastelu jouduttaa koko pääradan kehittämistä ja näin myös meille tärkeän Liminka-Oulu kaksoisraiteen etenemistä. Raideosuudella matkustaa noin 1,2 miljoonaa henkilöä vuodessa ja tavaraliikenteen noin seitsemän miljoonan tonnin kuljetusmäärät ovat toiseksi suurimmat koko Suomessa”, Laajala lisää.

Uusissa MAL-sopimuksissa katse on suunnattuna 2030-luvulle.

”Niistä on tullut vakituinen osa kaupunkipolitiikan työkalupakkia ja auttaa pitkäjänteisten kauas katsovien suunnitelmien tekemistä hiilineutraalin yhdyskuntarakenteen ja kestävän liikennejärjestelmän kehittämiseksi”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Rahoitusta kohdistetaan raiteisiin

Valtio on sitoutunut kestävän liikkumisen hankkeisiin yli 750 miljoonan euron rahoituksella ja yhdessä kuntien sitoumusten kanssa sopimuksilla käynnistetään vähintään 1,4 miljardin euron toimenpiteet.  Summasta suurin osa kohdennetaan raide- ja raitiotieliikenteeseen. Lisäksi luvassa on merkittäviä parannuksia pyöräilyyn ja kävelyyn sekä joukkoliikenteen palveluihin. 

Oulun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen ovat neuvotelleet Oulun seudun kunnat Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä, Pohjois-Pohjanmaan liitto, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Valtion puolesta sopijaosapuolina ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä alueiden Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Oulun seudun tavaraliikenteen noin seitsemän miljoonan tonnin kuljetusmäärät ovat toiseksi suurimmat koko Suomessa. Kuva: Sanna Krook

Lue myös