Siirry suoraan sisältöön

Kansainvälisestä osaajista alkaa olla pula Oulussa

4.7.2020

"Oulu poikkeaa maahanmuutossa muista suurista kaupungeista siten, että tänne tullaan valtaosin työn perässä", toteaa Kielen avulla osalliseksi -hankkeen projektipäällikkö Veli-Pekka Pelkonen.

Tämä näkyy myös maahanmuuton profiilissa, kun katsotaan työllisyyttä tai koulutusta, joka on Oulussa keskimääräistä korkeampi. Osaavista työntekijöistä on monin paikoin pula, ja erityisesti kansainvälistä osaamista haetaan monessa yrityksessä.

”Oulussa on haasteena saada kansainväliset osaajat pysymään alueella, kun osaamisvuoto etelään ja takaisin ulkomaille on lisääntynyt viime vuosina. Tärkeimpinä syinä tähän ilmiöön on niin sanottu pitovoiman puute, mikä puolestaan johtuu ongelmista kotoutumisessa. Ei tunneta itseä osaksi paikallista yhteisöä”.

Etsinnässä eri alojen mentoreita

Pelkonen korostaa, että maahanmuuttajille tarjottavista palveluista neuvonta ja suomen kielen opetus ovat avainasemassa, kun halutaan lisätä paikkakunnan houkuttelevuutta ja vähentää halukkuutta muuttaa pois alueelta.

”Palvelujen jatkuva, asiakaslähtöinen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää, jos alueen elinvoima halutaan säilyttää.”

Villa Victorin toimintaan kuuluva suomen kielen opetuksen kehittäminen tehdään yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Kielen avulla osalliseksi -hankkeessa on opetusta kehitetty alakohtaisilla erityiskursseilla sekä mentoroinnilla.

Erityiskurssien tarkoituksena on vastata eri alojen ja asiakasryhmien erityistarpeisiin lisäämällä opetukseen yksilöllistä ohjausta. Näillä toimilla on saatu erityisen hyviä tuloksia työllistymisessä.

”Mentorointi on erityisen tehokas tapa parantaa maahanmuuttajien työllistymistä, mutta se on myös mahdollisuus molemminpuoliseen oppimiseen. Kansainväliset osaajat tuovat kansainvälisten verkostojensa lisäksi myös uudenlaista ajattelua yrityksiin.”

Kielen avulla osalliseksi -hankkeessa on monipuolisesti eri aloja edustavia osaajia, jotka etsivät ensisijaisesti uusia yhteyksiä työelämään. Mentorointiohjelmassa on jatkuvasti tarve paikallisista työelämän asiantuntijoista eri aloilta.

”Yllättävää kyllä, teknologiastaan tunnetussa Oulussa näyttää olevan suurin pula nimenomaan teknologia-alan mentoreista. Mentorointi kiinnostaa kyllä, mutta siinä arveluttaa se, paljonko se vaatii aikaa ja muuta panostusta.”

Kysymys ei kuitenkaan ole suurista ajallisista uhrauksista, sillä mentoripari saa itse päättää, kuinka usein tavataan, ja mitä tapaamisissa tehdään. Tavoitteena olisi, että mentorointikin saataisiin pysyväksi osaksi kaupungin kotouttamistoimenpiteitä.

Katso myös:

Mentoria hakevien esittelyvideoita Youtubessa

Kielen avulla osalliseksi -hanke on Oulun yliopiston ja Monikulttuurikeskus Villa Victorin yhteinen hanke. Hanke on ESR-rahoitteinen hanke.

Ensisijaisena tavoitteena on tukea ja rohkaista maahanmuuttajia parantuneiden suomen kielen taitojen ja verkostoitumismahdollisuuksien kautta omaehtoiseen elämänhallintaan ja yhteisölliseen toimintaan.


Kielen avulla osalliseksi -hankkeen verkkosivut

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Oulun kauppatori
"Oulussa on haasteena saada kansainväliset osaajat pysymään alueella, kun osaamisvuoto etelään ja takaisin ulkomaille on lisääntynyt viime vuosina," toteaa Veli-Pekka Pelkonen. Kuva: Sanna Krook.

Liittyvät sisällöt

Lue myös

Lue lisää aiheesta