Siirry suoraan sisältöön

Jouni Lähdemäki: Maailman vesipäivänä, mitä vesihuolto meille merkitsee?

22.3.2021

Näkökulma-kolumnissa Oulun Veden johtaja Jouni Lähdemäki pohtii muun muassa koronan vaikutuksia vesihuoltoon. Vesi on parhaimmillaan värittömänä ja mauttomana - siksi sen ei tulisi myöskään olla poliittinen pelinappula, hän kirjoittaa.

Tänään 22.3. vietetään YK:n kansainvälistä vesipäivää. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoutta puhtaan veden, viemäröinnin, hygienian ja yleisen puhtauden merkityksestä erityisesti köyhyydestä ja sairauksista kärsivissä maissa. Vuoden 2021 teemana on veden merkitys ihmisille ja miten voimme paremmin suojella tätä elintärkeää luonnonvaraa.

Suomessa puhtaasta vedestä ei ole pulaa. Maailman puhtaan veden varannot jakautuvat kuitenkin epätasaisesti, ja YK:n arvioiden mukaan yli 600 miljoonalla ihmisellä ei ole käytössään puhtaan juomaveden lähdettä. Myös kunnollisella sanitaatiolla on suuri vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja YK:n mukaan 2,4 miljardilla ihmisellä ei ole kunnollista käymälää tai viemäröintiä käytettävissään.

Oulussa on turvallinen ja laadukas vesihuolto, mistä haluamme pitää kiinni. Oulun Vesi toimittaa kuluttajille hyvälaatuista hanavettä sekä sen käytön jälkeen huolehtii jäteveden puhdistamisesta ja haluaa osaltaan nostaa tärkeää aihetta esille. Pian tulee kuluneeksi 120 vuotta, kun vesihuoltotoiminta käynnistyi Oulussa verkostojen rakentamisella. Jätevedenpuhdistusta on kehitetty suurin harppauksin pian 50 vuoden ajan ja viimeksi vuonna 2019 otettiin käyttöön uusi kalvosuodatustekniikkaan perustuva typenpoistolaajennus.

Koronapandemia vaikutti vuonna 2020 yhteiskunnan toimintoihin ennen näkemättömällä tavalla. Poikkeuslain julistamisen myötä monia palveluja suljettiin ja kokoontumisia rajoitettiin. Oulun Vesi on kyennyt varautumistoimien ansiosta tuottamaan vesihuoltopalvelut laadukkaasti ja toimintavarmasti poikkeuksellisen koronavuoden ajan Oulun asukkaille sekä alueen palvelu- ja teollisuuslaitoksille.  Henkilöstö sitoutui hyvin noudattamaan etätyöstä, suojamaskien käytöstä, hygieniasta ja turvaväleistä sekä lähikontakteista annettuja ohjeita.

Oulussa vesihuollon investointitaso on nousemassa 2020-luvulla tärkeiden strategisten hankkeiden käynnistyessä, joihin talouden suunnittelussa varaudumme. Hintan pintavesilaitoksen laajennus on käynnistettävä lähivuosina riittävän pintavesilaitoskapasiteetin turvaamiseksi. Laajennuksen vaatima kaavatyö on meneillään. Verkostojen saneerauksiin on panostettavaa ja pohjavesihankkeen toteutukseen on varauduttava.  Lisäksi jätevedenpuhdistuksen saneeraukset ja lietteenkäsittelyn ratkaisut vaativat jatkossakin investointeja.

Poliittisten päättäjien ja sidosryhmien tulee tiedostaa vesihuollon toimintavarmuutta tukevat investoinnit ja merkitys kunnan elinvoimaisuudelle.

Valtakunnallisesti vesihuoltoinfran korjausvelka on huomattava jo tällä hetkellä ja ministeriön tasolla asiaan on havahduttu. Kasvavaan saneeraustarpeeseen on syytä varautua ja nykyisen suuruisilla vesihuoltomaksuilla niihin ei kyetä vastaamaan Oulussakaan. Onneksi Oulussa vesihuollon maksut ovat 30 prosenttia maan keskiarvoa edullisemmat.

Vesihuoltoalan on pystyttävä uusiutumaan ja ennakoimaan muutoksia toimien osaltaan kestävän kehityksen kivijalkana ja kansallisena ylpeyden aiheena. Olemme tietoisia millaisia haasteita ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat sään ääri-ilmiöt aiheuttavat vesihuollolle. Myrskytuulet, ukkoset ja tulvat voivat vaikeuttaa sähkönsaantia, kuivuus voi aiheuttaa ongelmia sekä veden saatavuuteen, että laatuun ja rankkasateet lisäävät ravinnehuuhtoumia raakavesiin.

Lisäksi EU-lainsäädäntö tuo kiristyksiä vesihuoltolaitoksille liittyen energiatehokkuuteen, ravinteiden kierrättämiseen sekä kyberturvallisuuteen. Juomavesidirektiivi lisää vesihuoltolaitoksille vaatimuksia muun muassa riskienhallintaan sekä tiedottamiseen. Ympäristölainsäädännön tiukentuneet tulkinnat vaikeuttavat lupaprosesseja sekä yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistus vaatii tehostamaan edelleen jäteveden puhdistusta haitallisten vesistövaikutusten vähentämiseksi.

Vesihuollon hyvä taso Suomessa on osin aiheuttanut sen, että suuri yleisö huomaa vesihuollon tärkeyden vasta, kun jotain ikävää on jo tapahtunut. Vesihuollon merkitys tunnistetaan vasta kriisitilanteessa ja näin ei tarvitsisi olla. Alaan kohdistuviin uhkiin ja haasteisiin tullaan kehittämään ratkaisut investointien ja toiminnan kehittämisen keinoin, jotta hyvä taso säilyy. Paikallisen ja valtakunnan tason poliittisten päättäjien ja sidosryhmien tulee tiedostaa vesihuollon toimintavarmuutta tukevat investoinnit ja merkitys kunnan elinvoimaisuudelle. Tärkeätä on, että erityisesti laitosten omistajatahot tunnistavat alan tärkeyden ja kehittämistarpeet.  

Kaikille välttämätön vesi on parhaimmillaan väritöntä ja mautonta. Siksi näin vaalien alla on hyvä muistuttaa, että sen ei tulisi olla myöskään poliittisen pelin kohteena.

Kirjoittaja on Oulun Veden johtaja.

Lue myös