Siirry suoraan sisältöön

Järjestöjen viesti kaupungille: lisää selkeyttä yhteistyöhön, joustavuutta ja sähköisiä palveluja

23.9.2020

Järjestöt ja kaupungin edustajat kokoontuivat etäyhdistysiltaan keskiviikkona 16.9. Illan teemana oli vuorovaikutussuunnitelman toimenpiteet.

Etäyhdistysilta on osa kaupungin vuorovaikutussuunnitelma seurantaa. Illassa käytiin läpi suunnitelman toimenpiteiden toteutumista järjestöjen osalta.

Osallistujat kokivat nimetyt järjestöyhdyshenkilöt, maksuttomat tilat, järjestöavustukset sekä omat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutensa tärkeiksi.

”Järjestöt toivovat yhteistyökäytäntöihin lisää selkeyttä, joustavuutta, aloitteellisuutta ja sähköisiin järjestelmiin siirtymistä”, kertoo kaupungin kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Merja Niemelä.

Toiveena on myös, että kaupunki viestisi entistä enemmän järjestöille ja järjestöistä kaupunkilaisille.

”Järjestöjen mahdollisuudet hankkia tietoa, pitää yhteyttä, osallistua verkostoihin ja viestiä omasta toiminnastaan riippuvat järjestön omista resursseista”, tiivistää Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen projektipäällikkö Helena Liimatainen.

Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelmassa vuosille 2019-21 esitellään kaupungin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä vuorovaikutusta ja osallisuutta kehittävät tavoitteet ja toimenpiteet. Vuorovaikutussuunnitelma ohjaa osallisuuden ja vuorovaikutuksen kehittämistä Oulussa. Suunnitelma on luettavissa kaupungin verkkosivuilla.

Tavoitteena on, että kaikki kokevat tulevansa kuulluiksi ja ymmärretyiksi ja kaikilla on samat mahdollisuudet toimia, osallistua ja vaikuttaa asuinalueellaan sekä koko kaupungissa.

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.

Lue myös

Lue lisää aiheesta