Siirry suoraan sisältöön

Janika Harju: Hyvinvointia oululaisen arkeen

22.2.2021

Näkökulma-kolumnissa tuodaan tällä kertaa esille, miten soten synnytysprosessi on ollut pitkä ja kivulias. "Sen vuoksi oululainen voi olla huolissaan ja pohtia, että vastaavatko uudet sote-palvelut hänen ja läheistensä hoidon, palvelujen sekä arjen tarpeisiin", kirjoittaa Janika Harju.

Me odotamme parhaillaan valtakunnallista sote-uudistusta, jonka myötä oululaisilla tulee olemaan uudenlaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden työympäristöt ja työskentelytavat uudistuvat.

Olen käynyt keskusteluja useiden oululaisten kanssa sote-uudistuksesta. Näiden keskustelujen myötä ymmärrän, että sote-uudistus tuntuu kovin suurelta, vaikealta ja ennen kaikkea etäiseltä tavallisen ihmisen arkiviikossa.

”Sote” näyttäytyy oululaiselle veronmaksajalle vuosia odotettuna ja jopa taisteltuna valtavana uudistuksena, jonka myötä tavallisen kuntalaisen sosiaali- ja terveyspalvelut ripustetaan jättimäisen hyvinvointialueen hartioille. Soten synnytysprosessi on ollut pitkä ja kivulias. Sen vuoksi oululainen voi olla huolissaan ja pohtia, että vastaavatko uudet sote-palvelut hänen ja läheistensä hoidon, palvelujen sekä arjen tarpeisiin. Sen tavallisen arjen, jonka illoissa pää painuu tyynyyn niin pienessä kerrostaloyksiössä Tuirassa, tilavassa omakotitalossa asuinalueella, syrjäisessä mummonmökissä Ylikiimingissä, lastensuojeluyksikössä tai palvelutalossa.

Työskentelen POPsoten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahankkeessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijana. Me hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijat tuomme päivittäin sote-uudistuksen valmisteluun ihmislähtöisyyttä eli ihmisen kokonaisuuden huomioimista, hyvän arjen edistämisen näkökulmaa, ennaltaehkäisyn toimintamalleja sekä yhteistyön vahvistamista järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Hyvä arki mahdollistaa hyvinvointia.

Tavallisen oululaisen hyvinvointiin vaikuttavat arkiset päivittäiset tarpeet, askareet, yhteisöt ja ympäristöt, joissa elämme ja toimimme: päiväkotiarki, kouluarki, kotiarki, sairaala-arki, työarki. Jokaisen yksilön oma toiminta sekä arjen valinnat vaikuttavat omaan, läheisten sekä tulevien sukupolvien hyvinvointiin. Me hyte-asiantuntijat herätämme pohtimaan mitä asiakas voi itse tehdä hyvinvointinsa edistämiseksi ja mikä puolestaan on lähipiirin, kunnan, sote-palveluiden ja kolmannen sektorin työtä. Autamme muita sote-uudistuksen parissa työskenteleviä kehittämään sitä, että oululainen tulee autetuksi arjessaan yhteistyössä monialaisesti.

Oululaisen ihmisen arjen hyvinvoinnin eteen työskennellään kovasti sote-kehittämistyössä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta on merkityksellistä, että asiakas nähdään ja kohdataan palveluissa kokonaisena ihmisenä: pääkipuisena perheenäitinä, jalan murtaneena omakotitalossa asuvana ikäihmisenä, yksinhuoltajaäidin syliin syntyneenä koliikkivauvana tai ahdistuneisuusoireista kärsivänä toisen asteen opiskelijana.

Kun tukea saa oikeaan aikaan omassa arkiympäristössä, voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti raskaampien palveluiden tarvetta. Yksilön terveyttä ja hyvinvointia on mahdollista edistää esimerkiksi ennaltaehkäisevästi peruspalveluissa, kuten koulussa, päiväkodissa ja työpaikoilla, sekä tarpeen vaatiessa myös raskaammissa palveluissa. Esimerkiksi ennaltaehkäisyn näkökulmasta on tärkeää edistää puheeksi ottamisen toimintamallia palveluissa niin päihteidenkäytön, lähisuhdeväkivallan ja taloudellisen toimeentulon haasteiden osalta.

Parempaa arkea tavoitteleva hyvinvoinnin edistäminen on merkityksellistä kaikissa elämänvaiheissa: pikkulapsiperheen arjessa, itsenäistyvän nuoren elämässä, keski-ikäisen kehitysvammaisen henkilön arkiviikossa sekä saattohoidossa olevan ikäihmisen viimeisissä elinpäivissä.

Hyvinvointia lisäämällä edistetään terveyttä. Mahdollisuudet ovat rajattomat. Tavallisen oululaisen arjessa hyvinvoinnin lisääntymistä edesauttavat muun muassa hyvät ja kaikkien ulottuvilla olevat liikuntamahdollisuudet, ennaltaehkäisevä mielenterveystyö, terveellinen ravitsemus ja siihen ohjaaminen, kulttuurin tarjoama hyvinvointi jne.

Oululaisen ihmisen arjen hyvinvoinnin eteen työskennellään kovasti sote-kehittämistyössä. Tavoitteena on, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö lomittuu yksilön elämään sekä palveluihin ja auttaa valtavan ”soten” linkittymistä arkeen. Näin ihminen tulee tuetuksi ja hoidetuksi kokonaisvaltaisesti.

Hyvinvointia päivääsi, oululainen!

Kirjoittaja työskentelee POPsoten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahankkeessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijana.

Lue myös