Siirry suoraan sisältöön

Ilmatieteen laitoksen selvitys: Oulussa on pääosin hyvä ilmanlaatu

14.10.2021

Ilmanlaatu on Oulussa pääsääntöisesti hyvä, mutta siinä on alueellisia eroja. Ilmanlaatu on erityisen hyvä kauempana keskustasta ja suurista liikenneväylistä. Ajoittain ilmanlaatu voi heikentyä vilkkaimpien väylien varsilla sekä tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla.

Oulun ilmanlaatuun vaikuttavat merkittävimmin autoliikenne, katupöly sekä kotitalouksien puulämmitys. Energiantuotannon ja teollisuuden päästöjen vaikutus hengitettävään ilmanlaatuun on sen sijaan pieni, koska päästöt vapautuvat pääsääntöisesti korkeista piipuista ja leviävät sekä laimenevat ennen laskeutumistaan maanpinnalle. Typpidioksidi- ja hiukkaspitoisuuksien raja-arvot eivät ylity Oulussa, mutta pitoisuudet ovat korkeita vilkkailla liikenneväylillä ja moottoritiellä.

Tulokset selviävät Ilmatieteen laitoksen laajasta ilmanlaatuselvityksestä, jossa tarkasteltiin Oulun päästöjä ja ilmanlaatua. Tarkastelussa oli mukana autoliikenteen, energiantuotannon, teollisuuden ja kiinteistöjen lämmityksen päästöjä.

Ilmanlaatuselvityksellä Oulun kaupunki sai hyvän yleiskuvan kaupungin ilmanlaatutilanteesta, ja tietoa saatiin myös niiltä alueilta, joilla ei ole omaa mittausasemaa. Selvitystä hyödynnetään uuden ilmanlaadun seurantasuunnitelman laadintaan Oulussa sekä taustatietona yhdyskuntarakenteen vaikutusten arvioinnissa sekä alueiden suunnittelun ja kaavoituksen tukena.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Oulun ilmanlaatuun vaikuttavat merkittävimmin autoliikenne, katupöly sekä kotitalouksien puulämmitys. Kuva: arkisto/Sanna Krook

Lue myös

Lue lisää aiheesta