Siirry suoraan sisältöön

Ikäihmiset pidetään toimintakykyisinä - Ikävoimainen Oulu -suunnitelma tähtää vuoteen 2030

9.8.2021

Ikäihmisille halutaan Oulussa tarjota hyvinvointia ja toimintakykyistä arkea. Sitä varten kaupungissa on linjattu suunnitelma vuoteen 2030 asti.

Oulun kaupungin tekemä ikääntymispoliittinen ohjelma, Ikävoimainen Oulu, on lain vaatima suunnitelma, jossa linjataan ikääntyviä koskevia päätöksiä ja toimenpiteitä. Ohjelman tavoitteena on, että ikääntyneet voisivat Oulussa paremmin ja olisivat toimintakykyisempiä. 

”Ikäihmiset olivat mukana tekemässä ohjelmaa. Heille järjestettiin kysely ja tapahtumavierailu, ja kuulimme vanhusneuvoston mielipiteitä”, yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka kertoo. 

Koska ohjelman toimiaika on niin pitkä, tehdään siitä aina valtuustokausittain tarkistus ja sen yhteydessä seuranta. Samalla ikäihmisiä osallistetaan esimerkiksi kyselyn kautta. 

”Ohjelman jalkauttamisesta on tehty valtuustoaloite. Sen mukaan tullaan perustamaan neljä alueellista ryhmää, jotka vievät ohjelman toimenpiteitä eteenpäin omilla alueillaan. Näihin ryhmiin kutsutaan mukaan ikäihmisiä”, Laukka jatkaa. 

Kaupungin sivuilta digitaalisia palveluja 

Ikäihmisten hyvinvointiin vaikuttavat muun muassa fyysinen terveys, elinympäristö ja taloudellinen toimeentulo. Hyvinvointia halutaan parantaa vähentämällä ikääntyneiden yksinäisyyttä, lisäämällä liikunnan suosiota ja ehkäisemällä vanhuusköyhyyttä. Oulussa asuu monenlaisia ikäihmisiä ja heillä on kaikilla erilainen toimintakyky. Mikä sopii yhdelle, ei välttämättä sovi toiselle. 

”Tarkoitus on luoda matalankynnyksen toimenpiteitä. Siinä merkittävä askel on yhdistysten, yksityisten ja sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa tehtävä yhteistyö. Kun pääsemme koronaepidemiasta, on oma työnsä nostaa palvelut ja toiminta sille tasolle, jolla ne olivat ennen koronaa”, kaupungin vanhustyönjohtaja Mervi Koski sanoo. 

“Oululaisten ikäihmisten hyvinvointia halutaan edistää matalan kynnysten kohtaamispaikkojen kehittämisellä, aktiivisuuden lisäämisellä sekä kiinnittämällä huomiota vanhuusköyhyyteen”, sanoo vanhustyönjohtaja Mervi Koski. 

Oulussa on perinteisesti vietetty vanhustenviikon tapahtumia yhdessä eri toimijoiden kanssa. Julkisia palveluja ja toimintaa on tarjolla eri puolilla kaupunkia, mutta yksityisessä ja järjestötarjonnassa on huomattavia alueellisia eroja. 

Digitaalisuus on ohjelmassa vahvasti mukana. Kaupunki tulee koordinoimaan järjestöjen toteuttamaa digitukea. Jo nyt kaupungin sivuilta löytyy ikääntyneiden palveluista digivinkkejä iloksesi -kohta, jossa on koottuna erilaisia sähköisiä sisältöjä.  

”Siellä on niin kulttuuriin kuin liikuntaan ja urheiluun liittyviä linkkejä”, Koski vinkkaa. 

Kotiin ei kannata jäädä 

Ikäihmisten toimintakykyyn vaikuttaa merkittävästi liikkeessä pysyminen. Sillä niin kauan, kun ikäihminen liikkuu, asiat ovat hyvin. Liikkumisen ei tarvitse tarkoittaa yletöntä urheilua, vaan esimerkiksi kulttuuritapahtumaan lähteminen tukee toimintakykyä. 

”Ikäihmisiä kannustetaan liikkumaan esimerkiksi turvaamalla liikuntavuorojen riittävyys ja antamalla liikuntaneuvontaa eläkkeelle jääville”, Laukka toteaa. 

Toimintakykyä tukee myös ympäristö, jossa on turvallista liikkua. Siihen voidaan vaikuttaa huolehtimalla riittävästi hiekoituksesta, valaistuksesta, lumen aurauksesta sekä lisäämällä levähdyspenkkejä. 

Vanhuusköyhyyden ehkäisemiseksi ikäihmiset voivat käyttää talousneuvolaa. Asiakasmaksulakiin on tulossa muutoksia heinäkuun alusta, ja siinäkin on mietitty toimeentulon turvaamista.  

Ikävoimainen Oulu -ohjelma: ouka.fi/oulu/vanhusneuvosto 

 

 

 

 

 

Ikävoimainen Oulu -ohjelma löytyy kaupungin verkkosivuilta ja on innostavaa luettavaa niin järjestöille, yhteisöille kuin kaikille kuntalaisille. Kuvat: arkisto/Sanna Krook

Lue myös

Lue lisää aiheesta