Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvointialue syntyy – mitä se tarkoittaa Pohjois-Pohjanmaalla?

16.8.2021

Eduskunta on hyväksynyt sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskevan lakikokonaisuuden ja lain hyvinvointialueesta. Lait tulevat voimaan vaiheittain. Mitä muutos tarkoittaa käytännössä?

Pohjois-Pohjanmaa muodostaa yhden Suomen 21 hyvinvointialueesta. Hyvinvointialue kokoaa yhteen alueen tällä hetkellä kuntien ja kuntayhtymien sekä sairaanhoitopiirin vastuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut.

Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Siihen asti nykyiset organisaatiot jatkavat asukkaiden palvelujen järjestäjinä ja henkilöstön työnantajina.

Pohjois-Pohjanmaalla muutos tarkoittaa, että Pohjois-Pohjanmaan kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut ja niiden henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueelle. Kallion peruspalvelukuntayhtymä, Oulunkaaren kuntayhtymä, peruspalvelukuntayhtymä Selänne ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä lakkaavat ja niiden toiminta ja henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueelle.

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri lakkaa ja sen toiminta, henkilöstö, kiinteistöt ja velat siirtyvät hyvinvointialueelle. Myös Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitokset lakkaavat ja niiden toiminta ja henkilöstö siirtyvät osaksi hyvinvointialuetta. Muun sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen henkilöstön lisäksi niitä palvelevien tukipalvelujen henkilöstö sekä koulukuraattorit ja -psykologit siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulee olemaan edelleen kuntien tehtävä. Työtä tehdään yhdessä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. POPsote-hanke kytkeytyy hyvinvointialueen valmisteluun.

Rakenteiden lisäksi uudistetaan toimintatapoja

Uudistus ei ole vain hallinnollinen, vaan tavoitteena on kehittää palveluja paremmin ihmisten tarpeita ja yhteiskunnan kantokykyä vastaaviksi. Palvelujen saatavuutta ja asiakaskokemusta pyritään parantamaan ja hoitoon pääsyä nopeuttamaan.

Painopistettä sosiaali- ja terveydenhuollossa siirretään peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista asiakas saa kattavasti tarvitsemansa sote-palvelut yhdestä paikasta. Osa palveluista hoidetaan uusilla tavoilla, esimerkiksi liikkuvilla palveluilla tai digitaalisin keinoin.

Väliaikainen hallinto maaliskuuhun 2022

Väliaikainen valmistelutoimielin huolehtii hyvinvointialueen käynnistymisen valmistelusta ennen aluevaltuuston aloittamista. Se toimii hyvinvointialueen ylimpänä päätöksentekoelimenä, kunnes aluevaalit on toimitettu ja aluevaltuusto ja sen asettama aluehallitus aloittavat toimintansa vuoden 2022 maaliskuussa.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikauden aikana poliittista ohjausta toimielimelle antavat suppea ja laaja poliittinen seurantaryhmä.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Muun muassa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri lakkaa hallinnollisesti uuden hyvinvointialueen myötä vuoden 2023 alusta. Kuva: PPSHP

Lue myös

Lue lisää aiheesta