Siirry suoraan sisältöön

Hintan vesilaitoksen laajennus etenee

13.1.2021

Hintan vesilaitoksen laajennus etenee. Uudet toiminnot toteutetaan suunnitelman mukaisesti, jonka teknisten liikelaitosten johtokunta hyväksyi eilen tiistaina 12. tammikuuta.

Oulun Vesilaitoksen mukaan pintavesilaitosten kapasiteettia on tarve lisätä, jotta puhtaan veden riittävyys voidaan varmistaa kaikissa tilanteissa myös tulevaisuudessa.

”Häiriöttömän vedenjakelun varmistamiseksi vedentuotantokapasiteetin lisääminen Hintan vesilaitoksen yhteyteen on välttämätöntä. Vesilaitoskapasiteetin lisääminen on tarpeen sekä kotitalouksien vedenjakelun varmistamisen että elinkeinoelämän kehittämisedellytysten kannalta”, laitos linjaa.

Nyt hyväksytyssä suunnitelmassa, Hintan vesilaitoksen laajennus sijoittuu nykyisen laitoksen ja rannan väliin. Suunnitelmassa oli yhteensä kolme vaihtoehtoa, ja selvitys teetettiin vuonna 2020. Nyt etenevä suunnitelma on teknisen liikelaitoksen mukaan pitkäaikaisin ja vaikuttaa vähiten maisemaan.

Laajennuksen kahdessa muussa vaihtoehdossa vesilaitoksen laajennus olisi ulottunut joko Hintanpuistoon tai kohtisuoraan nykyiseen laitokseen nähden puiston ja rantakiinteistöjen alueelle.

Laajennus edellyttää kaavamuutosta

Yksityiskohtaisen suunnitelman pohjalta on arvioitu kaikkien vaihtoehtojen toiminnallisuutta sekä investointi- ja käyttökustannuksia.

Vesilaitoksen laajennus edellyttää kaavamuutosta, jota varten teetettiin rakennushistoriaselvitys, arkeologinen selvitys sekä luonto- ja maisemaselvitys. Vesilaitoksen laajennuksen vaihtoehtoisia ratkaisuja on tarkennettu lisäksi arkkitehtisuunnitteluna.

Arkkitehtisuunnitelmassa on tarkasteltu kaupunki- ja maisemakuvaa sekä tehty eri vaihtoehdoista ilmakuvat. Lisäksi vaihtoehtoja on arvioitu kokonaisvaltaisesti yhteistyössä kaupungin kaavoituksen kanssa.

Vaikutus maisemaan minimoitu

Uusi yksikkö on suunniteltu nykyisen rakennuksen yhteyteen siten, että uuden rakennuksen vaikutus maisemaan on mahdollisimman vähäinen. Ratkaisu tukeutuu myös yleiskaavaan ja kaupungin pidemmän ajan kaavallisiin linjauksiin ja lunastuksiin.

Ratkaisu on toimiva vedentuotantoprosessin ja laitoksen operoinnin näkökulmasta. Laitoksen turvallisuuden takaamiseksi ja pidemmän aikavälin kehittämistarpeiden takia rannanpuoleinen alue on kaikissa tutkituissa vaihtoehdoissa osoitettu ainoastaan puisto- tai suojaviheralueeksi tai yhdyskuntateknisen huollon alueeksi.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Vesilaitoksen laajennus edellyttää vielä kaavamuutosta, jota varten on teetetty rakennushistoria-, arkeologia- sekä luonto- ja maisemaselvitykset. Kuva: Oulun kaupungin arkisto

Lue myös

Lue lisää aiheesta