Siirry suoraan sisältöön

Himmeleitä tekemällä opitaan geometriaa

18.12.2020

Hintan koulun 1C- ja 2C-luokkien oppilaat valmistautuvat jouluun koulun omassa Koklaamossa tekemällä itse suunnittelemiaan himmeleitä. Niitä rakentaessa karttuu myös ymmärrys geometriasta.

Joulun alla Hintan koulun omassa makerspace-tila Koklaamossa on kova kuhina, kun oppilaat valmistavat himmeleitä.

”Jokaisen luokka-asteen tavoitteena on toteuttaa ainakin yksi STEAM-muotoiluprojekti lukuvuoden aikana”, kertovat opettajat Marjo Vallo ja Piia Sirviö.

Hintan koulun tavoin STEAM-ajattelu on jo osa arkea monessa oululaisessa koulussa. STEAM on toimintatapa, joka auttaa ja innostaa oppilaita hahmottamaan asioita käytännön tekemisen avulla.

”STEAM-tunnit nivoutuvat eri oppiaineisiin. Niiden avulla voimme toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia”, Marjo ja Piia jatkavat.

Teoria muuttuu käytännöksi

STEAM-malli kannustaa luovaan ajatteluun ja kasvattaa oppilaista vastuuntuntoisia, yhteistyökykyisiä ja rohkeita ongelmanratkaisijoita.

”Ensimmäisellä ja toisella luokalla STEAM-ajattelussa korostuvat rohkeus ja uskallus ideointiin ja kokeilemiseen”, Marjo ja Piia kertovat.

Puuhaperjantaina Koklaamon ovat vallanneet alaluokkalaiset oman himmeli-projektinsa kanssa. Siinä yhdistyvät matematiikka, käsityö ja kuvataiteet. Projekti sai alkunsa, kun oppilaat innostuivat matematiikan geometriajaksolla erilaisista tasokuvioista ja kappaleista.

”STEAM soveltuu mihin tahansa oppiaineeseen. Se on yksi tapa toteuttaa opetusta – vain mielikuvitus on rajana!”, Marjo ja Piia jatkavat.

Aluksi opettajat pohtivat, miten he voisivat viedä oppilaiden geometrian innostusta eteenpäin.

”Keksimme, että oppilaat voisivat rakentaa jouluksi himmeleitä. Näin he pääsevät syventämään geometriaan liittyvää hahmottamiskykyä kädentaitojen kautta”, Marjo ja Piia kertovat projektin synnystä.

Opettajat rohkeasti mukana

Kaikki STEAM-projektit etenevät saman kaavan mukaan. Ensin perehdytään, ideoidaan ja suunnitellaan. Sitten kokeillaan, tehdään ja arvioidaan.

”Oppilailla on aktiivinen rooli projektin jokaisessa vaiheessa. He ideoivat, suunnittelevat ja tekevät itse. Ja yllättävät meidät aikuiset joka kerta”, Marjo ja Piia kiittelevät.

STEAM-malli ei vaadi rohkeutta ainoastaan oppilailta, vaan myös opettajilta.

”Ratkaisukeskeisyys, ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaidot auttavat myös meitä opettajia eteenpäin STEAM-opintopolulla. Kannustamme kaikkia rohkeasti ja ennakkoluulottomasti sukeltamaan STEAMin maailmaan oppilaidensa kanssa”, Marjo ja Piia kertovat.

Aada Mört 1C-luokalta keskittyy helmien pujotteluun.

Itse tekeminen innostaa

Ykkös- ja kakkosluokan oppilaat rakentavat Koklaamossa innokkaasti himmeleitä. Rakennusaineina käytetään muovisia ja pahvisia pillejä. Osat kiinnitetään rautalangalla ja koristeluun käytetään helmiä. Aiemmin oppilaat ovat rakentaneet muun muassa unelmien koteja, siivousrobotteja ja herätyslaitteita.

”Robotin lisäksi tein herätyslasit, jotka herättävät aamuisin. Himmelistä mietin, että minkälainen olisi minusta kiva. Oli tosi hauskaa, kun sain suunnitella itse oman mallin”, kertoo kakkosluokkalainen Enni H.

Ennin H:n lisäksi muutkin oppilaat tykkäävät työskennellä Koklaamossa. Vilhon mielestä parasta Koklaamossa on, kun siellä voi keksiä, suunnitella ja rakentaa omia projekteja.

”Yhdessä on mukava rakentaa, mutta itsekseen tehdyissä projekteissa on enemmän vapautta suunnitella omannäköistä lopputulosta”, kertoo Enni V.

”Mulla tämä himmeli on välillä mennyt vähän solmuun”, kertoo ykkösluokkalainen Hilda.

Onneksi hätä ei ole tämän näköinen – opettajat ovat aina mukana auttamassa.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Vasemmalta Helli Kellosalo ja Adele Tolonen Hintan koulun 1C-luokalta opettelemassa himmeleiden saloja. Kuvat: Pekka Pöyhtäri

Lue myös

Lue lisää aiheesta