Siirry suoraan sisältöön

Hartaansillan suunnittelukilpailu on käynnistynyt

22.2.2021

Oulun kaupunki järjestää yhdessä Suomen Rakennusinsinöörien liiton kanssa Hartaansillan suunnittelukilpailun Hartaanselänrannan aluetta yhdistävästä kevyen liikenteen sillasta. Hartaanselänrannan alueelle tulee sijoittumaan Oulun Asuntomessut 2025.

Oulu on Suomen viidenneksi suurin kaupunki ja kasvukeskus. Kaupungin tulevista aluerakentamiskohteista yksi on Toppilansalmen suun molemmin puolin sijaitseva Hartaanselänranta, johon on tavoitteena rakentaa lähivuosien aikana koti noin 2000 asukkaalle.

Hartaanselänranta kattaa alueet Hartaanselän uoman molemmin puolin - siihen kuuluu lännessä mantereen puoleinen Hartaanranta ja idässä Toppilansaareen kuuluva Vaakunakylä lähipuistoineen. Hartaanranta lienee monille oululaisille tuttu punatiilisestä varikkorakennuksestaan. 

Alue on tarkassa suunnittelussa

Aluetta kokonaisuudessaan kehitetään parhaillaan monipuoliseksi asumiseen painottuneeksi alueeksi, joka istuu suistoon niin kaupunkikuvallisesti, kuin luontoarvoja kunnioittaen. Alueen toivotaan jatkossa palvelevan kaikkia oululaisia ja kytkeytyvän suistossa kulkevaan virkistysverkkoon, samalla täydentäen sitä.

Alue toimii vuoden 2025 Suomen asuntomessujen areenana ja alueesta järjestettiin suunnittelukilpailu 2019. Hartaanselänrannan maankäytön yleissuunnitelma laaditaan 2020 ja sitä tarkentava asemakaava 2021.

Siltakilpailun tavoitteena on löytää Hartaansillan rakentamisen ehdotukseksi omaleimainen ja tunnistettava ratkaisu, joka tukee Hartaanselänrannan identiteettiä laadukkaasti ja toteuttamiskelpoisesti. Hartaansilta on siltapaikkaluokaltaan I-luokan siltapaikka, joka on esteettisyydeltään erityisen merkittävä maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti.

Kilpailu järjestetään ilmoittautumiskutsukilpailuna, jossa ilmoittautuneista työryhmistä valitaan viisi ryhmää varsinaiseen kilpailuun. Kilpailuohjelmaa ja tavoitteita esitellään etäseminaarissa kilpailusta kiinnostuneille asiantuntijatyöryhmille torstaina 25. helmikuuta kello 9.00. Kilpailuaika on huhtikuusta syyskuun loppuun ja kilpailun tulokset julkistetaan 12. marraskuuta. Kilpailu käydään suomen kielellä.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Hartaansilta tulee olemaan esteettisyydeltään erityisen merkittävä maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti. Kuva: Oulun kaupunki

Lue myös

Lue lisää aiheesta