Siirry suoraan sisältöön

Hartaanselänrannan yleissuunnitelma ja asemakaavaluonnos ovat valmistuneet

4.5.2021

Hartaanselänrannan yleissuunnitelma on valmistunut ja asemakaavaluonnos on nähtävillä toukokuussa 2021. Suunnitelma koskevat Hietasaaren ja Tuiran kaupunginosien Hartaanselän ranta-alueita ja vesialuetta.

Suunnittelualue rajautuu idässä Koskitiehen ja Lipporannantiehen, pohjoisessa ja lännessä Hietasaarentiehen, lounaassa Holstinsalmenpolkuun ja Mustasalmeen. Koko suunnittelualuetta kutsutaan nimellä Hartaanselänranta. Suunnittelualueen koko on yhteensä noin 50 hehtaaria, josta on maa-aluetta noin 26 hehtaaria ja vesialuetta noin 24 hehtaaria. Alue on Oulun kaupungin omistuksessa.

Hartaanselänrantaa kehitetään monipuoliseksi asumiseen painottuneeksi alueeksi, joka palvelee kaikkia oululaisia. Suunnittelualue istuu suistoon niin kaupunkikuvallisesti kuin kulttuuriympäristöarvoja sekä luontoarvoja kunnioittaen sekä kytkeytyy täydentäen suiston rannoilla kulkevaan virkistysverkkoon. Vuoden 2025 Suomen asuntomessut sijoittuvat Hartaanselänrannan alueelle. Suunnittelun pohjaksi järjestettiin suunnittelukilpailu 2019 ja suunnittelua on jatkettu voittajatyön pohjalta.

Kaava valmiiksi tänä vuonna

Yleissuunnitelmassa esitetään alueen rakentamista ja viheralueita, moottoriajoneuvo-, pyöräily- ja kävelyliikenteen ratkaisuja, rantojen käsittelyä sekä hulevesien johtamis- ja käsittelytapoja. Kaavaluonnoksessa on tarkennettu yleissuunnitelmaa, määritetty suunnittelualueen tarkat korttelien, katualueiden ja puistojen rajat, käyttötarkoitukset, rakennusalat ja rakennusoikeudet, -korkeudet sekä annettu alueen käyttöön liittyviä määräyksiä. Asemakaavan on tavoitteena olla valmis vuoden 2021 loppuun mennessä.

Suunnittelualueelle on esitetty vajaa tuhat asuntoa, joissa voisi asua yli 1600 asukasta ja kokonaisrakennusoikeus noin 84 000 kerrosalaa. Lisäksi asemakaavaluonnoksessa on Vaakunakylään esitetty toinen vaihtoehto, joka kasvattaisi aluetta reiluun tuhanteen asuntoon ja vajaaseen 1800 asukkaaseen sekä rakennusoikeuden noin 91 000 kerrosalaa.

Suunnitelmiin ja selvityksiin voi tutustua Hartaanselänrannan verkkosivuilta.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Suunnittelualueelle on esitetty vajaa tuhat asuntoa, joissa voisi asua yli 1600 asukasta ja kokonaisrakennusoikeus olisi noin 84 000 kerrosalaa. Kuva: kaupungin arkisto

Lue myös

Lue lisää aiheesta