Siirry suoraan sisältöön

Hartaanselän yleissuunnitelmaluonnos tulee nähtäville ja kommenteille

3.9.2020

Hartaanselänranta kattaa alueet Hartaanselän uoman molemmin puolin - siihen kuuluu lännessä mantereen puoleinen Hartaanranta ja idässä Toppilansaareen kuuluva Vaakunakylä lähipuistoineen. Hartaanselkä toimii vuoden 2025 asuntomessualueena.

Hartaanselän alueella tarjotaan oululaisille asumismahdollisuuksia lähellä keskustan palveluja, kauniissa suistoympäristössä. Alueen rakentaminen tiivistää yhdyskuntarakennetta, mikä parantaa keskustan palvelujen kannattavuutta ja sitä kautta auttaa niiden säilymistä.

Alueen kehittämiseksi järjestettiin arkkitehtuurikutsukilpailu, jonka voittajaehdotus ”Hoijakka” on toiminut yhtenä yleissuunnitelmatyön lähtökohtana. Suunnitelmissa korostuu yhteisöllisyys ja virkistysmahdollisuudet, jotka houkuttelevat kävijöitä pidemmänkin matkan päästä.

Syyskuun aikana järjestetään keskustelu- ja työpajatilaisuuksia

Yleissuunnitelmaluonnos on nähtävillä 4. – 21.9.2020. Asukkaille ja muille osallisille järjestetään keskustelu- ja työpajatilaisuuksia syyskuun aikana. Yleissuunnitelmaluonnoksen suunnittelun osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelmat saattavat huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

"Osallistamistilaisuuksien tavoitteena on esitellä suunnitelmaluonnosta, kerätä siihen liittyvää palautetta ja kehittämisideoita mahdollisimman kattavasti”, kertoo projektipäällikkö Ritva Kuusisto.

 

Asemakaava valmistuu syksyllä 2021

Yleissuunnitelmassa määritellään millaista ja miten korkeaa rakentamista alueelle tulee ja miten alueen auto-, kävely- sekä pyöräilyliikenne järjestetään. Suunnitelmassa varataan alueet puistoja ja muita viheralueita varten, määritellään rantojen käsittely sekä hulevesien johtamis- ja käsittelytavat.

Asemakaavalla tarkennetaan yleissuunnitelmaa määrittelemällä tarkat käyttötarkoitukset, rakennusalat ja rakennusoikeudet sekä antamalla alueen käyttöön liittyviä määräyksiä. Asemakaavan on tarkoitus valmistua vuoden 2021 syksyllä.

Yleissuunnitelmaluonnos on nähtävillä 4.9. – 21.9.2020. Oukan verkkosivuilla

  • Nähtävillä olon aikana voi halutessaan jättää luonnoksesta myös mielipiteensä.
  • Yleisötilaisuus alueen asukkaille ja kuntalaisille keskiviikkona 9.9.2020 klo 18-21, ilmoittautuminen verkkosivuilla www.ouka.fi/hartaanselanranta
  • Työpaja kestävä kaupunkikehittäminen keskiviikkona 9.9.2020 klo 14-17 (rakennusliikkeille ja matkailuyrityksille)
  • Työpaja luonto ja virkistys -teemalla torstaina 10.9.2020 klo 17-20
  • Karttaverkkokysely on kaikille avoinna nähtävilläoloajan Hartaanselänrannan verkkosivuilta.

-

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
hartaanselän kartta
Hartaanselän suunnittelu etenee asukkaiden ja muiden osallisten yhteisillä tilaisuuksilla ja työpajoilla. Kuva: Oulun kaupunki.

Liittyvät sisällöt

Lue myös

Lue lisää aiheesta