Siirry suoraan sisältöön

Hailuoto on aloittanut retkeilyreitistöjensä kehittämisen – tavoitteena suojella arvokasta luontoa

30.8.2021

Hailuodossa on noussut viimeisten vuosien aikana, sekä paikallisten että matkailijoiden toimesta, tarve retkeilyreittien kunnostamiseen ja parantamiseen. Syyskuussa järjestettävään avoimeen kuulemistilaisuuteen odotetaan etenkin maanomistajia ja tiekuntien edustajia.

Hailuodon luonto on koko Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen ja herkkä. Saarella on suuria luonnonsuojelualueita ja paljon pesiviä lintuja, mikä määrittelee raamit kaikelle kehittämiselle. Hallitsematon kulku luonnossa uhkaa luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja häiritsee ajoittain myös paikallisten ja vapaa-ajan asukkaiden yksityisyyttä pihoilla ja yksityisteillä.

”Maastoon merkityillä reiteillä ja sitä tukevalla ohjeistavalla viestinnällä voidaan rakentaa kokonaisuus, mikä vastaa yllä mainittuihin haasteisiin. Reitit lisäävät asukkaiden luontoliikuntamahdollisuuksia sekä tukevat elinkeinotoimijoita tarjoamaan yhä kokonaisvaltaisempia elämyksiä saarella vieraileville”, toteaa Hailuoto Green and Blue -hankekoordinaattori Saana Peurasaari.

”Reitit tuovat myös uusia liikentoimintamahdollisuuksia matkailun ohjelmapalveluihin ja välinevuokraukseen. Merkittyjen, laadukkaiden reittien olemassaololle on siis monia myönteisiä vaikutuksia.”

Saari houkuttelee yhä enemmän

Reitistöjen suunnitteluvaiheessa on kuultu niin kuntalaisia, vapaa-ajan asukkaita kuin matkailijoitakin. Hailuodon retkeilyreittejä kehitetään tällä hetkellä tiiviissä yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Lisäksi keskusteluja käydään Oulun seudun kehittäjäorganisaatioihin, Metsänhoitoyhdistykseen, Metsäkeskukseen, alueen yhdistyksiin ja seuroihin, pelastuslaitokseen ja valtakunnallisiin retkeilyreitistöjen kehittäjiin, jotta kehittäminen olisi mahdollisimman kokonaisvaltaista.

”Hailuoto kohteena houkuttelee jo nyt suuria määriä vierailijoita erityisesti kesäisin ja luontomatkailun suosion kasvaessa voidaan ennustaa näiden määrien entisestään kasvavan. Nyt voimme määritellä kehittämistyön raamit vastuullisen matkailun periaatteiden mukaisesti ja hallita kestävästi matkailun kasvua. Hailuoto on ainutlaatuinen kohde sekä kulttuuriperinnöltään että luontoarvoiltaan ja siksi vetovoimainen luontomatkailukohde”, mainitsee Peurasaari.

Hailuodon vuoden 2020 valtuustoaloitteen ja matkailijoiden jättämien asiakaspalautteen perusteella on huomattu, että toimivat ja hyvin merkityt retkeilyreitistöt ovat tärkeä osa saaren palvelutarjontaa. Vuonna 2020 toiminut retkeilyreitistötyöryhmä on laatinut olemassa olevista reiteistä nykytilakuvauksen ja sen pohjalta kehittämisehdotuksen, jota viedään nyt eteenpäin Hailuodon kunnan toimesta.

Reitistöä tullaan supistamaan

Suunnitelman mukaisesti reitistöverkostoa supistetaan olemassa olevasta, jotta ylläpito mahdollistetaan tuleville vuosille ja reittien saavutettavuutta parannetaan keskittämällä reittejä keskeisiin lähtöpisteisiin. Vaellusreittien lisäksi osa reiteistä voidaan muuttaa monikäyttöreiteiksi ottamalla huomioon kasvavat pyöräilyharrastajamäärät.

Kehitystyön tavoitteena on saada julkista rahoitusta investointeihin sekä tuotteistamiseen. ”Maanomistajasopimuksia aletaan käydä läpi, koska ne ovat vanhentuneet kehitettävien reittien osalta ja ovat ehtona rahoituksen myöntämiselle. Kehittäminen etenee vaihe vaiheelta ja osallistamalla useita toimijoita matkan varrella”, toteaa Peurasaari.

Keskustelu- ja kuulemistilaisuus retkeilyreittien kehittämisestä Hailuodossa 14.9. klo 17:00. Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteeseen saana.peurasaari@hailuoto.fi

Retkeilyreittien luonnoksia voi kommentoida tämän linkin kautta

 

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Hailuoto on ainutlaatuinen kohde sekä kulttuuriperinnöltään että luontoarvoiltaan ja siksi vetovoimainen luontomatkailukohde. Kuva: Sanna Krook

Lue myös

Lue lisää aiheesta