Siirry suoraan sisältöön

Hailuodon kiinteän yhteyden hankinnan valmistelu keskeytyy

20.3.2020

Oulunsalosta Hailuotoon rakennettavan maantieyhteyden valmistelu keskeytetään lupamenettelyjen vuoksi.

Oulunsalosta Hailuotoon rakennettavan maantieyhteyden hankinnan valmistelu keskeytetään lupamenettelyjen vuoksi noin vuodeksi.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi 11. helmikuuta 2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle vesilain mukaisen luvan pengertien ja kahden sillan rakentamiseen Oulun Riutunkarista Hailuodon Huikkuun. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri valitti Hailuodon kiinteän yhteyden vesiluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen valitusajan puitteissa.

”Hankinnan valmistelu joudutaan nyt keskeyttämään, sillä rakennamme ainoastaan lainvoimaisilla luvilla. Käsittely Vaasan hallinto-oikeudessa tulee viivästyttämään hankkeen aloittamista vähintään vuodella," johtaja Lars Westermark Väylästä sanoo.

Väylä on varautunut kuitenkin aloittamaan hankinnan valitusprosessin päätyttyä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt luontoselvitykset jo suunnitteluvaiheessa, jolloin tehtiin ympäristövaikutusten arviointi eli YVA, Natura-arvioinnit ja vesilupaprosessi, joka sisältää myös luontovaikutusten seurantaohjelman.

”ELY-keskuksen mukaan tehdyt selvitykset on laadittu parhaaseen asiantuntemukseen tukeutuen. Hankkeen suunnitteluprosessi on ollut vuorovaikutteinen ja kaikille osapuolille on annettu mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Nyt odotamme valitusprosessin tuloksia," toteaa yksikön päällikkö Risto Leppänen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualueelta.

Ympäristöministeriö on todennut Natura-arvioinnista antamassaan lausunnossa, että pengertie on toteutettavissa tavalla, joka ei vaikuta merkittävän kielteisesti hankkeen vaikutuspiirissä Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteisiin.

Hailuodon liikenteellinen palvelutaso on todettu nykyisen lauttaliikenteen ylitysaikojen ja yöliikenteen puuttumisen vuoksi huonommaksi kuin muualla seudulla. Toteutuessaan kiinteän yhteyden rakentaminen työllistäisi suoraan noin 200 henkilöä sekä merkittävästi myös välillisinä vaikutuksina.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Hailuotoon on normaali olosuhteissa talvisin päässyt jäätietä pitkin.

Liittyvät sisällöt

Lue myös