Siirry suoraan sisältöön

Esteettömyys esillä kaupungin toiminnan arvioinnissa

16.6.2020

Kuntalaisia kuultiin, kun tarkastuslautakunta työsti viime vuoden arviointikertomusta kaupungin yksiköiden toiminnasta. Esille nousivat lasten ja nuorten pääsy mielenterveyspalveluihin, palautteet ikäihmisten palveluista sekä asiakkaiden näkökulmien puuttuminen esteetöntä Oulua rakennettaessa.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Marja-Leena Kemppainen kertoo lautakunnan huomioista: lasten ja nuorten pääsyssä mielenterveyspalveluihin voi olla huomattavaakin viivettä. Hoitoon pääsyn ajat vaihtelevat viikosta viiteen kuukauteen.

Opiskelijahuollossa kuraattori- ja psykologipalvelut eivät siis toteudu vaaditussa ajassa. Ensikäynnin määräaika on seitsemän vuorokautta.

”Tarkastuslautakunta katsoi, että terveydenhoitajien, kuraattoreiden, psykologien ja psykiatristen sairaanhoitajien roolit lasten- ja nuorten mielenterveysongelmien ehkäisyssä olivat epäselvät”, Kemppainen sanoo. ”Ratkaisuna on, että eri toimijoiden työnkuvat pitää selkeyttää eli katsoa mitkä tehtävät kuuluvat perusterveydenhuollolle ja mitkä erikoissairaanhoidolle.”

Mihin palautetta voi antaa, sitä kysytään

Arviointikertomuksen mukaan Oulussa ikäihmisten palvelujen laadun valvonta toimii hyvin yksityisissä hoitolaitoksissa. Poikkeamiin puututaan nopeasti.

”Kaupunkilaisten palautteilla laatua voitaisiin parantaa. Asiakkaat eivät kuitenkaan tiedä mihin palautetta voitaisiin antaa ja miten sitä käsitellään. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että kaupungin verkkosivuilta tietoa palautekanavasta ei löydy eikä myöskään yksiköiden omavalvontasuunnitelmista”, Kemppainen kertoo.  

Tarkastuslautakunta huomioi, että kaupungin ikäihmisten hoidon yksiköissä laatua valvotaan yksiköiden omilla omavalvontasuunnitelmilla, mutta suunnitelmallisuus puuttuu. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan myös kaupungin omia yksiköitä pitää valvoa.

Rakentamisen suunnitteluun käyttäjät mukaan

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että rakennettaessa asiakasnäkökulmaa ei huomioida tarpeeksi.

”Esteettömyydessä on edelleen paljon puutteita. Esteetön rakentaminen esimerkiksi edellyttää, että suunnitteluvaiheessa käyttäjien ääntä kuunnellaan. Vastuuhenkilöillä huomattiin puutteitakin esteettömyysosaamisessa”, Kemppainen kertoo lautakunnan huomioista.

Tarkastuslautakunta kiittelee, että vammaisneuvoston kanssa kaupungilla on tiivis vuoropuhelu. Myös vanhusneuvoston asiantuntijuus pitää huomioida.

Asiaan palataan lokakuussa

Luupin osalta tarkastuslautakunta muun muassa toivoi aikatauluja aineiston digitoimiselle.

Ympäristöystävällisessä liikkumisessa lautakunnan tavoite on, että kävely ja pyöräily tulisivat helposti mahdollisiksi läpi vuoden. Lisäksi tavoitteena on pyrkiä luomaan edellytykset vähäpäästöiselle autoilulle ja vähäpäästöiselle joukkoliikenteelle.

Arviointikertomus hyväksyttiin maanantai-iltana kaupunginvaltuustossa. Valtuusto lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle ja se puolestaan edelleen arvioitaviin kohteisiin.

Lokakuun kaupunginvaltuuston kokouksessa tarkastellaan mihin toimenpiteisiin on arviointikertomuksen perusteella ryhdytty. Näin velvoittaa kuntalaki.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Kävely ja pyöräily helpoiksi Oulussa, vuoden ympäri. Näin edellyttää myös tarkastuslautakunta tuoreessa arviointikertomuksessaan. Kuva: Sanna Krook

Liittyvät sisällöt

Lue myös

Lue lisää aiheesta