Siirry suoraan sisältöön

Erityistä tukea tarvitseva nuori – mitä peruskoulun jälkeen? Kuuntele Turvallinen Oulu -podcast

12.2.2021

Turvallinen Oulu -podcastin seitsemännessä jaksossa keskustellaan ilmiöistä, joita liittyy nivelvaiheeseen nuoren siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle ja ammatillisen erityisoppilaitos Luovin palveluista.

Vieraanamme tässä jaksossa ovat Oulun ammattiopisto Luovin opiskelija-asiain päällikkö Riina Karvonen ja opinto-ohjaaja Jaana Heikkinen. Vieraat keskustelevat haasteista, joita voi olla erityistä tukea tarvitsevalla nuorella perusopetuksen päättymisen nivelvaiheessa ja nostavat esille tukitoimia, joita löytyy esimerkiksi ammattiopisto Luovilta liittyen tähän vaiheeseen.

Erityisen tuen opiskelijoilla voi olla tavallista enemmän pettymykseen johtaneita kokemuksia oppimisesta ja näistä kokemuksista johtuen heikko itseluottamus omiin kykyihinsä. Nuoren heikko itseluottamus nostaa riskiä ajautua hyvinvointia ja turvallisuutta uhkaaviin ilmiöihin, kuten syrjäytymiseen, nuoren tilannetta hyväksikäyttäviin ryhmiin sekä kaltoinkohtelun tai väkivallan uhalle.

Mielekäs ja merkitykselliseksi koettu opiskelu on avainasemassa nuoren rakentaessa omaa identiteettiään ja itsensä näköistä arkea. Peruskoulun päättyminen ja siirtyminen toisen asteen opintoihin on nuorelle nivelvaihe: nuori tekee päätöksiä omasta tulevaisuudestaan ja ottaa ensiaskeleita itsenäistymisen polulla. Tämä siirtymävaihde on suuri muutos nuorelle ja hänen koko perheelleen.

Perheen ja nuoren ei yksin tarvitse kohdata siirtymävaihdetta. Peruskoulujen palvelut ja toisen asteen oppilaitokset auttavat nuorta ja perheitä suunnittelemaan mahdollisimman sulavan siirtymän jatko-opiskeluiden pariin. Etenkin erityisoppilaitoksissa, kuten Luovilla, nuorta tuetaan kokonaisvaltaisesti niin opintojen aloittamisessa kuin itsenäisyyttä ja kasvua tukevissa asioissa. Oppilaitoksen haku- ja neuvontapalveluun kannattaa olla rohkeasti yhteydessä.

Tänä keväänä yhteishaku kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin on samaan aikaan, eli 23.2.-23.3.2021. Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -sivuston kautta. Nuorille, joilla on erityisen tuen tarpeita opinnoissa, hakulomakkeen nimi on ’Haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen’.

www.luovi.fi

https://luovi.fi/tutustu-ja-hae-luoviin/hae-opiskelemaan/

https://opintopolku.fi/

Maarit Toivola 2019. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ammatillisen polun esteitä (pdf). Pro Gradu -tutkielma.

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
Turvallinen Oulu -podcastin asiantuntijavieraina jaksossa 7 ovat Karvonen Riina ja Jaana Heikkinen.
Turvallinen Oulu -podcastin asiantuntijavieraina jaksossa 7 ovat Karvonen Riina ja Jaana Heikkinen.

Liittyvät sisällöt

Lue myös

Lue lisää aiheesta