Siirry suoraan sisältöön

Erityisherkkyys on suuri voimavara - Oulussa aloittaa kolme herkkien Voimaryhmää

23.8.2021

Erityisherkkyys on synnynnäinen temperamenttipiirre, joka ilmenee jopa joka viidennellä ihmisellä. Ouluun on avattu uusi toimipiste, jossa aloitetaan voimaryhmäkokoontumiset sekä tupaillat.

HSP Suomi ry aloittaa syyskuussa Oulussa erityisherkkien Voimaryhmät. Ryhmässä jokainen asettaa henkilökohtaisen tavoitteen, jota kohti pyrkii muiden voimaryhmäläisten ja ohjaajan kannustuksella. Tavoite voi liittyä työhön, parisuhteeseen tai omiin unelmiin. Ryhmän jäsenet tukevat toinen toisiaan ja ohjaaja auttaa heitä saavuttamaan tavoitteitaan ratkaisukeskeisin keinoin. Ryhmään otetaan kuusi jäsentä ja se kokoontuu joka toinen viikko yhteensä kahdeksan kertaa.  

HSP Suomi ry on avannut myös uuden toimipisteen Ouluun. Aiemmin yhdistyksellä on ollut toimisto ainoastaan Tampereella. Toimisto sijaitsee Oulussa osoitteessa Kauppurienkatu 31 A3. Tämän lisäksi yhdistys ryhtyy järjestämään tupailtoja kerran kuukaudessa saman rakennuksen ensimmäisen kerroksen suuressa kokoontumistilassa.

Erityisherkkyys ei ole sairaus

Voimaryhmätoiminta on osa yhdistyksen valtakunnallista Stea-rahoitteista HSP Voimaryhmät -hanketta. Ensimmäiset Voimaryhmät aloittivat toimintansa tammikuussa 2020. Hankkeeseen kuuluu myös muun muassa päivystävä Herkkis-puhelin ja Herkkis-chat sekä kokemusasiantuntijatoiminta. Lisäksi yhdistyksellä on paikallisia vertaisryhmiä ympäri Suomen. Yhdistyksen keskeisiin toimintoihin kuulu erityisherkkyystiedon levittäminen muun muassa luentojen ja oppaiden muodossa.

Erityisherkkyys ei ole vika, eikä se ole diagnosoitava sairaus. Se ei myöskään ole sama asia kuin hauraus, ujous, pelokkuus tai yliherkkyys. Tyypillistä erityisherkille on muun muassa rakkaus taiteeseen ja luontoon, vahvat tunteet ja tunnereaktiot, yksityiskohtien huomioiminen sekä muiden ihmisten syvällinen ymmärtäminen. Erityisherkkä voi olla poikkeuksellisen luova, empaattinen ja intuitiivisesti älykäs. Parhaimmillaan erityisherkkyys on suuri voimavara. Erityisherkkyys eli englanniksi HSP – Highly Sensitive Person, tarkoittaa hermoston tavallista herkempää reagointikykyä ja aistiärsykkeiden syvällistä käsittelemistä.

Erityisherkällä voi olla taipumus kuormittua helpommin kuin muilla. Tämä johtuu asioiden syvällisestä prosessoinnista ja voimakkaista tunnekokemuksista. Jos arjen valinnoissa ei ota huomioon omaa herkkyyttään, voi lopulta uupua. Erityisherkkä on parhaimmillaan, kun muistaa varata aikaa palautumiselle ja itseä voimaannuttaville asioilla.

 

Mun Oulun tavoite on vahvistaa oululaisuutta ja sen näkyvyyttä lisäten Oulun kaupungin pito- ja vetovoimaa kirjoittamalla paikallisista ja ajankohtaista aiheista, kuten kaupungin päätöksistä, tapahtumista, kolmannesta sektorista, yksittäisistä kaupunkilaisista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä. Mun Oulu on osa Oulun kaupungin viestintäorganisaatiota.
HSP tulee englanninkielisistä sanoista Highly Sensitive Person. Yhdistys on avannut toimipisteen myös Ouluun. Kuva: arkisto

Lue myös