Siirry suoraan sisältöön

Energiansäästö ja hiiliviisaus syntyvät monesta purosta – Raksilan urheilualueella pyritään vähentämään energiankulutusta

12.4.2021

Oulun kaupunki haluaa olla hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. 6Aika- hankkeissa on parannettu yritysten ja organisaatioiden hiiliviisautta ja pienennetty energiankulutusta – ja nyt Oulun hiilineutraalius on monta askelta lähempänä.

Energiasäästöjen maksimointi on strateginen tavoite sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoille. Pienempi energiankulutus näkyy yritysten kukkaroissa, ja toisaalta niin yritysten asiakkaat kuin julkisorganisaatiot vaativat energiankulutuksen minimointia.

CarbonWise-hankkeen keskiössä on yritysten hiiliviisaus: energiatehokas ja elinkaaren huomioiva liiketoiminta, jolla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset.

"Oulun hiiliviisaus on yritysten, organisaatioiden ja kaupunkilaisten yhteinen asia, jonka merkitys kaupungin pito- ja vetovoimassa kasvaa jatkuvasti. Yritys ei voi enää luoda kilpailukykyistä brändiä huomioimatta kestävää kehitystä", sanoo CarbonWisen projektipäällikkö Tiina Haapaniemi.

CarbonWisen viesti on otettu yrityksessä vastaan kiinnostuneena, jopa innostuen. Yksi teemaan myönteisesti suhtautuvista on hankkeessa pilottiyrityksenä toimiva Oulun satama.

"Meidän alueellamme yritykset voivat testata ideaansa. Teemme pilotointeja ja etsimme yritysten kanssa molempia hyödyttäviä ratkaisuja", Oulun sataman liiketoiminnan kehityspäällikkö Päivi Vähänikkilä-Kuronen toteaa.

Mukana monipuolinen joukko yrityksiä

Yritykset ovat tervetulleita hiiliviisauden polulle millaisella taustalla tahansa. CarbonWisesta kiinnostuneita onkin hyvin moninainen joukko pienestä kivijalkayrittäjästä aina suuriin teollisuusyrityksiin.

"Opastamme kuinka hiilijalanjälki lasketaan koko organisaatiolle tai vaikka tuotteelle tai palvelulle. Tämä on alku hiiliviisaan liiketoiminnan kehittämiseen ja siitä saatavan kilpailuedun vahvistamiseen. Edelläkävijät hyötyvät", kertoo Haapaniemi.

Oulun satama on kiinnittänyt huomiota hiiliviisauteen ja kaikenlaiseen energiankulutuksen minimointiin jo pitkään, aina 1990-luvun alusta saakka.

"Meillä on ISO-ympäristösertifikaatti ja olemme olleet hyvin tietoisia päästöistämme", Vähänikkilä-Kuronen sanoo.

Uimahallin vesiin lämpö jäähallista

Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hankkeessa etsittiin uusia älykkäitä vähähiilisiä ratkaisuja 6Aika-hankkeen kuudessa kaupungissa. Oulun osatoteutuksessa keskityttiin Raksilan urheilualueen energiavisioon, jossa selvitettiin alueen paljon energiaa haukkaavien rakennusten yhteisiä hyötyjä.

Raksilassa vierekkäin sijaitsevat jäähalli ja pienempi harjoitushalli, tekojäärata ja Suomenkin mittakaavassa suuri Oulun uimahalli, joka kuluttaa eniten energiaa yksittäisistä kaupungin omistamista rakennuksista. Hyvänä kakkosena tulee perässä Oulun jäähalli.

"Raksilan urheilualueella on mahdollista säästää valtavasti energiaa ja vähintään puolittaa vuotuiset päästöt", kertoo Oulun osatoteutuksen projektipäällikkö Johanna Mäkelä näkymistä, jotka tukevat Oulun tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä.

Hankkeen myötä syntyi suunnitelma siitä, miten jäähallin lauhdelämpöjä voidaan hyödyntää uimahallin lämmityksessä rakentamalla rakennusten välille matalalämpöverkko. Lisäksi altaan vesimassa pystytään hyödyntämään lämpövarastona yöaikaan.

Mahdolliset ja todennäköiset käytännön toimet matalalämpöverkon rakentamisessa odottavat Oulun uimahallin peruskorjausta tai mahdollista uuden uimahallin rakentamista samalle paikalle.

Kiimingissä kehitettiin kiertotaloutta

Kiertotalous maankäytön suunnittelun ja maamassojen paremman hyödyntämisen näkökulmasta oli keskiössä CircVol-hankkeessa. Oulussa sen kehittämiskohteena oli Välimaan kiertotalousalue Kiimingissä.

"Uutta liiketoimintaa kiertotaloudesta ja teollisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä maarakentamisessa", kiteyttää tavoitteita CircVol-hankkeen projektipäällikkö Venla Honkala.

Välimaa on monelle toimijalle suunniteltu laaja alue, joka poikii kasvua kiertotaloudesta materiaalitehokkuudella ja innovatiivisilla ratkaisuilla ja tuotteilla.

"Tehdasteollisuuden sivuvirtojen paremmalla hyödyntämisellä ja maamassojen uudelleenkäytöllä saadaan sekä taloudellisia säästöjä että edistetään Oulun tavoitteita kiertotaloudessa ja hiilineutraaliudessa", Honkala toteaa.

 

CarbonWise, Energiaviisaat kaupungit (EKAT) ja CircVol -hankkeet ovat osa 6Aika-strategiaa.

Kuutoskaupungeilla on yhteisiä, kaupungistumiseen liittyviä haasteita. 6Aika-strategian avulla Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu pyrkivät vastaamaan näihin haasteisiin ja kehittämään entistä parempia palveluja.

6Aika-strategiaa rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Suomen valtio, kuutoskaupungit ja hankekumppanit. Rahoitusta myöntävät Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus.

-

Energiaviisaat kaupungit -projektipäällikkö Johanna Mäkelä
Energiaviisaat kaupungit -projektipäällikkö Johanna Mäkelä Raksilan uimahallin nurkalla.

Lue myös

Lue lisää aiheesta